POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 29 lutego 2020

czwartek, 27 lutego 2020

Milicja Niepokalanej: Coś niecoś o poście

       – Wiesz, Helu, ubawiłam się tego roku w czasie karnawału bajecznie. Tyle zabaw przepędziłam we wspaniałym i wesołym towarzystwie, tyle nadzwyczaj grzecznych, przystojnych i sympatycznych chłopców poznałam, tyle różnych muzyk się nasłuchałam, że naprawdę teraz nie mogę zrozumieć, po co ten jakiś post? Czyż człowiekowi już trzeba zazdrościć nawet tych kilku chwil przyjemnych i brutalnie zabronić tego wszystkiego, jak to czyni Kościół katolicki? Ach, jakżeby to lepiej było, gdyby u nas zamiast religii katolickiej była protestancka, albo jaka inna, która nie uznaje żadnych postów, ni czasu jakiejś pokuty.
 
– E, nie mów mi takich rzeczy, Nusiu, – przecież wiesz, że jestem katoliczką i cenię nadzwyczaj wszystko, co Kościół katolicki nakazuje. Jakże cię ten karnawał zmienił nie do poznania? Byłaś przedtem taką roztropną, taktowną, a teraz tak wielką przykrość mi wyrządzasz swoimi bredniami. Czyż naprawdę zdaje ci się, że człowiek na to stworzony, by się jedynie bawił i to jeszcze jak bawił? Pan Bóg nie zabrania przecież człowiekowi dozwolonej rozrywki, ani też Kościół święty nie chce, byśmy pospuszczali nosy i w tym Wielkim Poście już o niczym innym nie myśleli, jak o poście...

niedziela, 23 lutego 2020

Niedziela Zapustna czyli pięćdziesiątnica

Znalezione obrazy dla zapytania Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku  według Postylli Katolickiej Większej ks. Jakuba Wujka SI

KRÓTKIE NAUKI HOMILETYCZNE NA NIEDZIELĘ I UROCZYSTOŚCI CAŁEGO ROKU WEDŁUG  POSTYLII KATOLICKIEJ WIĘKSZEJ KS. JAKUBA WUJKA SI OPRACOWAŁ BISKUP  WŁADYSŁAW KRYNICKI

Czas obecny to czas wesela i zabawy, nie tylko zabawy umiarkowanej, na którą matka nasza, Kościół katolicki, dzieciom swoim pozwala, ale częstokroć, niestety, zabawy grzesznej, szalonej, połączonej z nadużyciami i z wielką nieraz obrazą Pana Boga. Przeciwko takiemu weselu i takiej zabawie Ewangelia dzisiejsza podaje nam przypomnienie gorzkiej i okrutnej męki Zbawiciela, przepowiedzianej przez proroków, a podjętej na zadosyćuczynienie za grzechy nasze. Męka i śmierć niewinna Syna Bożego najlepiej wykazuje nam ciężkość grzechu i w te dni zapustne, gdy się ludzie tak bardzo zwykli zapominać, ma nas odwodzić od obrazy Stwórcy naszego. Jakże bowiem wielka być musi złość grzechu, skoro dla jego zgładzenia aż tyle Chrystus ucierpiał! Grzech każdy tak wielkim jest złem, że go ani niebo, ani ziemia znieść nie może. Zgrzeszył anioł, a natychmiast przestwory niebios rozwarły się, aby go wyrzucić w przepaści piekielne. Zgrzeszyli na puszczy Kore, Datan i Abiron szemraniem przeciwko Bogu i Mojżeszowi, a zaraz ziemia rozstąpiła się pod nimi i żywcem ich pochłonęła. I dziś, jeśli się pod grzesznikami nie rozpada i nie pożera ich, sprawa to nieskończonego miłosierdzia Bożego, które oczekuje naszego nawrócenia i pokuty. 

sobota, 22 lutego 2020

Ojcze nasz (1849 r.)

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba 
Ojcze nasz, któryś jest w Niebiesiech!

       Wszechmocny Boże! pozwoliłeś nam nazywać się tem tkliwem imieniem, przeniosłeś je nad wszystkie inne, aby nam w skazać, że modląc się do Ciebie, mamy przed sobą nie tyko wszechwładnego pana i sprawiedliwego sędziego, lecz razem dobrego, miłosiernego ojca. Często niegodni jesteśmy tej łaski; Ty jednak, o Boże! zawsze nas za swoje uważasz dzieci.

—Nie za sobą tylko o Panie; lecz za wszystkimi ludźmi, braćmi moimi, błagać Cię przychodzę; pozwól byśmy w każdej cząstce stworzenia obecność Twą poznawali, a myślą dążyli w niebo, jako najświetniejsze mieszkanie Twoje.

