POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 30 września 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela dziewiętnasta po Zielonych Świątkach

KRÓTKIE NAUKI   HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku według Postylli Katolickiej 
 KS. JAKUBA WUJKA SI
OPRACOWAŁ  BP WŁADYSŁAW KRYNICKI
 
Niedziela dziewiętnasta po Zielonych Świątkach

Boski Zbawiciel nasz najczęściej mówił przez przypowieści, ten bowiem sposób nauczania łatwiejszy jest dla słuchających, bardziej zaciekawia, dłużej tkwi w pamięci i nietrudno z niego wyprowadzić zbawienną przestrogę. I dzisiejsza Ewangelia jest właśnie jedną z takich przypowieści, a zawiera w sobie przypomnienie dobroci Boga i niewdzięczności ludzkiej. Albowiem król, o którym w niej jest mowa, to sam Bóg wszechmogący; syn królewski, to Jezus Chrystus; małżeństwo, to zjednoczenie natury Boskiej z naturą ludzką w Panu Jezusie, czyli tajemnica wcielenia Syna Bożego i spokrewnienie się Boga z ludźmi. Gody małżeńskie, to odkupienie i zbawienie, które nam przyniósł Boski nasz Zbawca. Woły i co było karmnego, to rozmaite dary i łaski, które On nam zgotował. Zaproszeni, to naród żydowski, któremu naprzód dane były obietnice Boskie. Słudzy najpierw posłani, to Mojżesz, Aaron, Jozue, Samuel, Dawid. Słudzy posłani po wtóre, to Eliasz, Elizeusz, Izajasz, Jeremiasz i inni prorocy. A że jedni z zaproszonych przyjść nie chcieli, drudzy o gody nie dbali, inni się wioskami i kupiectwem wymawiali, jeszcze inni sługi królewskie lżyli i zabijali, okazuje to rozmaitą niewdzięczność ludu żydowskiego. Wojska, które ów lud wytraciły i rozproszyły, byli Rzymianie. Słudzy po raz trzeci posłani, są święci Apostołowie. Lud, ze wszystkich dróg zebrany, są poganie, zgromadzeni ze wszystkich narodów. Gody, napełnione biesiadnikami, oznaczają wielką ilość ochrzczonych. Że się dobrzy ze złymi na godach pomieszali, okazuje, że nie wszyscy są Chrystusowi, którzy się chrześcijanami nazywają. Człowiek, który nie miał odzienia weselnego, znamionuje tych, którzy mają wiarę, ale nie mają miłości i dobrych uczynków. Przybycie króla na oglądanie biesiadników przypomina przyszły sąd Boga nad nami. Spostrzeżenie człowieka, nienależycie odzianego, daje znać, iż na sądzie Bożym nic się nie zatai, że tam nawet skryte myśli będą ujawnione. Strofowanie królewskie, to ów robak, który gryzie sumienie ludzi potępionych i który nigdy nie ma umrzeć. Milczenie strofowanego jest dowodem, iż przed obliczem Boga żadna wymówka nic ważyć nie będzie. Słudzy, pod których moc jest oddany na ukaranie, są czarci piekielni. Związane ręce i nogi ostrzegają, iż po sądzie Bożym już nikt ani pokuty czynić, ani dobrych uczynków pełnić, ani się potępienia, na które sobie zasłużył, ustrzec nie może. Wrzucenie w ciemności zewnętrzne to nieodwołalność wyroku, który na wszystkie wieki skutek mieć będzie. Oto jakie nauki Pan Jezus zebrał w tej przypowieści, aby i najprostszy człowiek zrozumiał, co nam Bóg wszechmogący i miłosierny uczynił, co czyni jeszcze i co potem czynić będzie, aby nikt nie miał wymówki, że o tym nie słyszał, albo tego nie wiedział.

sobota, 29 września 2018

Poświęcenie się św. Michałowi Archaniołowi


       O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja ..., chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twoją dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę na świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika, Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen.


