POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 31 grudnia 2015

O Świętym Sylwestrze, papieżu


Sylwester I 
   Dotąd widzieliśmy u kołyski Zbawiciela tylko męczenników: św. Szczepana, który oddał życie pod gradem kamieni, św. Jana, męczennika pragnienia, który przeszedł zwycięsko przez ogień prześladowań, niewinne dzieci, ginące pod mieczem kata, i św. Tomasza, którego siepacze króla angielskiego zamordowali w jego własnej katedrze. To są prawdziwi szermierze, stojący na straży nowego Króla. Lubo wielka jest liczba męczenników, to jednak nie wszyscy są powołani, aby należeć do tych wybranych szeregów. Zastępy niebieskie mają wśród siebie także wyznawców, którzy w niekrwawym zwycięstwie pokonali świat. Chociaż nie dzielą zaszczytów męczenników, nie są pozbawieni przywileju, by mogli służyć swemu Królowi. Nie dzierżą w swym ręku palmy, ale skronie ich zdobi wieniec sprawiedliwości, a Ten, który go na nich włożył, chce dla swej chwały mieć ich przy swym boku.

Jest zatem rzeczą słuszną, że Kościół, chcąc złączyć w tej chwalebnej oktawie wszelką wspaniałość nieba i ziemi, poświęcił w niej jeden dzień czci wyznawcy, jako przedstawiciela niezliczonych ich hufców.

Tym wyznawcą jest Sylwester, pasterz świętego rzymskiego Kościoła, papież, który długo i spokojnie rządził Kościołem, prawdziwy, wszystkimi cnotami przyozdobiony sługa Chrystusa Pana. Zasiadł na stolicy Piotrowej bezpośrednio po krwawej walce, trwającej trzy wieki, w której Kościół okupił krwią tysięcy męczenników walne zwycięstwo nad pogaństwem.

środa, 30 grudnia 2015

DROGIE ODWIEDZINY W GODZINĘ ŚMIERCI

Holy Family colorlithograph  
   Św. Wincenty Ferreryiusz opowiada, że pewien pobożny człowiek w mieście Walencji z wielkiego nabożeństwa do św. Józefa, nie tylko obchodził uroczyście każdorocznie Jego święto, wyspowiadawszy się i wykomunikowawszy, ale zwykł był w dzień Bożego Narodzenia zapraszać do siebie na obiad jaką niewiastę, coby miała ze sobą Dzieciątko i jakiego mężczyznę w podeszłym wieku; usługiwał on im z wielką serdecznością do stołu, wyobrażając sobie, że służył Jezusowi, Marii i Józefowi.

Gdy ten człowiek znajdował się na łożu śmiertelnym, objawili mu się Jezus, Maria i Józef, mówiąc mu: „Ponieważ ty tyle razy zaprosiłeś nas do swego stołu, my teraz zapraszamy cię do naszego: chodźże więc z nami do stołu niebieskiego”.

– Po tym zaproszeniu ów sługa Boży wyzionął swoją duszę. Do nabożeństwa do św. Józefa dołączmy nabożeństwo do Marii i do Jezusa, a z tymi trzema Imionami w sercu, z tymi trzema Obrońcami Niebieskimi, możemy być pewni, że spędzimy żywot święty, a święta będzie i śmierć nasza.


Ks. Antoni Kotarski T. S., Miesiąc marzec św. Józefa, Warszawa 1939, str. 76.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/12/23/drogie-odwiedziny-w-godzine-smierci/

poniedziałek, 28 grudnia 2015

Dzień świętych Młodzianków


Duccio di Buoninsegna 057.jpg 
Niewinną dziatwę, nielitościwie przez okrutnego Heroda pomordowaną, wita Kościół jako kwiat męczenników:

Męczenników cześć ci kwiecie,
Których już na progu życia
Prześladowca Pana gubi,
Jak róż wicher pączki młode.
Pierwszą Pana wy ofiarą;
Mała trzódko, przed ołtarzem
Zabawiacie się w prostocie
Wieńcem, palmą waszej chwały.