Święć się Imię Twoje!

Zaiste Imię to święte nic potrzebuje nowego stopnia świętości, a my zbyt wątłemi istotami jesteśmy, by głos nasz zdołał pomnożyć odwieczną jego chwałę; jednakże, niechaj Twe Imię, o Panie! czczą wszystkie narody, niechaj je dla własnego szczęścia, błogosławią wszystkie języki, a chwała jego niech się rozszerzy po wszystkich okolicach ziemi.

—Pozwól Ojcze, byśmy w szczęściu i w niedoli zarówno wielbili Imię Twoje; nie dopuść, byśmy je czynem, myślą, lub wyrazem niegodnym Chrześcijan znieważyć mieli.

wtorek, 18 lutego 2020

o. Réginald Marie Garrigou-Lagrange OP: Trzy okresy życia


Obraz może zawierać: 1 osoba 

       „Gdy pełnisz te akty pobożności, nie zabrania ci się byś był widziany, ale byś chciał być widziany, gdyż przez to utraciłbyś czystość intencji, która powinna zmierzać wprost do Ojca, obecnego w skrytości twojej duszy."

„Chrześcijanin powinien być oderwany od wszystkiego co ziemskie, pełen specjalnego wyrzeczenia, wymaganego przez nieskończoną wzniosłość celu wiecznego, ku któremu powinien dążyć, i to dążyć z każdym dniem szybciej; bo im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej jesteśmy przez Niego pociągani."

,,Wtedy zamiast instynktownie wszystko sprowadzać do siebie, jak czynimy, gdy rządzi nami wada główna, stajemy się skłonni wszystko sprowadzać do Boga, myśleć prawie ciągle o Nim i żyć tylko dla Niego, pociągając jakby do Niego wszystkich, którzy zbliżają się do nas.”

niedziela, 16 lutego 2020

Niedziela Mięsopustna czyli sześćdziesiątnica

Znalezione obrazy dla zapytania Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku  według Postylli Katolickiej Większej ks. Jakuba Wujka SI 

     KRÓTKIE NAUKI HOMILETYCZNE NA NIEDZIELĘ I UROCZYSTOŚCI CAŁEGO ROKU WEDŁUG  POSTYLII KATOLICKIEJ WIĘKSZEJ KS. JAKUBA WUJKA SI OPRACOWAŁ BISKUP  WŁADYSŁAW KRYNICKI

Ewangelii dzisiejszej wykładać nie potrzeba, bo ją nam już sam Pan Jezus wyłożył. Do nas tylko należy wyciągnąć z niej dwie powinności: jedną – pilnego słuchania słowa Bożego, drugą – życia, zgodnego z nauką Chrystusową. Nad tymi dwoma powinnościami zastanówmy się nieco.1. A naprzód zważmy, co to jest słowo Boże. Nie tylko bowiem nazywać tak mamy to, co sam Pan Bóg mówił do Adama, Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba i Mojżesza; ani tylko to, co Syn Jego, Pan nasz Jezus Chrystus, obcując z ludźmi na tej ziemi, opowiadać raczył; ale i to wszystko, cokolwiek Duch Święty przez proroków, a potem przez Apostołów, przez sobory czyli zgromadzenia biskupów i przez prawowitych pasterzów rzymskich, następców Piotra św., aż do skończenia świata nam oznajmuje i oznajmować będzie. 

sobota, 15 lutego 2020

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o uzdrowienie chorego. (1903r.)


Znalezione obrazy dla zapytania: NMP 

      O najświętsza Dziewico! wszechmoc Jezusa Chrystusa w Twoich spoczywa rękach; dla Ciebie nic nie jest niemożliwem. Powiedz jedno słowo, a chory zostanie uzdrowionym. O Matko Boża nieustającej pomocy! nie odmawiaj nam tej łaski; wszak chorzy mają osobliwe prawo do Twego współczucia. W Twoje przebłogosławione ręce składam to życie tak bardzo dla nas drogie; przedłuż je, jeśli ono ma się przyczynić do chwały Pana Boga i do zbawienia tej osoby. Jeżeli zaś wola Boża dni jego policzyła, oddal od niego trwogi śmiertelne, daj mu zupełne zgodzenie się z wolą Pana Boga i ofiaruj to życie najsłodszemu Sercu Jezusowemu. O Mary o! nie dopuść, abyśmy Cię napróżno błagali, i przez to tak upragnione uzdrowienie racz wzmocnić naszą cześć i wdzięczność dla Ciebie, jako Matki Bożej nieustającej pomocy!

