POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 26 stycznia 2016

Pieśń ku czci św. Michała Archanioła


 
Chorąży Boga i Archaniele,
Święty Michale z niebieskich stref,
Zstąp jako patron w naszym kościele,
Potężny płynie do Ciebie śpiew.
Umocnij wiarą serca młodzieńcze,
Gdy im zagraża piekielny wróg;
Za Twym sztandarem w mrokach i tęczy
Pójdziemy wołać: Któż jako Bóg!

Stała się wielka bitwa na niebie,
Kiedy w otchłaniach zaryczał smok.
Lecz święty Michał stanął w potrzebie,
Piorunem gniewu skrzył jego wzrok.
A za nim rzesza jasnych Aniołów
Gromi zastępy szatańskich sług.
W pomroce dziejów, w burzy żywiołów
Zalśniło hasło: Któż jako Bóg!

Książę niebieski, święty Michale,
Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale;
W dzień sądu Boga na trybunale
Bądź mi patronem, święty Michale.
Za protektora bądź i patrona,
Niech mnie wspomoże Twoja obrona;
Uśmierz czartowską zuchwałość srogą,
Bądź przewodnikiem, bądź mi i drogą.

piątek, 22 stycznia 2016

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "za syna Piotra o nawrócenie, uwolnienie od złego i o łaski potrzebne dla naszej rodziny".

czwartek, 21 stycznia 2016

Święta Agnieszka


 

   Święta Agnieszka, ta młodziutka męczennica, która mając zaledwie lat 13, poniosła śmierć męczeńską, jest wzorem dziewiczej niewinności i czystości. Gdy wpływowy Rzymianin, Symfronjusz, uderzony jej wielką urodą, starał się o jej rękę, Agnieszka nie chciała go poślubić, gdyż był poganinem. Rozwścieczony Symfronjusz kazał ją wtrącić do domu rozpusty; nie opuścił jej Pan Bóg, a piękne jej włosy wyrosły nagle tak długie, że osłoniły jej ciało jak suknią. Gdy potem została skazaną na śmierć przez spalenie, wyszła z płomieni nietknięta, dopiero cios miecza położył koniec jej młodemu, niewinnemu życiu.

Symbolem św. Agnieszki jest niewinny baranek - agnus po łacinie znaczy jagnię; stąd też Jagusia to samo, co Agnieszka. W Rzymie w uroczystość św. Agnieszki, w kościele, w którym złożone są jej zwłoki, poświęcają dwa baranki, które niosą w procesji, złożone wśród kwiatów w dwóch koszykach, ozdobionych wstążeczkami i kwiatami. Z wełny baranków tych tkają paljusze, rodzaj szerokich naszyjników, ozdobionych 6-ciu krzyżykami z czarnego jedwabiu, które noszą na szyi wysocy dostojnicy Kościoła w czasie wielkich uroczystości, np. przy konsekracji biskupów i przy sumie pontyfikalnej.

Ponieważ dzień św. Agnieszki przypada na koniec stycznia, a zatem w czasie, w którym rolnicy przygotowują się już do upraw wiosennych, wywożą nawóz na pole, czyszczą drzewa w ogrodach, a skowronek zbliżającą się wiosnę dzwonić zaczyna, powstały przysłowia:

Od św. Agnieszki, sprzątają z drzew liszki,
A jeśli mróz tęgi, szczep gonty i dęgi (klepki).
Radź o drzewie i stodole, nawozy wywoź w pole.
Święta Agnieszka zagrzeje kamyszka.

Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego - Katowice 1931

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "za trzy osoby, które zginęły w wypadku, o łaskę nieba dla nich oraz pokój serca i potrzebne łaski dla rodziny, a także potrzebne łaski dla Mieczysława o nawrócenie, dary Ducha św., uzdrowienie relacji w rodzinach Janiny, Zygmunta, Pawła, Pawła, Gosi oraz uzdrowienie duszy i ciała dla nich."

środa, 20 stycznia 2016

Święty Sebastian

    Do najważniejszych świąt Rzymu należą poza uroczystościami książąt apostołów Piotra i Pawła dni najmężniejszych męczenników Wawrzyńca i Sebastiana, i najsławniejszych dziewic Cecylii i Agnieszki. Rycerski charakter Sebastiana wykazuje kilka rysów, które spotykamy także u wielkiego archidiakona Wawrzyńca. Obaj, jeden przy ołtarzu Pańskim, drugi w świecie, urągali z wyjątkowym męstwem katuszom i śmierci. Wawrzyniec, nawpół upieczony, drwi z okrutnego tyrana, wzywając go, by teraz obrócił go na drugą stronę... Zaledwie zabliźniły się rany po strzałach, które poszarpały ciało Sebastiana, już zdąża do Dioklecjana i żąda nowego męczeństwa.