Jak niezmiernie rzewny to obraz! Niewinne ofiary tyrana, nie wiedząc, co je czeka, bawią się wesoło przed ołtarzem wieńcem i palmami, oznakami rychłego ich zwycięstwa nad ciemnymi mocami zepsutego świata. Mimo woli przypominają się głębokie swą treścią obrazy tych malarzy, którzy Dzieciątko Jezus przedstawiali z narzędziami Jego męki.

niedziela, 27 grudnia 2015

O Świętym Janie, apostole i ewangeliście

    Jan był synem Zebedeusza, rybaka, pochodzącego z Galilei, i Salome (Mat. 4, 2i; 10, 3; 20, 20; Mar. 15, 40), a bratem Jakuba starszego (Mat. 4, 2i; 10, 3). Usłuchał wezwania Pana Jezusa (Mat. 4, 21), był Jego stałym towarzyszem i wraz z Piotrem i Jakubem należał do uprzywilejowanych jego uczniów (Mat. 17, i; 26, 37). Ze wszystkich uczniów Pan jego najwięcej kochał, pozwalając na dowód Swej miłości spocząć mu na Swych piersiach (Jan 13, 23), a umierając polecił opiece jego najukochańszą Matkę (Jan 19, 26). To też sam św. Jan, okazując wdzięczność Mistrzowi swemu, nazywa siebie uczniem, którego miłował Jezus (Jan 19, 26). Był jedynym apostołem, który nie opuścił Pana Jezusa podczas bolesnej jego męki i wytrwał przy Nim nawet wtedy, gdy Jezus wisiał na krzyżu (Jan 19, 26). Po Wniebowstąpieniu głosił ewangelię w Palestynie. Zdaje się, że do odleglejszych prowincji Azji Mniejszej udał się dopiero później. Jest rzeczą pewną, że po śmierci śś. apostołów Piotra i Pawła (w r. 66-tym po Chr.) stale przebywał w Efezie. Stąd rządził wszystkimi gminami Azji Mniejszej. Za panowania Nerona, według innych Domicjana, musiał opuścić Efez i udać się na wygnanie na wyspę Patmos (dziś Palmosa). W czasie wygnania napisał na rozkaz Chrystusa Pana Objawienie, przedstawiające losy Kościoła Chrystusowego. Po pewnym czasie, prawdopodobnie za pozwoleniem cesarza, powrócił do Efezu i objął znowu rządy Kościoła w Azji Mniejszej. W tym czasie, w ostatnich latach pierwszego wieku po Chrystusie, napisał swoją ewangelię, ulegając gorącym prośbom wielu wiernych i natchnieniu Ducha św. Chciał w niej wykazać, jak sam pod koniec tej księgi pisze, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i że wszyscy, którzy weń wierzą, mają żywot wieczny. Pragnie wyraźnie i obszernie przedstawić tę właśnie prawdę nauki objawionej, ponieważ różni heretycy, a zwłaszcza Cerynt, głosili wówczas błędne nauki o osobie i godności Jezusa Chrystusa. Uzupełnia w swej ewangelii innych ewangelistów, podając mniej cudów, za to więcej mów Zbawiciela, do których dołączył kilka niewymienionych w innych ewangeliach szczegółów, do czego jako świadek życia i działalności Chrystusa Pana był szczególnie powołany. Nazwano św. Jana teologiem wśród ewangelistów; kładzie on nacisk przede wszystkim na Bóstwo Pana Jezusa, podczas gdy inni ewangeliści przedstawiają nam Zbawiciela ze strony ludzkiej. Prócz Objawienia i Ewangelii napisał Jan św. jeszcze trzy listy, w których mówi głównie o miłości Boga i bliźniego.