"Najświętsza Rodzina" (1903r.)

czwartek, 13 lutego 2020

Pius XII. Le pelegrinage de Lourdes – O objawieniach w Lourdes

Do Episkopatu Francuskiego z okazji stulecia objawień Maryi Dziewicy Niepokalanej w Lourdes! Do Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Francji utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską!

Znalezione obrazy dla zapytania: piusXIIDrodzy Synowie i Czcigodni Bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie!

       Pielgrzymka do Lourdes, której z radością przewodniczyliśmy z ramienia Naszego Poprzednika Piusa XI, uroczystości eucharystyczne i maryjne z okazji zakończenia roku jubileuszowego Odkupienia, zostawiły w naszym sercu głębokie i słodkie wspomnienia. Dlatego też ze szczególną radością dowiedzieliśmy się, że z inicjatywy Biskupa z Tarbes i Lourdes, ów gród Maryjny przygotowuje się do uroczystego obchodu stulecia Objawień Niepokalanej Dziewicy w grocie Massabielle i że nawet został utworzony międzynarodowy komitet pod przewodnictwem J. Em. Kard. Eugeniusza Tisserant, dziekana Św. Kolegium. Usilnie pragniemy, Drodzy Synowie i Czcigodni Bracia, wraz z wami dzięki złożyć Bogu za owe niezwykłe dobrodziejstwa udzielone waszej Ojczyźnie i za niezliczone łaski, które spływają od lat stu na liczne rzesze pielgrzymów. Pragniemy również zachęcić wszystkich synów naszych, aby odnowili w owym jubileuszowym roku swą ufną i gorliwą pobożność względem Tej, która według słów św. Piusa X zechciała ustanowić w Lourdes “swą stolicę przeogromnej dobroci” (1)

wtorek, 11 lutego 2020

Św. Ignacy Antiocheński: List do Rzymian      1. Ignacy, zwany też Teoforem, do wspólnoty mesjańskiej obdarzonego miłosierdziem przez hojność Najwyższego Ojca i Jego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, wspólnocie mesjańskiej wielce umiłowanego i oświeconego z woli Tego, z którego woli istnieje wszystko, co istnieje, w miłości Jezusa Chrystusa, Boga naszego, wspólnocie mesjańskiej, który przewodzi w krainie Rzymian, godny Boga, godny czci, godny błogosławieństw, godny pochwały, godny powodzenia, godny czystości [wiary] i przewodzący w miłości, naznaczony prawem Chrystusa i imieniem Ojca.
2. Pozdrawiam go w imię Jezusa Chrystusa, Syna Ojca. [Braciom] w ciele i w duchu zjednoczonym we wszystkich Jego przykazaniach, trwającym niewzruszenie w łasce Bożej, obmytym z wszelkiej obcej barwy, serdeczne pozdrowienia w Jezusie Chrystusie, Bogu naszym i nieskazitelności

niedziela, 9 lutego 2020

Niedziela Starozapustna czyli siedemdziesiątnica

Znalezione obrazy dla zapytania Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku  według Postylli Katolickiej Większej ks. Jakuba Wujka SI 

     KRÓTKIENAUKI HOMILETYCZNE na niedziele i uroczystości całego roku WEDŁUG Postylli Katolickiej Większej KS. JAKUBA WUJKA SI OPRACOWAŁ Bp WŁADYSŁAW KRYNICKI

Trzy przede wszystkim przestrogi podaje nam dzisiejsza Ewangelia święta. Pierwszą, iż ktokolwiek chce dostąpić zbawienia, ma się znajdować w winnicy Chrystusowej; drugą – iż ma w tej winnicy nie próżnować, ale oddać się pracy; trzecią – że ma się ze swej pracy nie wynosić, ani szemrać przeciwko Panu Bogu, ani zazdrościć innym łaski Bożej.

1. Ilekroć gospodarz ewangeliczny wychodził na rynek, tyle razy znajdował tam niewynajętych robotników. Przez rynek, o jakim tu mówi Pan Jezus, rozumieć należy świat doczesny, pełen zamieszania, nieprawości i wszelkich do grzechu okazji, albowiem co jest na tym rynku, jest pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą żywota. Z tego rynku Chrystus wzywa i wywodzi wiernych swoich, bo kto ten świat grzeszny miłuje, w tym nie masz miłości Bożej, a kto by chciał być przyjacielem tego świata, ten się stawa nieprzyjacielem Bożym, gdyż żaden nie może dwom panom służyć: Bogu i zmysłowości, Bogu i chciwości, Bogu i pysze a próżności. 

wtorek, 4 lutego 2020

Św. Jan Bosko: Wyznaję uroczyście


Obraz może zawierać: 1 osoba 

      „To, co mogę zrobić, zrobię, a mianowicie: Wyznaję uroczyście, że uznaję za swoje własne wszystkie uczucia wiary, szacunku, poważania, czci i niezmiennej miłości św. Franciszka Salezego względem Najwyższego Pasterza. Przystaję z radością na wszystkie chwalebne tytuły, jakie on wybrał z Ojców Kościoła i ze soborów i którymi, jakby koroną drogocennych pereł ozdobił skroń Papieża. 