Zajmijmy się Sebastianem, jednym z najsławniejszych męczenników wszystkich czasów. Według oryginalnych aktów św. Sebastiana, urodził się on w Narbonne i wychowywał się w Mediolanie. Wstąpił jako chrześcijanin do wojska, nie z sympatii do rzemiosła wojennego, lecz aby nieść pomoc braciom podczas prześladowania. Wyobraźmy sobie młodego człowieka, który zrywa węzły, jakie łączą go z miastem rodzinnym, jedynie dlatego, bo tam nie dość silnie szaleje burza prześladowań, podczas gdy w Rzymie sroży się z całą siłą. Lęka się o stałość chrześcijan, ale wie równocześnie, że dzielni szermierze Chrystusa, przybrani w płaszcz wojskowy żołnierzy cezara, potrafią wejść do więzienia, by podtrzymać zapał i odwagę wyznawców. Za takimi czynami tęskni także serce Sebastiana, aż nadejdzie dzień, w którym i on zdobędzie palmę męczeństwa. Tak krzepi tych, których łzy bliskich zachwiały; nawet stróżowie więzienni, polegając na jego wierze i ufności w Boga, wybierają męczeństwo, a pewien urzędnik rzymski prosi o pouczenie we wierze Chrystusowej.

Modlitwa o cnotę czystości


 

   
O, Stróżu i Ojcze dziewic, Józefie święty, którego wiernej straży sama niewinność, Chrystus Jezus i Panna nad pannami, Maryja, powierzoną była, Ciebie ja przez ten podwójny, a najdroższy Tobie powierzony skarb, przez Jezusa i Maryję proszę i błagam, byś mnie od wszelkiej nieczystości zachowawszy, sprawił to, abym myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem Jezusowi i Maryi zawsze w jak największej czystości służył. Amen.

wtorek, 19 stycznia 2016

ŚW. ANTONI DZIECKIEM MARJI

st Antony Mary      Św. Antoni był prawdziwem dzieckiem Marji; w dniu uroczystości Jej Wniebowzięcia przybył na świat i w kościele Jej Imieniowi poświęconemu chrzest św. odebrał. Gdy jako dziecię płakał, zanosiła go matka do okna, z którego widać było kościół Marji, a na jego widok łzy przestawały płynąć, na twarzy pojawiał się uśmiech szczęścia; wyciągał ku niemu rączęta, a że mówić jeszcze nie umiał, rączętami przesyłał Królowej Niebios serdeczne pocałunki.

Jako mały chłopczyna uważał sobie za święty obowiązek każdego dnia odwiedzić kościół N. P. Marji, gdzie często długie godziny przed Jej ołtarzem klęczał, modląc się żarliwie. Ulubioną jego pieśnią był hymn: „O gloriosa Domina”, którego tłumaczeniem polskiem jest nasza piękna pieśń do Matki Boskiej: „Gospodzie uwielbiona”.


Pieśń ta brzmiała często z ust św. Antoniego przez całe życie; towarzyszyła mu we wszystkich podróżach, była mu pociechą we wszystkich cierpieniach i doświadczeniach życia, z tą też pieśnią na ustach oddał swą czystą i niewinną duszę Panu Bogu.

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Tydzień modlitw o nawrócenie heretyków i schizmatyków


 
   Prośmy Boga wszechmogącego, aby wszyscy pozostający poza prawdziwym Kościołem, a w szczególności wszyscy chrześcijanie, którzy mają błędne pojęcie o Kościele Chrystusowym, poznali, że jedynie ten Kościół katolicki jest prawdziwym i aby doń wrócili. Dziś zaś przede wszystkim módlmy się:

Pierwszy dzień, 18 stycznia:
O powrót do owczarni Piotrowej tych wszystkich "innych owiec", które nie słuchają głosu Boskiego Pasterza.

Drugi dzień, 19 stycznia:
O powrót do jedności ze Stolicą Apostolską prawosławnego Wschodu.

Trzeci dzień, 20 stycznia:
O powrót do jedności z Kościołem anglikanów.

Czwarty dzień, 21 stycznia:
O powrót do Kościoła luteranów i innych europejskich protestantów.

niedziela, 17 stycznia 2016

Podziękowanie za modlitwę

Dziękujemy serdecznie wszystkim za modlitwę w intencji wujka Ireneusza, którego stan zdrowia znacznie się poprawił. Bóg zapłać!