(do prywatnego odmawiania)

piątek, 28 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień dziewiąty)


DZIEŃ DZIEWIĄTY
Nabożeństwo do św. Michała jest oznaką wybrania Bożego

     Po sądzie ostatecznym św. Michał, jak już powiedzieliśmy, zbierze wszystkie dusze, które dostąpiły zbawienia i wprowadzi je do nieba przed tron Boga, aby Pan je pobłogosławił i pozwolił cieszyć się niebieskim szczęściem. Z tego powodu ojciec Recupito zauważa, że nabożeństwo do św. Michała jest szczególną oznaką wybrania Bożego. Św. Archanioł, który tak bardzo pragnie zbawienia wiernych sług swoich, nie dopuści, aby dusza, która w szczególny sposób cześć Mu oddaje, miała popaść w niełaskę u Boga; ale wyjedna jej siłę do zwycięskiego odparcia pokus szatańskich; a jeśli już miała dawniej nieszczęście obrazić Boga grzechem ciężkim, skoro tylko pod Jego uciecze się opiekę, uprosi dla niej łaskę przebaczenia i wytrwania w dobrym. Kościół św. naucza i stwierdza, że ktokolwiek czci św. Michała, otrzyma od Niego łaski obfite i mieć będzie udział w modlitwach, jakie św. Michał bezustannie zanosi za wierne sługi swoje - aby mógł ich wprowadzić do Królestwa niebieskiego.

czwartek, 27 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień ósmy)DZIEŃ ÓSMY
Św. Michał jest chorążym Krzyża św.

       Zbawiciel nasz Jezus Chrystus odkupił nas przez Krzyż swój święty, na którym umarł dla zbawienia naszego; przez znak Krzyża św. udziela nam również odpuszczenia grzechów i łaskę swoją. Krzyż św. słusznie jest zatem nazwany sztandarem zbawienia, pod którym gromadzą się wierni, a niesie go św. Michał, jak to wyraźnie potwierdza Kościół w pieśni pacierzy kapłańskich na dzień 8 maja: "Zwycięsko niesie sztandar Krzyża św. Michał, chorąży zbawienia".
W dzień sądu ostatecznego chwalebny ten pogromca potęg piekielnych pochwyci również sztandar Krzyża, a zgromadziwszy pod tym triumfalnym znakiem dusze wybranych, wprowadzi je uroczyście do nieba przed tron Boży. Czcijmy zatem gorąco Krzyż św., a raczej Jezusa Chrystusa, który raczył na nim życie położyć; i ile możności rozważajmy codziennie przez pół godziny gorzką mękę Zbawiciela naszego. Gdyby kto poniósł za nas obelgi krwawe, a my o tym ani pomyśleć nie chcieli, jakże by bolał nad tym ów przyjaciel, który tyle za nas wycierpiał; a przeciwnie, jakże wielką byłoby dla niego pociechą przeświadczenie, że bezustannie o tym myślimy, mówimy i okazujemy mu wdzięczność naszą. Ale i do św. Michała Archanioła rozbudzajmy w sercu naszym coraz żywsze nabożeństwo i ufność wielką, że ten potężny, a miłosierny nasz opiekun wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny.

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "za duszę śp. Stanisława w pierwszą rocznicę śmierci".

środa, 26 września 2018

Prośba o modlitwę

      Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o szczęśliwy przebieg trudnej operacji dla Magdy w dniu dzisiejszym i opiekę Świętego Michała Archanioła nad lekarzami ją operującymi". 

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień siódmy)DZIEŃ SIÓDMY
Św. Michał wspomaga dusze w czyśćcu cierpiące

        Św. Michał ma również zlecone sobie od Boga pocieszanie dusz w czyśćcu cierpiących. W pacierzach kapłańskich na jego uroczystość czytamy, że Pan Bóg powierza mu dusze wszystkich ludzi, którzy mają dostąpić zbawienia, aby je do nieba wprowadził. A we Mszy za umarłych Kościół prosi: "Niechaj chorąży Krzyża Twego św. Michał wprowadzi dusze wszystkich zmarłych przed Tobą do świętej światłości." Toteż wielki Archanioł, powodowany gorącą troską o te dusze, które Jemu są oddane i polecone w tak szczególny sposób, wspomaga je i przynosi im ochłodę w cierpieniach czyśćcowych. A jeśli już tu na ziemi w doczesnych potrzebach spieszy z pomocą osobom, które mają do niego szczególne nabożeństwo, o ile więcej będzie je wspierał i ulgę im będzie przynosił pośród mąk czyśćcowych, które przewyższają wielokrotnie wszelkie ziemskie cierpienia.

wtorek, 25 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień szósty)DZIEŃ SZÓSTY
Św. Michał wspomaga nas w godzinę śmierci

      Św. Michałowi zlecił Pan w szczególny sposób, aby nas wspomagał w godzinę śmierci. Wówczas to napaści szatańskie bywają najgwałtowniejsze, podczas gdy siły nasze osłabną, a umysł trwogą bywa udręczony.
 