sobota, 26 grudnia 2015

O Świętym Szczepanie


 
   Następujące po Bożym Narodzeniu święta pozostają z nim w ścisłej łączności. Pierwszym świętem, które obchodzimy po Bożym Narodzeniu, jest uroczystość św. Szczepana. On pierwszy wylał swą krew za Zbawiciela. Był według słów Pisma św. Mężem "pełnym wiary i Ducha św., łaski i mocy" (Dz. Ap. 6, 5 i 8). Dla niego stał się Chrystus "mocą Bożą i mądrością Bożą" (I Kor. i. 24). Nieprzyjaciele jego "nie mogli się sprzeciwić mądrości i Duchowi, który mówił" (Dz. Ap. 6, 10) z niego. Ujętego Szczepana zaprowadzono przed Radę żydowską. "A patrząc nań pilnie wszyscy, którzy siedzieli w Radzie, widzieli oblicze Jego, jako oblicze anielskie" (Dz. Ap. 6, 15). W ostatnich chwilach swego życia, już w ręku oprawców, przemówiwszy w porywających słowach o opiece Boskiej w Starym Zakonie, "patrząc pilnie w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Bożej. I rzekł: Oto widzę niebiosa otworzone, a Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. A krzyknąwszy głosem wielkim, zatulili sobie uszy, i rzucili się nań jednomyślnie. A wyrzuciwszy go z miasta, kamieniowali... wzywającego i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. A klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim, mówiąc: Panie, nie poczytuj im tego grzechu... I pogrzebali Szczepana ludzie bogobojni, i uczynili nad nim wielki płacz" (Dz. Ap. 7, 55-59. 8,2).

środa, 23 grudnia 2015

ŚW. JÓZEF UPRASZA ŻYWOT WIECZNY SWOIM CZCICIELOM

1735 katedra Ljubljana  
   We Wenecji żył pewien młodzieniec szlachecki, bardzo nabożny do św. Józefa; na jego cześć rozdawał bardzo wielkie jałmużny, uczęszczał do jego świątyni, ozdabiał jego ołtarze i składał mu wiele innych dowodów czci i miłości.

Razu jednego zapadł on w ciężką chorobę i w tym stanie większą miał troskę o środki uzdrowienia ciała, aniżeli o środki zapewniające zbawienie duszy. Choroba się pogarszała z każdą chwilą i chory znajdował się u kresu życia, ale wcale nie myślał o spowiedzi, tym bardziej, że rodzice jego, aby go nie przestraszyć wiadomością o rychłej katastrofie, nie mówili mu nic o bliskiej śmierci. Lecz czego nie uczynili fałszywi przyjaciele tego świata, to uczynił prawdziwy przyjaciel św. Józef, ponieważ objawił się choremu we śnie i rzekł doń: Nie masz czasu do stracenia, bliską jest twoją ostatnia godzina na tym świecie; pogódź się zatem z Panem Bogiem i przyjmij ostatnie św. Sakramenta.

Pobożny młodzieniec poznał napomnienie niebieskie i z wielką skruchą i gorliwością uczynił to, co mu polecił św. Józef, a zaledwie przyjął św. Sakramenta, wyzionął ducha spokojnie w ręce swego św. Patrona. W ten sposób nabożeństwo do św. Józefa zapewniło mu żywot wieczny.

Ks. Antoni Kotarski T. S., Miesiąc marzec św. Józefa, Warszawa 1939, str. 12.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/12/02/sw-jozef-uprasza-zywot-wieczny-swoim-czcicielom/

wtorek, 22 grudnia 2015

Modlitwy do św. Antoniego z Padwy

   Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię, wejrzyj na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen.

*

   O święty Antoni, ubogacony łaską Bożą, do którego ułomni i uciemiężeni tak często wzdychają, a wzywając pomocy, znajdują ją. Ja także z wielką ufnością udaję się o pomoc do Ciebie  w nawałnościach i uciskach, na jakie tu na ziemi wystawione jest życie ludzkie. Racz mnie wspierać, osobliwie w ostatniej godzinie mego życia. Przyjmij mnie, o najłaskawszy św. Antoni, za sługę Twego i syna.
   Niechaj miłość Twa ku mnie wyjedna mi tym samym obronę, która wiele u Boga zdziałać może, która może mi wyjednać Królestwo Niebieskie i która pozwoli mi dokonać żywota w obecności Jezusa i Najświętszej Matki Jego, Maryi. Amen.

