POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 20 września 2021

środa, 2 czerwca 2021

wtorek, 25 maja 2021

Prośba o modlitwę


Prosimy o modlitwę w następujących intencjach:

1. "O łaskę darów Ducha Świętego dla Alberta, o nawrócenie ze schizmy i powrót do Wiary i jedności katolickiej".

2. "O pomoc Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych dla wszystkich wiernych katolików, a zwłaszcza strapionych, cierpiących oraz uwięzionych".

wtorek, 11 maja 2021

Prośba o modlitwę


       Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o uwolnienie Kacpra z reżimu sanitarnego".

czwartek, 6 maja 2021

Prośba o modlitwę

 

        Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o modlitwę w intencji spokoju duszy Śp. Marii Wiktorii Omlor".

niedziela, 25 kwietnia 2021

sobota, 10 kwietnia 2021

Prośba o modlitwę

 


Prosimy o modlitwę w następującej intencji dziękczynnej: "za szczęśliwe rozwiązanie Natalii i o łaskę chrztu dla dziecka".

sobota, 13 marca 2021

niedziela, 28 lutego 2021

x. Rafał Trytek ICR: Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę — modlitwy

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

             15 lutego A.D. 2021, w święto świętych Faustyna i Jowity ogłosiłem powstanie Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę. Pod patronatem Matki Bożej Królowej Polski chcemy modlitwą różańcową uprosić Boże Miłosierdzie dla Kościoła Świętego, by znowu zajaśniał potęgą i świętością, a przede wszystkim, by powróciła hierarchia duchowna głosząca doktrynę katolicką i potępiająca z całą mocą błędy przeciw wierze i moralności.

Również z Niebios oczekujemy pomocy dla naszej uciemiężonej Ojczyzny, którą Opatrzność Boża nam dała za ziemską Matkę i którą miłujemy, by wypełnić czwarte przykazanie Dekalogu. Jak niemal zawsze w historii ci sami wrogowie, którzy nienawidzą katolicyzmu, chcą zaszkodzić również Polsce. Mając świadomość, że nasza sytuacja jest po ludzku beznadziejna, prosimy o pomoc Niebiosa przez wstawiennictwo tych świętych, którzy uprosili ratunek dla chrześcijaństwa w chwilach tragicznych  zagrożeń – jak św. Pius V czy bł. Innocenty XI.

piątek, 19 lutego 2021

X. Rafał Trytek ICR: Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

             Tragiczna sytuacja Kościoła Świętego Matki naszej i umiłowanej Ojczyzny Polski wymaga dla ich ratowania nadzwyczajnych środków. W związku z tym - na pokorną prośbę wiernych świeckich - ogłaszam powstanie Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę. Jej celem jest nawrócenie i pokonanie wszystkich ich wrogów- zwłaszcza zorganizowanych i mających plany i środki do przeprowadzenia swoich niecnych, bezbożnych planów. Wzorem dla nas jest św. Pius V, papież i dominikanin, który ogłosił krucjatę różańcową przed bitwą pod Lepanto przeciw mahometanom, ale również w naszym Kraju przeciw protestantom. (Ks. bp Sanborn w czasie swojego kazania 5 maja w Krakowie, wymienił spontanicznie tego wielkiego świętego papieża, jako zasłużonego dla zachowania katolickości Polski.)

wtorek, 16 lutego 2021

piątek, 5 lutego 2021

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA LUTY

           Życie o. Maksymiliana i braci franciszkańskiej z nim związanej jest bardzo skromne. Symbolizuje to wydarzenie, kiedy brat towarzyszący o. Maksymilianowi w Nagasaki, musi pożyczać od Niego jedyne buty, aby móc udać się w nich na zakupy. "Święte ubóstwo naszym bogactwem" głosi o. Kolbe. O. Maksymilian pisze iż: "Nie ma złych ludzi. Są biedni, zagubieni, siedzący w mroku i cieniu śmierci. Nie znają Niepokalanej. Nie znają jej Syna. Dla nich właśnie tutaj jesteśmy. Musimy dotrzeć do ich dusz, umysłów i serc. Musimy uczyć słowem i przykładem życia. Musimy ich oświecać miłością. Oświecenie będzie prowadziło do nawrócenia. Nawrócenie do otwarcia na Miłość Najwyższą". O. Maksymilian miał wielkie plany dotyczące zbawienia biednych dusz - koncepcja stworzenia rozgłośni radiowej i studia telewizyjnego. Dniem codziennym wypełnionym realizacją celów Rycerstwa Niepokalanej. Zabiegami o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, zwłaszcza zaś masonów i Żydów. Żywot o. Kolbe przepełniony jest Modlitwą – "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami".

środa, 3 lutego 2021

poniedziałek, 1 lutego 2021

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA LUTY

 


W miesiącu lutym modlimy się o rozkwit świętości w Polsce i pokonanie jej wrogów

Zadanie to codzienna litania do Najświętszej Maryi Panny (loretańska).

sobota, 30 stycznia 2021

Prośba o modlitwę

              Prosimy o modlitwę w następującej intencji: Pan Ralf Karlsen (w trzecim zakonie franciszkańskim brat Franciszek-Maria) ma jak się okazuje nie tylko raka żołądka, ale również przerzuty na trzustkę, wątrobę i płuca. Oznacza to, że ma przed sobą kilka miesięcy życia. 


