POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 29 sierpnia 2019

Św. Franciszek Salezy: Filotea, czyli droga do życia pobożnego.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i w budynku 
         Żona, może i powinna się stroić ze względu na męża, jeśli mąż tego wymaga. Gdyby zaś w nieobecności męża swego wykwitnie się ubrała, z pewnością pytanoby, dla czyich to oczu ubiera się z taką starannością.
Większa staranność w stroju dozwala się panienkom, bo im wolno się podobać tym, z pomiędzy których spodziewa się wziąć za męża.

Św. Franciszek Salezy, Filotea, czyli droga do życia pobożnego.

wtorek, 27 sierpnia 2019

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK

W miesiącu wrześniu i październiku modlimy się w intencjach:

1. przebłagalna - za grzechy niewiary i niemoralności w Polsce; na zadośćuczynienie za zniewagi uczynione Bogu, Niepokalanej i Świętym Pańskim

2. błagalna - o dobre rządy dla Polski; o opiekę Niepokalanej Królowej Polski dla Ojczyzny oraz opiekę Aniołów Stróżów i Patronów Polski dla Kraju

3. pochwalna - na cześć Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez Niepokalane i Bolejące Serce N.M.P.

4. dziękczynna - za łaskę chrztu i Wiary oraz za wszelkie łaski, dary i opiekę nad Narodem

5. za zmarłych - za wszystkich polskich katolików, którzy przebywają w czyśćcu.

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Cześć Marii w Polsce         Cześć Marii w Polsce jest tak dawna, jak uczucia religijne Polaków, jak porywy patriotyzmu, jak cała olbrzymia epopeja rycerska, począwszy od wypraw Bolesława Chrobrego, a dalej poprzez Grunwald i potrzebę wiedeńską do Konfederacji w Barze. Wśród zwycięstw i klęsk narodu, wśród zmagań z wrogiem, wśród wszelkich poczynań państwowych, cześć Marii wyrażała się w pieśni proszącej czy dziękczynnej, lub wspaniałej jak Bogarodzica. Pieśń ta szła szlakiem wielkości państwa i drogami jego upadku, szła od katedr stołecznych i świątyń klasztornych, czy drewnianych kościółków wiejskich, hen, na wschodnie stannice, gdzie Tatar czyhał lub Turek. Z Marii imieniem na ustach rycerz padał w boju, z ryngrafem jej na mężnej piersi, z wiarą w świętość walki z pohańcem, za chrześcijaństwo.
Imię Marii do upamiętania przywodziło naród wśród zalewu szwedzkiego; cud obrony Częstochowy to historyczne zjawisko jedyne, odosobnione, wielkie. - Cześć Marii w Polsce tak się sprzęgła z wewnętrznym życiem Polaków, tak integralną jego stanowi część, że nie podobna pomyśleć sobie wydarzenia państwowo doniosłego w przeszłości narodu, czy teraźniejszości, bez ingerencji tych sił wyższych, których wierzący szukali, o które prosili i błagali u stóp Niepokalanej. - To też Częstochowska czy Ostrobramska, Kodeńska czy Swarzewska, jakkolwiek ludność miejscowa ją nazywała i czciła, Najświętsza Panna, słynęła cudami i łaskami, była ukochana przez naród polski i będzie czci tej doznawała, dopókąd gdziekolwiek na niezmierzonych przestrzeniach świata bije serce polskie.

niedziela, 25 sierpnia 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę XI po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania ewangelia u Marka 