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Modlitwa do Ducha Świętego o jedność wiary

   Duchu Święty, dawco darów niebieskich, Przewodniku, Pocieszycielu i Opiekunie nasz, Rządco i Zawiadowco Kościoła świętego katolickiego - prosimy Cię gorąco, abyś zmiękczył serca błądzących braci naszych, którzy się od Kościoła Rzymskiego oderwali. Nakłoń ich wolę, aby się stali powolnymi natchnieniom Twoim. Oświeć ich umysły światłem niebieskim, aby przejrzeli i przekonali się, gdzie znajduje się nieomylna prawda. Stwórz w nich serca chętne i skłonne do pojednania się i powrotu do łona macierzyńskiego, z którego wyszli, aby już nie było żadnej błędnej wiary. Spraw, aby wszystkie narody zgromadziły się w jedną wspólną prawdziwą wiarę, i zjednoczone były w Jezusie Chrystusie, aby był jeden pasterz i jedna owczarnia na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

niedziela, 20 grudnia 2015

Wezwanie do Trójcy Przenajświętszej

   O Wszechmocności Boga Ojca, wesprzyj ułomność moją i wyrwij mnie z przepaści nędzy!
   O Mądrości Boga Syna, kieruj wszystkimi moimi myślami, słowami i uczynkami!
   O Miłości Ducha Świętego, bądź początkiem wszystkich czynności mej duszy, aby ciągle odpowiadały Twojemu Boskiemu upodobaniu.

(500 dni odpustu. Św. Penit. Ap., 12. IX. 1936)

piątek, 18 grudnia 2015

Akty strzeliste do Najśw. Serca Jezusa


 
Serce Jezusa, pałające miłością ku nam, rozpal serca nasze miłością ku Tobie!
(Odpust 500 dni - zupełny raz w miesiącu. 1933)

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
(Odpust 500 dni - zupełny raz w miesiącu. 1934)

Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.
 (Odpust 500 dni - zupełny raz w miesiącu. 1933)

Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością!
(Odpust 300 dni. S. P. 1920)

Niech będzie miłowane wszędzie Najświętsze Serce Jezusa!
 (Odpust 300 dni. 1933)

środa, 16 grudnia 2015

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "za pana Adama o szybki powrót do zdrowia".

ŚW. JÓZEF ZWRACA SWEMU CZCICIELOWI ŻONĘ*

HolyFamilyCoello 
   Roku 1725 miało miejsce następujące zdarzenie, zapisane w kronikach SS. Bernardynek w Krakowie, przy kościele św. Józefa, który niech nas pobudzi do modlitwy z ufnością, a oraz wytrwałej.

We wsi Muszynie pewna niewiasta czuła się niezadowoloną, nieszczęśliwą z powodu, że będąc zbyt młodo wydaną, nie mogła podołać obowiązkom gospodyni, przeto wiele miała do znoszenia od swego męża i od jego krewnych. Chcąc tego uniknąć, uciekła z domu do Krakowa i za przełożeństwa W. M. Anny Koniecpolskiej u SS. Bernardynek, przedstawiając się jako panna wolnego stanu, przyjęła służbę w tutejszym klasztorze. A że była pracowita, bardzo skromna i pobożna, pozyskała sobie serca zakonnic.


Tymczasem jej mąż kochający ją bardzo, spostrzegł swoją winę,
modlił się wiele i serdecznie i zamawiał Msze św., aby mu ją Pan Bóg przywrócił. Prosił nawet księży, aby o niej z ambon ogłaszali, niczego nie szczędził, by ją tylko odnaleźć; chodził nadto na odpusty, myśląc, że ją gdzie spotka; jednak wszystkie zabiegi okazały się daremnemi.

wtorek, 15 grudnia 2015

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "o pomyślne zdanie egzaminów za wstawiennictwem św. Józefa z Kupertynu przez kleryka w USA".