Umierający podlegają zwłaszcza trzem rodzajom udręczenia: 1) trwoży ich wspomnienie grzechów popełnionych, 2) obawa wiecznego potępienia, 3) pokusy szatańskie. Toteż Kościół zachęca nas do błagania już naprzód św. Michała o pomoc w tej walce ostatecznej, którą stoczyć nam przyjdzie z nieprzyjacielem zbawienia. I we Mszy św. na uroczystość tego wielkiego Archanioła modlimy się: Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. - W modlitwach przy konających chcę również, aby wszyscy obecni prosili św. Archanioła, który jest wodzem wojska niebieskiego, aby przyjąć raczył i tę duszę pod swą opiekę. W pacierzach kapłańskich czytamy słowa, jakby wyrzeczone przez samego Pana Boga: "Archaniele mój Michale, uczyniłem Cię książęciem nad wszystkimi duszami, które mają być przyjęte do mego królestwa". - Jasnym jest więc, że św. Michałowi zlecił Bóg staranie o dusze, które przechodzą z życia do wieczności.

poniedziałek, 24 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień piąty)


DZIEŃ PIĄTY
Św. Michał daje każdej duszy osobnego Anioła Stróża

        Pobożny diakon Pantaleon naucza, że św. Michał z rozkazu Boga opiekuje się wiernymi i jakkolwiek przebywa w niebie, nie przestaje wspomagać i pocieszać chrześcijan na ziemi. Św. Brunon dodaje, że wielki ten Archanioł wyniesiony przez Boga na wodza i zwierzchnika Aniołów, ma sobie zlecone dawać każdej duszy na ziemi osobnego Anioła Stróża. Jakże wiele zawdzięczamy Mu przeto. Św. Michał jest też wodzem wszystkich Aniołów, podwładnych swoich. On kieruje naszym Aniołem Stróżem i poucza go, w jaki sposób ma nas prowadzić i bronić wobec naszych nieprzyjaciół. Gdy zatem widzimy osobę, którą występki ciągną na zatracenie, albo która nas prześladuje, prośmy św. Michała Archanioła, aby raczył wskazać Aniołowi Stróżowi tejże osoby najlepszy sposób, w jaki oświecić ją może, aby się poprawiła albo przestała nas prześladować. Co więcej, Pantaleon zapewnia, że skoro wzywać będziemy tego potężnego Archanioła, On chronić nas będzie wobec nieszczęść i niebezpieczeństw nawet doczesnych. Ze słów tegoż autora wypływa, że św. Michał dopomaga zwłaszcza wiernym swym sługom do pełnienia woli Bożej. Prośmy zatem gorąco wielkiego naszego opiekuna, aby nas w tym wspierał, by najmiłościwsza wola Boża działa się zawsze w nas i przez nas. 

niedziela, 23 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień czwarty)


Znalezione obrazy dla zapytania michał archanioł
DZIEŃ CZWARTY
Św. Michał dopomaga nam do powstania z grzechu