Ewangelia u Marka św. w rozdz. 7


Przyszedł Pan Jezus do morza Galilejskiego i przywiedli Mu głuchego i niemego, a prosili Go, aby nań rękę włożył. Ten cud Chrystusa Pana w uzdrowieniu głuchoniemego, ma wielkie swoje znaczenie duchowne, i my go w tym względzie uważać będziemy. Jest niejaka głuchota i niemota duszy, w którą każdy choćby najzdrowszy na zmysłach popaść może, i tak, głuchym jest każdy, kto nie chce słuchać, ani też wierzyć prawdom wiary świętej, kto nie przyjmuje i prawie uszy zatyka, na święte poruszenia łaski i natchnienia Boskie, wcale na nie nie zważając; niemym zaś każdy, kto jest ociężałym do modlitwy, do przedstawiania Bogu potrzeb swoich, do chwalenia Go, do dziękczynienia Panu za dobrodziejstwa Jego; niemym, kto się ociąga z wyznawaniem i spowiadaniem się grzechów swoich. Skoro tylko te dwa zmysły duszy odjęte zostają, droga zbawienia jest nam zagrodzona. Gdyż cóż trzeba czynić, żeby być zbawionym? oto wierzyć i żyć według przepisów wiary świętej, a te łaski wyjednać sobie inaczej nie zdołamy, jak przez modlitwę. Kto więc głuchy na głos Boski, słuchać rozkazów Pańskich nie chce, kto się nie modli, ten nie wierzy, ten żyje bezbożnie, i na potępienie swoje zasługuje. Czart przeklęty, skoro tylko chce uwikłać jaką duszę w swe sidła, zaczyna przez to, iż ją obojętną i nieczułą na święte natchnienia Boskie, na słuchanie słowa Bożego czyni, a potem odejmuje jej smak i ochotę do modlitwy, do uczęszczania do spowiedzi świętej, a tak uczyniwszy ją głuchą i niemą, już ją uważa za swoją.

sobota, 24 sierpnia 2019

Prośba o modlitwę


Prosimy o modlitwę w intencji:

"o szczęśliwe rozwiązanie dla katolickich niewiast uczęszczających do krakowskiej kaplicy pw. N.M.P. Królowej Polski".

wtorek, 20 sierpnia 2019

niedziela, 18 sierpnia 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę X po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 18


Pan Jezus mówił do niektórych, którzy ufali sami w sobie, jakoby sprawiedliwi byli, a inszymi gardzili, to podobieństwo. Ta przypowieść Pana Jezusa jest najskuteczniejszą i najzdolniejszą, upokorzyć pychę tych osób, które dlatego jedynie, iż powierzchowne ich obyczaje, i niektóre małe dobre uczynki, od wielkich grzeszników ich rozróżniają i odznaczają, za lepszych od innych się uważają i wielce zarozumiali o sobie są.

Dwóch ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili, jeden Faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusze byli, jakeśmy już słyszeli, ludzie pyszni, zarozumiali o sobie, najniegodziwsi w sercu, a z powierzchowności zachowywujący ściśle wszystkie przepisy prawa. Celnicy byli niejako jawnogrzesznikami, gdyż sam ich urząd był niejako w pogardzie i poniżeniu.

czwartek, 15 sierpnia 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji:

"prośmy Najśw. Maryję Pannę Królową Polski o ratunek przed potopem sodomii".

wtorek, 13 sierpnia 2019

Papież Leon XIII - Fragment encykliki: Immortale Dei


Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją 

        Zarówno nie może Kościół pochwalić tej wolności, która świętością praw boskich pomiata i należne prawowitej władzy posłuszeństwo wypowiada. Jest to bowiem swawola raczej niż wolność, i słusznie św. Augustyn nazywa ją ,,wolnością zatracenia"; a Książę Apostołów ,,zasłoną złości (1 P 2, 16). Co więcej, będąc sprzeczną z rozumem, jest ona prawdziwą niewolą, ,,gdyż wszelki co czyni grzech, jest sługą grzechu" (J 8, 34). Prawdziwa i pożądania godna wolność: w życiu prywantym wypiera niewolę błędu i tyranię namiętności, w życiu publicznym mądrze obywatelom przewodniczy i szeroką daje im w sferze dobra swobodę działania, a zarazem broni państwa od obcej przemocy.

