POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 30 stycznia 2021

Prośba o modlitwę

              Prosimy o modlitwę w następującej intencji: Pan Ralf Karlsen (w trzecim zakonie franciszkańskim brat Franciszek-Maria) ma jak się okazuje nie tylko raka żołądka, ale również przerzuty na trzustkę, wątrobę i płuca. Oznacza to, że ma przed sobą kilka miesięcy życia. 


Z kolei jedna z wiernych dusz z Polski ma problemy innego rodzaju: https://zrzutka.pl/7z3g37

Bóg zapłać za modlitwę i wszelką pomoc!

Z kapłańskim błogosławieństwem,
ks. R.Trytek

sobota, 23 stycznia 2021

Św. Rajmund z Peñafort (23 stycznia)

 Dolabella_St._Raymond_of_Penyafort 

             Św. Rajmund urodził się przy końcu XII w. Barcelonie w Hiszpanji, ze szlacheckiej rodziny de Pennafort. Nauki początkowe pobierał w rodzinnem mieście, poczem dla wyższego kształcenia się udał się do Bolonji, gdzie zdobył stopień doktora. Berengarjusz, biskup Barcelony powracając z Rzymu do swej stolicy wstąpił do Bolonji, a to w celu nakłonienia św. Rajmunda do powrotu do ojczyzny, w czem też pomyślny skutek swych zabiegów osiągnął. Wkrótce wyniesiony do godności kanonika przyświecał całemu duchowieństwu i ludowi swą nieskazitelną skromnością, nauką i blaskiem wszelkich cnót. Rozszerzał oprócz tego z wielką gorliwością cześć i nabożeństwo ku Najśw. Marji Pannie, względem której szczególniejszem uczuciem miłości pałał. Już w późniejszym wieku, bo licząc lat około 45, wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego św. Dominika. Tu szczególniejszą otaczał miłością ubogich i więźniów w rękach niewiernych zostających, i dlatego Grzegorz IX w uznaniu onej nadzwyczajnej miłości, nazwał go „ojcem ubogich”.

czwartek, 21 stycznia 2021

Prośba o modlitwę

 

         Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Proszę o modlitwę za naszego wiernego ze Szwecji, Pana Ralfa Karlsena, ciężko chorego na raka żołądka. W Jego domu znajduje się oratorium św. Kolety. Niestety nie jest w tej chwili możliwe udzielenie mu sakramentów świętych ze względu na reżim sanitarny".

Bóg zapłać!

ks. Rafał Trytek

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Oktawa modłów o jedność Kościoła (Tekst z 1939 r.)

 

       Prośmy Boga wszechmogącego, aby wszyscy pozostający poza prawdziwym Kościołem, a w szczególności wszyscy chrześcijanie, którzy mają błędne pojęcie o Kościele Chrystusowym, poznali, że jedynie ten Kościół katolicki jest prawdziwym i aby doń wrócili. Dziś zaś przede wszystkim módlmy się:

Pierwszy dzień 18 stycznia:
O powrót do owczarni Piotrowej tych wszystkich "innych owiec", które nie słuchają głosu Boskiego Pasterza.

Drugi dzień 19 stycznia:
O powrót do jedności ze Stolicą Apostolską prawosławnego Wschodu.

Trzeci dzień 20 stycznia:
O powrót do jedności z Kościołem anglikanów.

Czwarty dzień 21 stycznia:
O powrót do Kościoła luteranów i innych europejskich protestantów.

sobota, 2 stycznia 2021

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA STYCZEŃ

 

O. Maksymilian tłumaczy, co łączy Serce Jezusowe i Niepokalaną.

      "Tak, bo mówiąc językiem ludzkim, Serce Boże podobne jest sercu dobrego ojca rodziny. Jeżeli które z dzieci co zawini, musi je ojciec ukarać, bo tak wymaga sprawiedliwość, a nawet sama miłość ku dziecku, by nie lekceważyło sobie winy. Ale ten ojciec nie chciałby też dziecku przykrości zrobić, chociaż nawet ono na to sobie zasłużyło i chciałby mieć jakiś  powód  dostateczny, by przecież tej kary nie wymierzyć. Darować bez dostatecznego powodu, byłoby to rozzuchwalać winowajcę. Ale chciałby, żeby przecież ktoś się wstawił za nim i tak i sprawiedliwości, i tkliwej miłości stało się zadość.
Otóż gorejące miłością ku nam winowajcom Boskie Serce Jezusa znajduje na to środek godny Boskiej mądrości. Daje nam za matkę i opiekunkę swoją własną najmilszą i najukochańszą Matkę, istotę ponad świętych i aniołów  świętszą, tę, której niczego odmówić nie potrafi jako  najgodniejszej i najdroższej Matce. Serce zaś dał Jej takie, by nie mogła nie widzieć ani jednej łezki na ziemi, by nie mogła nie troszczyć się o zbawienie i uświęcenie każdego z ludzi.

piątek, 1 stycznia 2021

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA STYCZEŃ

W miesiącu styczniu prosimy o: ocalenie Polski przed duchową i fizyczną zagładą. 

Zadanie to codzienna litania do Najświętszego Imienia Jezus.