      Św. Michał spieszy z pomocą wiernym swym czcicielom, gdy mają nieszczęście popaść w grzech ciężki i wyprasza im łaskę poznania przewinień swoich oraz brzydzenia się nimi. Toteż Kościół nakazuje nam w spowiedzi powszechnej oskarżać się przed Bogiem Wszechmogącym, Najśw. Maryją Panną i św. Michałem, aby otrzymać odpuszczenie grzechów: "Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, św. Michałowi Archaniołowi...". Widać stąd, że św. Michał ma od Boga szczególne zlecenie dopomagać nam do odzyskania łaski. Św. Sofroniusz, patriarcha jerozolimski, w VII w. po Chrystusie sławi w uczonej mowie św. Michała i zowie Go przewodnikiem błądzących, a to dlatego, że wprowadza na dobrą drogę grzeszników żyjących z dala od Boga i dopomaga im uzyskać przebaczenie. Przypisuje Mu jeszcze, iż on zachęca upadłych do powstania i przez dobre natchnienia pobudza grzeszników do wyjścia z nieszczęsnego stanu grzechu. Diakon Pantaleon tę samą pochwałę innymi głosi słowy, mówiąc: św. Michał, który gorąco kocha dusze nasze, widząc, że popadły w grzechy i narażone są na wieczne potępienie, różnymi sposobami usiłuje przywieść je do pokuty, będącej jedyną drogą do odzyskania łaski. Dodaje jeszcze, że wielki ten Archanioł widząc, iż który ze czcicieli Jego pozostaje w niełasce u Boga, prosi Pana, aby raczył czekać jego nawrócenia i sam czyni się niejako zakładnikiem za niego, obiecujac Bogu, że ten grzesznik już Go obrażać nie będzie, bo w niebezpieczeństwie On mu zawsze pospieszy z pomocą.

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela osiemnasta po Zielonych Świątkach

KRÓTKIE NAUKI   HOMILETYCZNE
na niedziele i uroczystości całego roku według Postylli Katolickiej 
 
KS. JAKUBA WUJKA SI
OPRACOWAŁ  BP WŁADYSŁAW KRYNICKI
 
Niedziela osiemnasta po Zielonych Świątkach

     Dobrotliwy Zbawiciel nasz, uzdrowiwszy w krainie Gerazeńczyków dwóch opętanych od czarta ludzi, wszedł do łodzi, aby przepłynąć jezioro Tyberiadzkie, mianowane inaczej morzem Galilejskim, i powrócić do Kafarnaum, które w dzisiejszej Ewangelii nazwane jest miastem Jezusowym. Dlaczego jest tak nazwane? Chrystus miasta własnego nie posiadał, albowiem sam świadczy o sobie, że Królestwo Jego nie jest z tego świata (Jan XVIII, 36), że lisy mają jamy swoje i ptaki gniazda, a Syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił (Mt. VIII, 20). Lecz jak Betlejem z powodu narodzenia, Nazaret z powodu wychowania, tak Kafarnaum z powodu częstego w nim mieszkania Zbawiciela, nazwane jest Jego miastem, bo tu więcej, niż gdziekolwiek, przebywał, uczył i cuda rozmaite czynił. Nic to jednak nie pomogło bezbożnym mieszkańcom tamtejszym, na których niewdzięczność Pan Jezus kiedy indziej narzekał: I ty Kafarnaum, aż do nieba wyniesione, aż do piekła będziesz pogrążone..., albowiem gdyby w Tyrze i Sydonie cuda czynione były, jakie się w was działy, dawno by, siedząc w włosiennicy i w popiele, pokutowali (Łk. X, 15. 13). Straszny to wyrok Pański! Lękajmy się, aby i nas za grzechy nie spotkał, gdyż do wszystkich powiedziano: Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy także zginiecie (Łk. XIII, 3).

sobota, 22 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień trzeci)DZIEŃ TRZECI
Św. Michał walczy za nas ze smokiem piekielnym

Diakon Pantaleon zapewnia, że św. Michał Archanioł pobożnym swym czcicielom wyjednywał nie tylko odwagę i siłę do oparcia się zasadzkom piekielnym, ale nadto sam osobiście walczy za nich, jeśli widzi, że szatan silnie na kogo nastaje i że tenże bliskim jest upadku. Co więcej, św. Brunon, biskup z Segni, żyjący pod koniec XI w. twierdzi, że św. Michał tak bardzo miłuje ludzi, iż bezustannie we dnie i w nocy walczy za nich przeciw smokowi piekielnemu, a nawet wzywa podwładnych mu Aniołów do potykania się z nim razem, abyśmy nie zostali zwyciężeni przez naszego odwiecznego nieprzyjaciela. Toteż Pantaleon dodaje, że chwalebny ten Archanioł nieustannie obozuje niejako przy wiernych. To znaczy, że wespół z Aniołami swymi odprawia straż przy nas, abyśmy nie stali się pastwą piekła, a zwłaszcza, jeśli uciekamy się pobożnie do Niego.

piątek, 21 września 2018

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień drugi)

DZIEŃ DRUGI
Św. Michał broni nas w pokusach szatańskich
Rodzaj ludzki upadł z winy Adama i byłby na wieki odrzucony, gdyby Bóg nie był zesłał na ziemię dla odkupienia naszego Jednorodzonego Syna Swego. Równocześnie polecił Bóg św. Michałowi czuwać nad ludźmi w ich walce z zastępami piekielnymi, ukrócać potęgę szatana - tak naucza przytoczony już pisarz Pantaleon. Tenże sam autor dodaje, że św. Michał, jakkolwiek zamieszkuje w niebie, z niesłychaną szybkością przebiega ziemię i utwierdza ludzi w walce przeciwko pokusom szatańskim.
 