Z kolei jedna z wiernych dusz z Polski ma problemy innego rodzaju: https://zrzutka.pl/7z3g37

Bóg zapłać za modlitwę i wszelką pomoc!

Z kapłańskim błogosławieństwem,
ks. R.Trytek

sobota, 23 stycznia 2021

Św. Rajmund z Peñafort (23 stycznia)

 Dolabella_St._Raymond_of_Penyafort 

             Św. Rajmund urodził się przy końcu XII w. Barcelonie w Hiszpanji, ze szlacheckiej rodziny de Pennafort. Nauki początkowe pobierał w rodzinnem mieście, poczem dla wyższego kształcenia się udał się do Bolonji, gdzie zdobył stopień doktora. Berengarjusz, biskup Barcelony powracając z Rzymu do swej stolicy wstąpił do Bolonji, a to w celu nakłonienia św. Rajmunda do powrotu do ojczyzny, w czem też pomyślny skutek swych zabiegów osiągnął. Wkrótce wyniesiony do godności kanonika przyświecał całemu duchowieństwu i ludowi swą nieskazitelną skromnością, nauką i blaskiem wszelkich cnót. Rozszerzał oprócz tego z wielką gorliwością cześć i nabożeństwo ku Najśw. Marji Pannie, względem której szczególniejszem uczuciem miłości pałał. Już w późniejszym wieku, bo licząc lat około 45, wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego św. Dominika. Tu szczególniejszą otaczał miłością ubogich i więźniów w rękach niewiernych zostających, i dlatego Grzegorz IX w uznaniu onej nadzwyczajnej miłości, nazwał go „ojcem ubogich”.

czwartek, 21 stycznia 2021

Prośba o modlitwę

 

         Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Proszę o modlitwę za naszego wiernego ze Szwecji, Pana Ralfa Karlsena, ciężko chorego na raka żołądka. W Jego domu znajduje się oratorium św. Kolety. Niestety nie jest w tej chwili możliwe udzielenie mu sakramentów świętych ze względu na reżim sanitarny".

Bóg zapłać!

ks. Rafał Trytek

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Oktawa modłów o jedność Kościoła (Tekst z 1939 r.)

 

       Prośmy Boga wszechmogącego, aby wszyscy pozostający poza prawdziwym Kościołem, a w szczególności wszyscy chrześcijanie, którzy mają błędne pojęcie o Kościele Chrystusowym, poznali, że jedynie ten Kościół katolicki jest prawdziwym i aby doń wrócili. Dziś zaś przede wszystkim módlmy się:

Pierwszy dzień 18 stycznia:
O powrót do owczarni Piotrowej tych wszystkich "innych owiec", które nie słuchają głosu Boskiego Pasterza.

Drugi dzień 19 stycznia:
O powrót do jedności ze Stolicą Apostolską prawosławnego Wschodu.

Trzeci dzień 20 stycznia:
O powrót do jedności z Kościołem anglikanów.

Czwarty dzień 21 stycznia:
O powrót do Kościoła luteranów i innych europejskich protestantów.

sobota, 2 stycznia 2021

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA STYCZEŃ

 

O. Maksymilian tłumaczy, co łączy Serce Jezusowe i Niepokalaną.

      "Tak, bo mówiąc językiem ludzkim, Serce Boże podobne jest sercu dobrego ojca rodziny. Jeżeli które z dzieci co zawini, musi je ojciec ukarać, bo tak wymaga sprawiedliwość, a nawet sama miłość ku dziecku, by nie lekceważyło sobie winy. Ale ten ojciec nie chciałby też dziecku przykrości zrobić, chociaż nawet ono na to sobie zasłużyło i chciałby mieć jakiś  powód  dostateczny, by przecież tej kary nie wymierzyć. Darować bez dostatecznego powodu, byłoby to rozzuchwalać winowajcę. Ale chciałby, żeby przecież ktoś się wstawił za nim i tak i sprawiedliwości, i tkliwej miłości stało się zadość.
Otóż gorejące miłością ku nam winowajcom Boskie Serce Jezusa znajduje na to środek godny Boskiej mądrości. Daje nam za matkę i opiekunkę swoją własną najmilszą i najukochańszą Matkę, istotę ponad świętych i aniołów  świętszą, tę, której niczego odmówić nie potrafi jako  najgodniejszej i najdroższej Matce. Serce zaś dał Jej takie, by nie mogła nie widzieć ani jednej łezki na ziemi, by nie mogła nie troszczyć się o zbawienie i uświęcenie każdego z ludzi.

piątek, 1 stycznia 2021

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA STYCZEŃ

W miesiącu styczniu prosimy o: ocalenie Polski przed duchową i fizyczną zagładą. 

Zadanie to codzienna litania do Najświętszego Imienia Jezus.