Modlitwa św. Karola Boromeusza do św. Anioła Stróża


 
   Najuczynniejszy święty Strażniku, Aniele Boży! Czynię Cię wykonawcą testamentu i ostatniej mojej woli, abyś mi wyjednał u Pana mego trojaką łaskę. Pierwsza jest: aby mi dać raczył przynajmniej jedno płaczliwe westchnienie z owych niezliczonych, które miał, gdy przez trzy godziny w mękach na krzyżu wisiał, które skutkiem i mocą swoją uśmierzyłoby te straszne i lękliwe łkania i tęsknoty serca, jakie mnie będą trapić w godzinę mojej śmierci, i żeby najchwalebniejsza Matka Zbawiciela mego, Maryja, darowała mi przynajmniej jedno z tych spojrzeń, które miała stojąc pod krzyżem, gdy swoje najczystsze dziewicze oczy zanurzała w jedynym swoim Synu. Druga łaska jest, abyś mi, najwierniejszy mój Stróżu, przybył w ową godzinę, kiedy dusza moja odłączać się będzie od ciała, abym trafił na łaskawego Sędziego, przez zasługi owej gorącej miłości, które Jego ojcowskie Serce pałało na krzyżu dla zbawienia ludzkiego. Trzecia łaska jest: abyś Ty sam, najlitościwszy mój Stróżu, poleconą Tobie duszę moją, gdy wyjdzie z ciała, ofiarował Odkupicielowi mojemu, abym Go wespół z Tobą w chwale niebieskiej oglądał, doskonale miłował i na wieki się z nim radował.
   Niech nas Pan Bóg błogosławi i zbawi od wszelkiego złego, a potem doprowadzi do żywota wiecznego. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Wezwanie Ducha Świętego

   Przybądź, Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, a ogień Twojej miłości racz w nich zapalić.
V. Ześlij Ducha Twojego, a wszystko na nowo stworzone będzie (Alleluja).
R. I odnowisz oblicze ziemi (Alleluja).
   Módlmy się: Boże, któryś serca Twoich wiernych oświeceniem Ducha Świętego nauczyć raczył, daj nam w tym Duchu wszystko dobrze rozumieć i z jego pociechy zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego. R. Amen.

(Odpust 5 lat. Penit. 22. 12. 1932)

niedziela, 13 grudnia 2015

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej

   Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, O błogosławiona Trójco!
   Ratuj stworzenie, Daj opatrzenie, O błogosławiona Trójco!
   Wlej Ducha swego, Do serca mego, O błogosławiona Trójco!
   Wspomóż w potrzebie, Proszących Ciebie, O błogosławiona Trójco!
   Odpuść nam złości, Dla Twej litości, O błogosławiona Trójco!
   Odwróć głód, mór, wojny, Spraw czas spokojny, O błogosławiona Trójco!
   Daj dar miłości, I pobożności, O błogosławiona Trójco!
   Szczęść państwu temu, Jako swojemu, O błogosławiona Trójco!
   Strzeż w nim żyjących, Broń konających, O błogosławiona Trójco!
   Daj nam być w niebie, Prosimy Ciebie, O błogosławiona Trójco!

V. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim.
R. Chwalebny i nieskończonej chwały godny na wieki.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy itd.

   Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś dał sługom swoim w wyznaniu prawdziwej wiary poznać chwałę Trójcy wiekuistej i w mocy majestatu chwalić jedność Bóstwa, pokornie prosimy, abyśmy mocą tej wiary zawsze byli od wszelkich niebezpieczeństw obronieni.
   Miłosierny, w Trójcy Świętej jedyny Boże! Ojcze, Synu i Duchu Święty, który nad żywymi i umarłymi panujesz, pokornie Cię prosimy, okaż miłosierdzie swoje zgromadzeniu naszemu, i wszystkim stanom: duchownym i świeckim, dobrodziejom naszym daj wieczne dobro, a duszom zmarłych wieczny odpoczynek. Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki. R. Amen.

sobota, 12 grudnia 2015

Sobota - dzień poświęcony czci Najśw. Maryi Panny

Cała piękna jesteś, Maryjo!
I zmazy pierworodnej nie masz w Tobie.
Tyś chwałą Jeruzalem,
Tyś weselem Izraela.
Tyś chlubą ludu naszego,
Tyś orędowniczką grzeszników.
O Maryjo! O Maryjo!
Panno roztropna
Matko litościwa,
Módl się za nami.
Przyczyń się za nami u Pana naszego Jezusa Chrystusa.

V. W poczęciu swoim, Panno, Niepokalaną zawsze byłaś.
R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Boże, Tyś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie Synowi Swemu przygotował, a mocą zasługi przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy Ją zachował; dozwól nam, prosimy, za Jej wstawiennictwem czystymi dojść do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

piątek, 11 grudnia 2015

INTENCJA RÓŻAŃCOWA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ NA GRUDZIEŃ

W miesiącu GRUDNIU modlimy się szczególnie w następującej intencji: "o powstrzymanie na całym świecie grzechu zabójstwa nienarodzonych dzieci (tzw. aborcji)".

czwartek, 10 grudnia 2015

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA GRUDZIEŃ

   Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Niedzieli Adwentu, a kończy przed uroczystością Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

środa, 9 grudnia 2015

ŚW. JÓZEF – PATRON KOŚCIOŁA

st-joseph-patron-universal-church-johann-schmitt
   Napaści, jakich w ubiegłym wieku doznało papiestwo ze strony masonerii, były jednym więcej dowodem, że gdy łodzi Kościoła groziło rozbicie – Św. Józef prowadził ją i strzegł. Św. Józefowi powierzył Bóg Kościół, bo On był obrońcą Jezusa, opiekunem Świętej Rodziny, która była zawiązkiem Kościoła.

„Czymże jest w rzeczywistości kościół katolicki, jeśli nie Jezusem wciąż rosnącym, wprawdzie nie w swoim człowieczeństwie ziemskim jak w Nazarecie, ale w swym ciele mistycznym, w swym duchu i w swym wpływie, aż do końca czasów, do skończenia świata i wciąż wystawionym na prześladowanie, jak za życia swego doczesnego.

Rzecz też jasna, że Józefowi nie trudniej jest opiekować się całym Kościołem, niż samym Jezusem i Maryją. Jezus i Maryja są bowiem zawsze tym, co jest najpiękniejszego, najdroższego na niebie i na ziemi. Serce więc zdolne kochać Boga jako swego Syna i Matkę Syna Bożego, jako swą małżonkę, to serce zdolne jest też tym samym objąć miłością i otoczyć opieką Kościół składający się z dusz milionów” [1].

wtorek, 8 grudnia 2015

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "za duszę śp. Jadwigi".

NA DZIEŃ ÓSMY GRUDNIA

the-immaculate-conception-juan-de-juanes 
[Niepokalanów, przed grudniem 1938][1]

        Zbliża się święto w szczególniejszy sposób nasze, jako członków Rycerstwa Niepokalanej, święto naszej Hetmanki, Królowej i Matki w niebie, Niepokalanej.

Jak się do niego przygotować? – jak je najlepiej przeżyć? Przede wszystkim obmyjmy dusze nasze w Sakramencie Pokuty, by z nich usunąć skazy i w ten sposób choć nieco upodobnić się do Niepokalanej.

Następnie poprosimy Niepokalaną, by przygotowała serca nasze na godne przyjęcie Boskiego Jej Syna, Jezusa, w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Przystąpimy w tym Jej dniu Niepokalanego Poczęcia do Komunii św.
Po Komunii św. prosić będziemy znowu Niepokalaną, by Ona sama raczyła w duszy naszej przyjąć Pana Jezusa i sprawić Mu taką przyjemność, jakiej nigdy jeszcze dotąd nie doznał. Będziemy prosić, by Ona raczyła wynagrodzić Mu i za nasze dotychczasowe niewierności, i za tyle krzywd, jakich doznaje Pan Jezus co dzień od grzeszników po całym świecie.