Tej zacnej i godnej człowieka wolności nikt tyle co Kościół nie pochwala, i żadnych Kościół po wsze czasy nie zaniechał starań, by ją ludziom zabezpieczyć.

niedziela, 11 sierpnia 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę IX po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 19

Gdy się przybliżył Jezus do Jeruzalem, ujrzawszy miasto płakał nad nim. Cóż Panu Jezusowi wyciska dziś łzy z oczu, i do żalu Go porusza? oto widok zaślepienia żydów w Jerozolimie, nie chcących się nawrócić do Boga, mimo tylu wyświadczonych im dobrodziejstw od Niego, i przekonanie, że męka Jego, do której się zbliżał, zamiast im być korzystną, ich zgubę przyspieszyć miała. Litował się Pan Jezus i płakał nad zatwardziałym żydostwem, lecz to politowanie i ten płacz Jego rozciągał się jeszcze nad całym narodem ludzkim, pogrążonym w grzechach, a szczególniej nad bezbożnikami i zakamieniałymi grzesznikami opierającymi się łasce Jego, a co większa i nad nami samymi, którzy tak często naszymi grzechami, bezprawiami, bezbożnościami Ducha Przenajświętszego w nas zasmucamy. Ach, niechże ten płacz Jezusa Chrystusa nad nami poruszy serca nasze, obudzi je z ich oziębłości ku Bogu, z ich zatwardziałości, i pobudzi nas do opłakiwania grzechów naszych, i nawrócenia się szczerego do Boga.

sobota, 10 sierpnia 2019

Kardynał Jan Henryk Newman: Jaką sztuczką posługuje się dziś szatan?


Znalezione obrazy dla zapytania Kardynał Jan Henryk Newman 
       ,Jaką sztuczką posługuje się dziś szatan? [...] Jak wygląda obecna religia świata? Przejęła ona jaśniejszą stronę Ewangelii - jej pociechy i jej przykazania miłości; jednocześnie wszystkie mroczniejsze i głębsze poglądy na kondycję i przyszłość człowieka popadły w zapomnienie. [...] Religia ta jest łatwa i przyjemna; główną cnotą jest w niej życzliwość, podczas gdy nietolerancja, dewocja i nadgorliwość zajmują pierwszą pozycję wśród wszystkich grzechów".

 Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1138043566381329&set=a.277597432425951&type=3&theater

czwartek, 8 sierpnia 2019

Litania do Św. DominikaZnalezione obrazy dla zapytania św. Dominik 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Królowo Różańca Świętego,
Nasz chwalebny Ojcze, św. Dominiku, módl się za nami!

Św. Dominiku, naśladowco Jezusa Chrystusa,
Św. Dominiku, wybitnie obdarzony cnotami Jego Najświętszego Serca,
Św. Dominiku, wielbicielu Najświętszego Sakramentu,
Św. Dominiku, szczególnie oddany naszej Błogosławionej Pani,
Św. Dominiku, głosicielu Jej honoru,
Św. Dominiku, krzewicielu Różańca Świętego,
Św. Dominiku, blasku kapłaństwa,
Św. Dominiku, założycielu Braci Kaznodziei,
Św. Dominiku, Zwycięzco błędów albigeńskich,
Św. Dominiku, zwierciadło dyscypliny kościelnej,
Św. Dominiku, różo cierpliwości.

wtorek, 6 sierpnia 2019

Św. Ignacy Loyola, fragment z Ćwiczeń Duchowych


Obraz może zawierać: 2 osoby 
Zasada pierwsza i podstawowa (Fundament)

- Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją.

- Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony.

- Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu.

- I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi [nie robiącymi różnicy] w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest jej zakazane [lub nakazane], tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa [więcej] niż ubóstwa, zaszczytów [więcej] niż wzgardy, życia długiego [więcej] niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach.

- [Natomiast] trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni.