środa, 13 stycznia 2016

Modlitwa do św. Józefa za Kościół


 
   Do Ciebie, o święty Józefie, uciekamy się w utrapieniu naszym, a wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością Twej także błagamy opieki. Prosimy Cię przez tę miłość, która Cię z Niepokalaną Panną łączyła i przez ojcowską troskliwość, jakąś Dziecię Jezus otaczał, wejrzyj okiem miłosierdzia na dziedzictwo, które Jezus Chrystus Krwią swoją odkupił i ratuj nas w potrzebach naszych swą potęgą i przyczyną. Strzeż, o troskliwy Stróżu Najświętszej Rodziny, wybraną dziatwę Chrystusową, oddal od nas, najdroższy Opiekunie, wszelki jad błędu i zepsucia. Przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską, najdzielniejszy nasz obrońco w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś ocaliłeś Dziecię Jezus od oczywistej zguby, tak dziś broń święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i klęski wszelakiej. Otocz każdego z nas nieustającą pomocą, abyśmy za Twoim przykładem i z Twoją pomocą mogli pobożnie żyć, święcie umierać i dostąpić wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

wtorek, 12 stycznia 2016

Modlitwa do św. Antoniego


 
   Święty Antoni, potężny Obrońco tych, którzy pragną Twojej opieki, błagam Cię pokornie, przez Twoje pragnienie śmierci dla Jezusa Chrystusa, racz mi wyjednać tę łaskę, abym nie został zaskoczony nagłą śmiercią, na jaką narażeni są ci wszyscy, którzy jeszcze wśród utrapień tego żywota zostają; bądź opiekunem moim po wszystkie dni mego życia i wyciągnij ku mnie rękę Twoją, abym nie uległ grzechowi; spraw, abym otrzymał od Boga światło, które by kierowało moim każdym krokiem i nauczyło mnie godnie wypełniać wszystkie obowiązki prawego chrześcijanina. O wielki święty Antoni, bądź mnie i wszystkim moim pomocny we wszelkich naszych potrzebach, a szczególnie w chwili konania, byśmy za Twoją przyczyną mogli szczęśliwie w łasce Bożej zakończyć dni życia naszego i za Twoim pośrednictwem byli wybawieni od potępienia wiecznego. Amen.

niedziela, 10 stycznia 2016

Akt ofiarowania się Przenajświętszej Rodzinie


holy-family5 
   O Jezu, Zbawicielu nasz najmiłosierniejszy, który zstąpiwszy z nieba na ziemię, aby przykładem swoim i nauką oświecać świat, większą część ziemskiego żywota swego w pokornej uległości względem Marji i Józefa w biednym domku Nazaretańskim przepędzić raczyłeś i przez to uświęciłeś Rodzinę, która miała być wzorem wszystkich chrześcijańskich rodzin, przyjmij łaskawie w opiekę ten dom nasz, który Ci się cały oddaje. Broń go i strzeż i bojaźń Twoją świętą w nim utwierdzaj, a zarazem pokój i zgodę, które są owocem chrześcijańskiej miłości, aby się stał podobnym niebieskiemu wzorowi św. Rodziny Twojej i aby wszyscy, którzy w nim mieszkają, szczęśliwości wiekuistej stali się uczestnikami.

    O Najmilsza matko Jezusa Chrystusa i Matko nasza, Marjo, spraw najmiłosierniejszą i najświętszą przyczyną Twoją, aby łaska i błogosławieństwo Jego na domu moim spoczywały.

    O Józefie Stróżu najświętszy Jezusa i Marji, wspomagaj nas we wszystkich duszy i ciała potrzebach, abyśmy wespół z Tobą i z Najświętszą Dziewicą Marją Boskiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa na wieki wielbić i dzięki Mu składać mogli.

 Z książeczki „Święty Józef Oblubieniec Bogarodzicy”, Kraków 1930 r., str. 70.

czwartek, 7 stycznia 2016

środa, 6 stycznia 2016

TRZEJ KRÓLOWIE SKŁADAJĄ POKŁON I SWE DARY JEZUSOWI

Adoration of the magi rubens 1620     
   Skoro gwiazda, za którą trzej Królowie szli, ponad stajenką Betleemską stanęła, stanęli także i oni, zajrzeli w głąb stajenki, w której jeno dwie ubogie osoby i małe dzieciątko ujrzeli…

Przywdziawszy przeto na siebie purpurowe płaszcze, weszli do stajenki przejęci szacunkiem i pobożnością, z głową odkrytą i z podarkami bogatymi, które u stóp Przenajśw. złożyli Matki, a sami rzucili się twarzą na ziemię. Dzieciątko się bardzo ucieszyło.