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Nowenna przed świętem Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - dzień dziewiąty

Dzień dziewiąty — 7 grudniaRozważanie: Do Ciebie, o Niepokalana Władczyni serc, chcemy należeć całkowicie i braci naszych zbłąkanych i nie znających Cię też do Twych stóp sprowadzić pragniemy. Praca nad urzeczywistnieniem tego — jest naszym obowiązkiem miłości. Idziemy dziś do Ciebie, by Ci powiedzieć o tym zamiarze i postanowieniu świętym. Ty, o Maryjo Niepokalana, błogosław nam i dopomagaj miłościwie!

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…


Rozważania zaczerpnięto z: Dla Niepokalanej Matki, „Rycerz Niepokalanej” 12/1933

niedziela, 6 grudnia 2015

Nowenna przed świętem Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - dzień ósmy

 
Dzień ósmy — 6 grudniaRozważanie: Łaski pełna — gdyż w szczególny sposób stała się świątynią Ducha Świętego i Jego Oblubienicą, którą On napełnił wyborowymi łaskami więcej niż wszystkie inne stworzenia i przyozdobił cudownymi klejnotami przywilejów. A zatem Maryję, jako tak ściśle złączoną z całą Trójcą Przenajświętszą, chciał Bóg mieć wolną od pierworodnej zmazy, czyli Niepokalaną. I jest Niepokalaną!

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

sobota, 5 grudnia 2015

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "za Babcię Jadwigę o powrót do zdrowia".

Nowenna przed świętem Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - dzień siódmy

 
Dzień siódmy — 5 grudniaRozważanie: Łaski pełna — gdyż Jezus, Jej i Boży zarazem Syn, kocha Ją jako swą Matkę i pragnie, by była przez wszystkich czczona, miłowana i wielbiona.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

piątek, 4 grudnia 2015

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: "za duszę śp. Stanisława Bocheńskiego".

Nowenna przed świętem Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - dzień szósty

 
Dzień szósty — 4 grudniaRozważanie: Łaski pełna — gdyż jest pierworodną Córką Ojca Przedwiecznego, wybraną przezeń na Matkę dla Jego Syna i otoczoną specjalnymi względami.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

czwartek, 3 grudnia 2015

Nowenna przed świętem Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - dzień piąty

 
Dzień piąty — 3 grudniaRozważanie: Łaski pełna — albowiem przystało, by Zbawiciel okazał doskonałość swego nad grzechem zwycięstwa przez to, iż uchował choć jedną duszę wolną od grzechu tak pierworodnego, jak i uczynkowego; i że tą wybraną duszą była Jego Matka, która przecież miała być Współodkupicielką rodzaju ludzkiego.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

środa, 2 grudnia 2015

Nowenna przed świętem Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - dzień czwarty

Dzień czwarty — 2 grudniaRozważanie: Łaski pełna — gdyż wypadało, aby Pierworodny Syn Ojca Niebieskiego, którego chóry Serafinów trzykroć Świętym głoszą, miał za matkę na ziemi istotę, która zawsze jaśniała blaskiem świętości.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

wtorek, 1 grudnia 2015

Nowenna przed świętem Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - dzień trzeci

 
Dzień trzeci — 1 grudnia


 
Rozważanie: Łaski pełna — bo należało się, aby Jezus, mogąc sobie wybierać Matkę, wybrał na nią istotę godną swego Boskiego pochodzenia i świętości. Jeśliby bowiem Maryja choć przez chwilę była pozbawiona łaski Bożej, czyli choć przez chwilę była łupem szatana — nie byłaby godną zaszczytnej roli Matki Boga-Człowieka, bo ubliżająca — choćby chwilowa — niewola szatana przynosiłaby ujmę Synowi.


Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…