Czcijmy zatem i wzywajmy usilnie tego naszego potężnego Patrona. Teraz rozważmy wielką potrzebę i skuteczność modlitwy. Zastanówmy się również, jaką być powinna wszelka dobra modlitwa, a mianowicie, że ma być: 1) pokorna, 2) ufna, 3) wytrwała.

czwartek, 20 września 2018

Suche Dni wrześniowe: w środę, w piątek i sobotę post ścisły


Suche Dni  

Wczoraj tj. 19 września, 21 września oraz 22 września - suche dni    
 
     U progu każdej nowej pory roku Kościół poświęca trzy dni tygodnia – środę, piątek i sobotę – na post i modlitwę, aby uprosić błogosławieństwo Boże dla pracy ludzkiej a także dla duchownych, którzy otrzymują w sobotę święcenia.

Suche Dni są kwartalnymi dniami skupienia. Każde z Suchych Dni w ciągu roku mają swoją szczególną intencję.

Suche Dni jesienne obchodzi się w środę, piątek i sobotę po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego (14 IX). Są one dniami dziękczynienia za zbiory oraz dniami pokuty za grzechy minionego kwartału. Post jest wynagrodzeniem za nieumiarkowane używanie darów Bożych. W Ewangelii sam Chrystus Pan zapewnia o skuteczności postu i modlitwy w poskramianiu wpływów szatana.

Nowenna ku czci św. Michała ArchaniołaPrzed świętem św. Michała Archanioła (29 września) odprawiamy nowennę (20-28 września):

Sposób odprawiania nowenny.
Jednym z najskuteczniejszych nabożeństw, przez które mamy możliwość wyproszenia sobie lub bliźnim szczególniejszych łask od Boga, jest nowenna, czyli nabożeństwo dziewięciodniowe. Wzór takiego nabożeństwa podali nam już Apostołowie, którzy na wyraźne polecenie Boskiego Mistrza przez dziewięć dni z rzędu, odosobnieni od świata, trwali w Wieczerniku na modlitwie, oczekując zesłania Ducha Św.
Sposób odprawiania nowenny jest następujący:
1) Przeczytać z uwagą rozmyślanie i przypisane mu modlitwy;
2) Oczyścić sumienie gruntownie przez dobrą spowiedź;
3) Przyjąć Komunię św.
Dla nadania większej skuteczności nowennie należy, o ile to możliwe, odmawiać ją wspólnie z całą rodziną, ćwiczyć się gorliwiej w cnotach, spełniać dobre uczynki, zadać sobie jakieś umartwienie, szczególnie wewnętrzne: umartwiać swoją zbytnią ciekawość, rozproszenie, panować nad językiem, cierpliwością itp.
Jeżeli nowennę w ten sposób i w tym duchu się odprawia, jest ona Bogu oraz Świętym bardzo miła i ściąga na nas obfite, nieraz nadzwyczajne łaski.

niedziela, 16 września 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela siedemnasta po Zielonych Świątkach

KRÓTKIE NAUKI   HOMILETYCZNE
na niedziele i uroczystości całego roku według Postylli Katolickiej 
 