Takimi są między innymi tytuły: „Abla” dla jego Prymatu, „Abrahama” dla jego Patriarchatu, „Melchizedecha” dla jego Kapłaństwa, „Aarona” dla jego Godności, „Mojżesza” ze względu na Zwierzchnictwo, „Samuela” ze względu na Sądownictwo, „Piotra” z uwagi na Władzę, „Chrystusa” z uwagi na namaszczenie, „Pasterza wszystkich pasterzy” i przeszło 40 innych, niemniej chwalebnych i stosownych. 

Pragnę, by wychowankowie pobożnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego nigdy nie odbiegali od uczuć tak wielkiego Świętego, naszego Patrona, względem Stolicy Apostolskiej; by przyjmowali z gotowością, szacunkiem i prostotą umysłu i serca nie tylko orzeczenia Papieża w sprawach wiary i obyczajów, lecz aby także w kwestiach spornych przyjmowali zawsze raczej jego zdanie, także jako doktora prywatnego, aniżeli opinię jakiegokolwiek teologa albo uczonego. 

niedziela, 2 lutego 2020

Na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej

Kazania na uroczystości i święta Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy, napisał Ks. Józef Stanisław Adamski T. J., Tom I. Zasługa wiary i jej przejawy

KS. JÓZEF STANISŁAW ADAMSKI SI

––––––––

"Oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed oblicznością wszystkich narodów: Światłość na objawienie poganów". Łk. II, 30-31.

Uroczystość dzisiejsza bogaty przedstawia nam przedmiot do rozmyślania. Oto niepokalana Dziewica, żądna coraz doskonalszego oczyszczenia, by uczcić nieskończoną nieskazitelność Boga, poniża czysty swój majestat Bogarodzicy i jako pospolita matka izraelska spełnia prawo oczyszczenia, które bynajmniej Jej nie obowiązuje. I tak pod osłoną pokory ukrywa się zapowiedziana światu Dziewica. Matka oczekiwanego narodów.

Oto Syn Boży w przysłonach dziecięcia ofiaruje się Ojcu niebieskiemu przez ręce Maryi na oczyszczenie skalanego nieprawościami świata! O! jak tu wszystko tchnie niepokalanością! Jak tu wszystko do zamiłowania tej najmilszej Bogu cnoty czystości serca pobudza! Ale nie o tym mam dziś zamiar mówić.

sobota, 1 lutego 2020

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA LUTY

       „My Kościoła nie zwyciężymy rozumowaniem, ale psuciem obyczajów” uchwalili na zjeździe masoni. I poczęli siać niemoralność przez teatry, kina, książki, czasopisma, obrazy, rzeźby itd., i przez coraz to bardziej – za przeproszeniem – świńskie mody. Ileż dusz przez to ginie!!!... Ale niech pomną na „ostatnią modę...” w trumnie, niech do Niepokalanej się uciekają, a otrzeźwieją. Obecny Ojciec święty Pius XI sam ułożył następującą modlitwę do Niepokalanej o skromność w ubiorze i odpustem 300 dni ją ubogacił: „Maryjo, Niepokalana Dziewico, okryj nas płaszczem swojej świętości, jak się Kościół święty wyraża, abyśmy się okryli świętą czystością obyczajów, opierając się zgorszeniu, pochodzącemu przede wszystkim z nagannej mody w ubiorach, z czytania złych książek i przewrotnych gazet. Wyjednaj nam, abyśmy dobrym przykładem przyświecali, zwłaszcza w naszym obcowaniu z bliźnimi, w naszym stroju i wyborze książek i pism do czytania, abyśmy pod tym względem nie dawali zgorszenia. Ofiarujemy Ci te nasze mocne postanowienia, abyś je Boskiemu swemu Synowi przedłożyła w tym celu, żeby Go przeprosić i wynagrodzić za owe zgorszenia, na jakie w obecnych czasach patrzymy, często nawet wśród katolików, a które są zniewagą Boskiego Majestatu. Amen”.
 
„Rycerz Niepokalanej” 2(1926) 84.