Św. Ignacy Loyola, fragment z Ćwiczeń Duchowych

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1133118293540523&set=a.348095165376177&type=3&theater

niedziela, 4 sierpnia 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę VIII po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 16


Był niektóry człowiek bogaty, który miał szafarza, a ten był doniesiony do niego, jakoby rozpraszał dobra jego. Przez tego bogatego człowieka rozumie się sam Bóg, do którego należą wszystkie rzeczy zewnętrzne, potrzebne do utrzymania życia i do wygód ciała, a oraz dary łaski, dary niebieskie tyczące się duszy. Przez szafarza rozumie się każdy człowiek w szczególności, któremu Pan Bóg użycza dóbr ziemskich i darów łaski, aby ich używał według woli Jego, z tych dóbr będzie musiał kiedyś zdać Bogu rachunek, biada mu jeżeli je na złe użyje, lub je roztrwoni, gdyż go same sprawy jego przed tron sprawiedliwości Boskiej doniosą i oskarżą.

A wezwawszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? oddaj liczbę szafarstwa twojego, albowiem już więcej nie będziesz szafarzyć. Zdarza się niekiedy, iż człowiek przebrawszy miarkę grzechów swoich, i skarby miłosierdzia Boskiego, ściąga tak dalece gniew Pański na siebie, iż przywodzi Boga do tego, że go przed czasem do zdania rachunku z szafarstwa swojego powołuje. To jest, że albo mu Pan Bóg skróca dni życia jego, lub też nie użycza wcale czasu i sposobności, do czynienia pokuty i przygotowania się na śmierć. Ta to sprawiedliwa bojaźń podobnej kary Boskiej, przywiodła Dawida świętego do wołania do Boga: Panie, objaw mi krótkość dni życia mojego.

sobota, 3 sierpnia 2019

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA SIERPIEŃ

Sierpień - miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Niebios

"Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w Imię Moje,
tam Ja jestem w pośrodku ich" (Mateusz 18,20)

O święceniu dni świętych


     Prawy katolik w niedziele i święta, O Mszy, kazaniu sumiennie pamięta, Nic nie kupuje i nic nie sprzedaje, Sam nie zarabia, zarobku nie daje. 
Aby obudzić i spotęgować pragnienie święcenia dni świętych, podajemy tu kilka uwag o potrzebie ich szanowania i przestrzegania. 
Po pierwsze tedy potrzebujemy świąt i odpoczynku świątecznego dla naszego ciała. Jak uczy doświadczenie, praca ciągła i natężona, do jakiej największa część ludzi dla zdobycia sobie chleba powszedniego jest zmuszona, do tego stopnia wyczerpuje siły ciała, że tego ubytku ani przerywanie pracy przez jedną lub dwie godziny, ani nocny spoczynek dostatecznie wynagrodzić nie zdołają; potrzeba na to koniecznie co kilka dni dłuższego, co najmniej przez całą dobę trwającego zupełnego wytchnienia. Bez tego organizm cały stopniowo coraz więcej się osłabia, przedwcześnie więdnie, traci swoją odporność przeciw chorobom i innym dolegliwościom i w końcu niszczeje zupełnie. Lepiej niż ktokolwiek wie to Pan Bóg, który stworzył człowieka i wie doskonale, czego każdemu z nas potrzeba. A ponieważ - jak mówi Pismo św. 
miłuje wszystko co jest i nic nie ma w nienawiści, z tego co uczynił, dlatego postanowił: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Sześć dni robić będziesz, i będziesz czynił wszystkie dzieła twoje; ale dnia siódmego szabat Pana Boga twego jest; nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje, i gość, który jest pomiędzy bramami twymi.

czwartek, 1 sierpnia 2019

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA SIERPIEŃ

    W miesiącu sierpniu modlimy się w intencji:

     "o czystość wiary i obyczajów w Polsce ku czci                             Niepokalanego Serca Maryi".