KS. JAKUBA WUJKA SI
OPRACOWAŁ  BP WŁADYSŁAW KRYNICKI
 
Niedziela siedemnasta po Zielonych Świątkach

Nieszczerym sercem obłudny faryzeusz pyta Zbawiciela: Mistrzu, które jest wielkie przykazanie w Zakonie? Zagaduje bowiem nie jako uczeń Nauczyciela, aby się czego nauczył, ale jako zdrajca, aby Go w czym podchwycił, aby zdradził, aby podszedł i ułowił. Faryzeusze mieli się za ludzi uczonych; lecz oto jak sama nawet nauka nadyma, jeśli nie masz miłości i pokory. Niestety, jest dosyć takich faryzeuszów na świecie! Pan Jezus przecież, choć nie mogła się przed Nim ukryć obłuda pytającego, nie zataił prawdy, ale odrzekł tymi słowy: Pytasz mię o największe przykazanie Zakonu. Jest ono takie: Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A wtóre podobne temu: Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego. Przykazanie o miłości Bożej nazywa Chrystus największym, ponieważ to, co ono nakazuje, jest sprawą najświętszą i najprzedniejszym obowiązkiem człowieka i ponieważ do tego przykazania ściągają się wszystkie inne. Kto bowiem miłuje Pana Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkiej myśli, to jest, kto nic przeciw Niemu, nic mimo Jego wolę, nic nadeń nie miłuje, ale Jego samego we wszystkim i nade wszystko, ten już wszystek zakon wypełnił; ten już nie będzie miał nadeń innego Boga, nie będzie brał nadaremno Imienia Jego, będzie rad święcił dni, przez Niego ustanowione; będzie miłował bliźniego tak, jak samego siebie, przez wzgląd na Boga. I to jest drugie co do ważności przykazanie, bo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi? Kto nie miłuje Boga, ten ani siebie, ani bliźniego nie miłuje, albowiem nie miłuje tak, jak Bóg przykazał.

sobota, 15 września 2018

Najświętsza Maryja Panna Bolesna


Znalezione obrazy dla zapytania Najświętsza Maryja Panna Bolesna 

        Cześć Matki Boskiej Bolesnej istnieje już od samego zawiązku Kościoła św. Tradycja, czyli podanie, opowiada nam w tym względzie, co następuje: apostoł i Ewangelista święty Jan, do którego Jezus rzekł z krzyża: Oto Matka twoja (Jan 19,27), zabrał Matkę Jezusową do siebie. Po Jej chwalebnym Wniebowzięciu św. Jan bardzo tęsknił i często udawał się na miejsce, gdzie miecz boleści przeniknął serce Maryi, na górę Kalwaryjską. Tam modlił się, aby Najświętsza Panna pozwoliła mu jeszcze raz oglądać na ziemi twarz swoją. Podobało się Panu Bogu wysłuchać tej modlitwy i św. Janowi ukazała się Najświętsza Panna w towarzystwie Jezusa Chrystusa. Jan słyszał, jak Maryja prosiła Jezusa, aby tak jemu, jak i wszystkim, którzy boleści Jej rozpamiętywać będą, udzielił szczególnych łask. Na to rzekł Pan Jezus: "Czterech łask spodziewać się mogą czciciele Twoich boleści:

a) żalu doskonałego za grzechy przed śmiercią;
b) pomocy w utrapieniach, zwłaszcza w ostatniej godzinie;
c) głębokiego zrozumienia Moich i Twoich boleści i współczucia dla nich;
d) łaski, że wstawienia się Twego za nimi chętnie wysłucham". 
Kościół święty wybrał z całego morza boleści Najświętszej Panny tylko siedem następujących:
przepowiednię Symeona, ucieczkę do Egiptu, zgubienie dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie, spotkanie się z Jezusem w drodze na Golgotę, stanie pod krzyżem i przypatrywanie się konaniu Jezusa, zdjęcie Ciała Jezusowego z krzyża i złożenie do grobu.

wtorek, 11 września 2018

niedziela, 9 września 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela szesnasta po Zielonych Świątkach

 
KRÓTKIE NAUKI   HOMILETYCZNE
na niedziele i uroczystości całego roku według Postylli Katolickiej 
 