Posłuchajmy, co o tem objawiła N. Marja P. św. Brygidzie: „Już naprzód na drodze nadprzyrodzonej dowiedziałam się o przybyciu trzech mędrców. Kiedy się zbliżyli, aby oddać cześć Jezusowi, Dzieciątko skakało z radości, a na twarzyczce Jego zajaśniał uśmiech szczęścia”. N. Marja P. była wówczas okryta zasłoną, dzieciątko Jezus spoczywało na Jej łonie, także Matki św. zasłoną okryte. Za wejściem monarchów podniosła Przenajśw. Dziewica natychmiast zasłonę i ukazała im swojego Syna Bożego.

wtorek, 5 stycznia 2016

INTENCJA RÓŻAŃCOWA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA STYCZEŃ

W miesiącu STYCZNIU modlimy się szczególnie w następującej intencji: "o nawrócenie wszystkich narodów na świecie do jednej prawdziwej świętej wiary rzymskokatolickiej".

poniedziałek, 4 stycznia 2016

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA STYCZEŃ

Styczeń: miesiąc poświęcony Imieniu Jezus


śród ciemności zabobonu i pogaństwa jęczał świat pod ciężarem i przekleństwem grzechu. Złe wzięło górę nad dobrem, szatan rozpostarł swe panowanie, a ludzkość brnęła w kałuży występków i coraz głębiej zapadała w przepaść zepsucia i rozprzężenia. — Wybrany od Boga naród izraelski do zachowania wiary w prawdziwego żywego Boga, nie zawsze tej wiary dochowywał, po wielokroć razy sprzeniewierzał się, aż w końcu prawdziwy Bóg mało miał w tym narodzie prawdziwych wyznawców.

Potrzeba było naprawy moralności i obyczajów, potrzeba było gruntownej zmiany na lepsze, ale któż naprawi? Gdzież jest taki mąż, który duchem swym świat cały ogarnie?

niedziela, 3 stycznia 2016

Święto Imienia Jezus

Na cześć Najświętszego Imienia Jezus obchodzi Kościół osobne święto. Najpierw zaprowadził je zakon franciszkański i święcił je w dniu 14 stycznia. Niebawem potworzyły się pod tym wezwaniem bractwa kościelne. Papież Inocenty XIII rozpowszechnił to święto na prośby cesarza Karola VI i przełożył na drugą niedzielę po Trzech Królach. W najnowszym czasie przesunięto tę uroczystość na niedzielę pomiędzy Nowym Rokiem a Trzema Królami. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa obchodzono to święto razem z pamiątką obrzezania Pana Jezusa, bo ewangelia tego dnia wymienia Imię Jezus. W litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa wskazuje Kościół przedewszystkim na miłość i litość Zbawiciela, we czci Imienia Jezusowego zaś uwielbia Jego potęgę i chwałę. I w nabożeństwie ludowym objawia się głęboka ufność w Najświętsze Imię Jezus. Wystarczy wskazać na piękne pozdrowienie chrześcijańskie: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

Podczas gdy inne święta Pańskie wspominają poszczególne zdarzenia z ziemskiego życia Chrystusa Pana, to w uroczystości Imienia Jezusa czcimy samego Zbawiciela i Jego dzieło odkupienia.

Imię Odkupiciela od dawnych czasów było w Kościele przedmiotem najgorętszej czci, a świątynie nowe od dawna już wznoszono pod wezwaniem Najświętszego Imienia Boskiego Zbawiciela.

piątek, 1 stycznia 2016

Obrzezanie Pana naszego Jezusa Chrystusa

    Kościół obchodzi dziś (1 stycznia) pamiątkę tego zdarzenia, kiedy Boski Zbawiciel złożył pierwszą ofiarę z niewinnego Swego ciała przy obrzezaniu, ósmego dnia po narodzeniu. Obrząd ten był przez żydowskie prawo liturgiczne ściśle nakazany. Podobnie jak przez chrzest staje się człowiek członkiem Kościoła Chrystusowego, tak stawał się żyd członkiem Starego Zakonu przez obrzezanie. Tego dnia nadano też Synowi Człowieczemu Imię Jezus, to jest Zbawiciel. Dalej święci dziś Kościół dostojny przywilej macierzyństwa Najświętszej Marji Panny.

Dawniej odprawiały się 1 stycznia dwie msze święte: pierwsza z oktawy Bożego Narodzenia, druga na cześć Marji. Później obie te msze, a raczej modlitwy ich złączono w jedną. Formularz mszalny tego dnia składa się właściwie z trzech formularzy, stosownie do właśnie wyjaśnionego charakteru święta. Mianowicie modlitwy tej mszy św. uwzględniają oktawę Bożego Narodzenia, obrzezanie Pana Jezusa i wreszcie cześć Najświętszej Matki-Dziewicy, Marji.