KS. JAKUBA WUJKA SI
OPRACOWAŁ  BP WŁADYSŁAW KRYNICKI
 
Niedziela szesnasta po Zielonych Świątkach


Ewangelia dzisiejsza mówi nam o tym, jak się zachował Pan Jezus, zaproszony na ucztę przez pewnego faryzeusza. Nie wymawiał się bowiem ani faryzeuszom, których wszyscy mieli za świętych, ani grzesznym ludziom, ale ze wszystkimi jadał i nikim nie gardził. Wszędzie jednak był zbudowaniem, jak przystało na Nauczyciela sprawiedliwości. Dla biesiady nikomu nie pochlebiał, przed nikim nigdy prawdy nie zamilczał. Obcował z faryzeuszami, ale zawsze okazywał, iż Mu się ich obłuda i zmyślona świętość nie podobała. Obcował z celnikami i jawnogrzesznikami, ale żadnemu z nich nie pobłażał w grzechach jego. Nie czynił jako dzisiejsi pochlebcy, którzy dla interesu, korzyści, dla dobrego zjedzenia i wypicia, mówią każdemu, co mu się podoba. Nie tak czynił Pan Jezus, który na to z ludźmi obcował, aby szukał owiec zgubionych, aby grzesznych wzywał do pokuty. Od tych, którzy Go zapraszali, brał pokarm cielesny, a oddawał im nawzajem pokarm duchowy. Tak by i nam, chrześcijanom, czynić należało, aby przy naszych stołach i biesiadach niczego nie mówiono, co by było przeciwne chwale Bożej, zbudowaniu obecnych, co by mogło być zgorszeniem dla bliźniego. Dlatego Duch Święty przez Apostoła Pawła upomina: Chociaż tedy jecie i pijecie, choć co innego czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie (I Kor. X, 31). A na innym miejscu: Wszelka mowa zła niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeśli która dobra ku zbudowaniu wiary, aby łaskę zjednała słuchającym... Wszelaka gorzkość i gniew i zagniewanie i wrzask i bluźnienie niech będzie odjęte od was z wszelaką złością. Ale bądźcie łaskawi jedni względem drugich, miłosierni, odpuszczając jedni drugim, jako i Bóg w Chrystusie wam odpuścił (Efez. IV, 29. 31-32). I jeszcze: Mowa wasza zawsze niech będzie solą posolona, abyście wiedzieli, jako macie każdemu odpowiedzieć (Kol. IV, 6). Bo jako potrawa bez soli niesmaczna jest, tak też niewiele jest warta mowa, która nie służy ku dobremu i ku zbudowaniu. Jednym słowem, mowy chrześcijanina mają być posolone, to jest nie mają być niesmaczne, niepożyteczne, próżne; mają smutnych cieszyć, albo grzesznych karcić, albo błądzących uczyć i na dobrą drogę naprowadzać, albo leniwych pobudzać, albo nieumiejętnym dobrze radzić. Wyraźnie też zapewnił Chrystus, że z każdego słowa próżnego, które by wyrzekli ludzie, zdadzą liczbę w dzień sądny (Mt. XII, 36).

sobota, 8 września 2018

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Proszę Was o modlitwę w intencji dziecka Pani A.
USG prenatalne i badanie krwi nie wyszły idealnie. Niech dobry Bóg da jego rodzicom i dzieciątku siłę oraz zdrowie. Bóg zapłać!"

czwartek, 6 września 2018

Prośba o modlitwę

     Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Bardzo proszę o modlitwę za Andrzeja któremu grozi utrata wzroku".

poniedziałek, 3 września 2018

Święty Pius X, Papież i Wyznawca

Święty Pius X           Giuseppe (Józef) Sarto urodził się 2 czerwca 1835 r. w rodzinie wiejskiego listonosza, w Riese koło Wenecji. Uczęszczając do szkoły podstawowej w Riese, uczył się równocześnie języka łacińskiego u kapelana tej wioski, ks. Alojzego Horacjusza. W 1846 r. został przyjęty do gimnazjum w Castelfranco Veneto. Codziennie musiał więc przebiegać 14 km (po 7 km tam i z powrotem do domu). Trwało to przez 4 lata (1846-1850). W 1845 r. otrzymał sakrament bierzmowania; pierwszą Komunię świętą przyjął dwa lata później, kiedy miał 12 lat. 
 
Za pieniądze kardynała Jakuba Monico Józef podjął studia w seminarium w Padwie. Przebywał tam 8 lat (1850-1858). W tym czasie zmarł jego ojciec (1852) i była obawa, że Józef będzie musiał przerwać studia, aby pomagać matce. Matka jednak zdecydowała się dorabiać krawiectwem, aby synowi nie przerywać studiów. Święcenia kapłańskie Józef otrzymał 18 września 1858 r.
 
Pierwszą placówką młodego kapłana była kapelania w Tombolo. Wyróżniał się tam jako doskonały kaznodzieja. Dlatego zapraszano go chętnie z kazaniami z różnych okazji. Swoje kazania przygotowywał bardzo starannie, każde z nich zapisując. Budował wiernych pobożnością i gorliwością kapłańską. Opiekował się ubogimi. Po 9 latach (1858-1867) biskup przeznaczył go na proboszcza do Salvano. Tu zajął się szczególnie katechizacją dzieci, uczeniem chóru śpiewu liturgicznego i biednymi. Sam będąc wiele razy głodny jako chłopiec, umiał zrozumieć głód innych. Był tak szczodry dla ubogich, że siostra częstokroć z płaczem skarżyła się mu, że nie ma co do garnka włożyć, a wstydzi się brać w sklepie na kredyt. Miał dwóch wikariuszy do pomocy, z którymi codziennie wieczorem omawiał potrzeby parafii. Po 8 latach został zwolniony z parafii i mianowany kanonikiem w Treviso. Niebawem biskup mianował ks. Józefa Sarto swoim kanclerzem (1875). Po śmierci biskupa został wybrany na wikariusza kapitulnego diecezji (1882).

niedziela, 2 września 2018

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki - Niedziela piętnasta po Zielonych Świątkach

KRÓTKIE NAUKI   HOMILETYCZNE
na niedziele i uroczystości całego roku według Postylli Katolickiej 
KS. JAKUBA WUJKA SI
OPRACOWAŁ  BP WŁADYSŁAW KRYNICKI
Niedziela piętnasta po Zielonych Świątkach 

Dwie gromady ludzi, bardzo od siebie różne, stawia nam dziś przed oczy Ewangelia święta: jedną z umarłym, drugą z Chrystusem; jedną, która idzie za śmiercią, drugą, która idzie za żywotem; jedną, która i sama obumiera i umarłych grzebie, drugą, która idzie i innych ożywia. Na takie dwa działy rozpada się cały rodzaj ludzki. Obaczmy, co za jedni należą do działu pierwszego.

Czytamy, że Chrystus wskrzesił trzech umarłych widomie, podczas gdy tysiące ożywia niewidomie. Bezwątpienia wskrzesił i więcej nieboszczyków, choć o tym Pismo św. nie wspomina, ponieważ nie wszystko, co czynił zapisali Ewangeliści. Nie bez przyczyny jednak o trzech czytamy, a to dla osobnej przestrogi i upomnienia naszego. Wskrzesił naprzód Pan Jezus w domu córkę Jaira (Mk V, 41), gdy rzekł do niej: "Dzieweczko, tobie mówię wstań!". Wskrzesił za bramą miasta owego młodzieńca, o którym dzisiaj czytamy. Wskrzesił wreszcie Łazarza, cuchnącego w grobie. Cóż to wszystko znaczy? Umarły wyobraża człowieka grzesznego. Bo jako ciało umierającego traci duszę, tak i dusza grzeszącego traci Boga. A jako dusza jest życiem ciała, tak Pan Bóg jest życiem duszy. Ciało umiera, gdy je dusza opuszcza; dusza umiera, gdy ją Bóg opuszcza. Śmierci cielesnej ustrzec się nie można, ale śmierci dusznej można, bo w tę dobrowolnie wpadamy.

sobota, 1 września 2018

LIST RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA WRZESIEŃ

Image Wrzesień - poświęcony 

Najświętszej Matce Boskiej Bolesnej

       Oddawanie czci Matce Bożej Bolesnej swoimi korzeniami tkwi w Ewangelii i pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Już w zapisach Ojców Kościoła IV i V w. są pełne treści opisy i rozważania o życiu Maryi. Na Zachodzie również wielu pisarzy rozmyślało i głosiło kazania o współcierpieniu Matki Bożej. Szczególnie święci, Ambroży, Anzelm czy Bernard.

Ale nadzwyczajny rozwój tej pobożnej tematyki datuje się od wieku XIII. Głównie dzięki kaznodziejom z zakonu franciszkanów i serwitów. Z tego okresu pochodzi między innymi sekwencja "Stabat Mater" czy też "Skarga Madonny". Na początku wieku XIV weszło w życie nabożeństwo do Boleści Maryi. Tradycja wskazuje na siedem mieczy raniących matczyne serce Niepokalanej.

Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:

1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)