POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 30 czerwca 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę III po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 15


Przybliżali się do Jezusa celnicy i grzesznicy, aby Go słuchali. Ewangelia święta wspominając nam dzisiaj o wielości słuchaczów, otaczających Chrystusa Pana, i słuchających nauk Jego, nie mówi nam jakoby ich się wiele do Niego nawróciło, jakaż tego być może przyczyna? Czyliż mowa Pana Jezusa nie dość była mocna do poruszenia serc najzakamienialszych i wzruszenia ich do żalu za grzechy i chęci pokutowania za nie, czyliż nauka Jezusa Chrystusa nie była zdolna uczynić największego wrażenia na duszy każdego człowieka, a Jego wymowa porywać ku sobie serce, któż może o tym wątpić? Skądże więc przyczyna małego pożytku otaczających Go słuchaczy, skąd? ze złego usposobienia serc słuchających Go osób. Kto przychodzi na kazania lub nauki tylko z ciekawości, lub zwyczaju, i nie przynosi do słuchania słowa Bożego serca powolnego, przeniknionego chęcią korzystania z nich, dla zastosowania ich do życia swojego, ten choćby samego Jezusa Chrystusa mówiącego słyszał, nie zbudowałby się z Jego nauki. Miłość Boska, to cnota, która otwiera najlepiej uszy duszy naszej, do słuchania słów Jezusa Chrystusa i korzystać nam z nich uczy.

sobota, 29 czerwca 2019

Prośba o modlitwę

                Prosimy o modlitwę w następującej przesłanej intencji: "za przemożenie spirali grzechów i o łaskę do przezwyciężenia ich. Jak i światło do tego jak postępować przeciw nim".

czwartek, 27 czerwca 2019

Św. Jan Chryzostom: Nie człowiek to czyni i sprawia, że ta ofiara, ten chleb, to wino staje się Ciałem, staje się Krwią Chrystusa

Brak dostępnego opisu zdjęcia. 
          Nie człowiek to czyni i sprawia, że ta ofiara, ten chleb, to wino staje się Ciałem, staje się Krwią Chrystusa, lecz sprawia to i czyni sam Chrystus, który za nas został ukrzyżowany. Kapłan wymawia ustami słowa i formułę, a Bóg swą mocą i łaską przeistacza i uświęca. On to mówi: „To jest Ciało moje“. A jako ów głos, który oznajmił: „Rośnijcie i mnóżcie się i napełniajcie ziemię“, raz tylko był wypowiedziany, ciągle się zaś mocą natury ujawnia w rozmnażaniu rodu ludzkiego, podobnie i przytoczone słowa Chrystusa, choć raz tylko były wypowiedziane, spełniają się jednak ciągle, na każdym ołtarzu we wszystkich kościołach podczas ofiary mszalnej i ciągle nadają jej moc i nadawać będą aż do wtórego przyjścia na świat tegoż Chrystusa, Boga-Człowieka.

Św. Jan Chryzostom


Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1107906859395000&set=a.348095165376177&type=3&theater

wtorek, 25 czerwca 2019

Św .Jan Maria Vianney: Szczęśliwy chrześcijanin


Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się
       Szczęśliwy chrześcijanin, który odważnie kroczy śladami swego Boskiego Mistrza... A życie Jezusa Chrystusa było pasmem nieprzerwanych modlitw, trudów i cierpień. W Swoim życiu publicznym często usuwał się On na odludzie, żeby się modlić. Poza tym bez przerwy pracował dla zbawienia dusz. I dla nas modlitwa powinna być czymś tak naturalnym jak oddech. W Swoim życiu, wypełnionym modlitwą i pracą, Jezus wiele wycierpiał: ubóstwo, prześladowanie, upokorzenie i wszelkiego rodzaju pogardę. Sam o Sobie mówi przez usta Proroka: „Ustał w boleści żywot mój i lata moje we wzdychaniu. Zemdlała w ubóstwie siła moja i kości moje strwożone są." Życie dobrego chrześcijanina nie obejdzie się bez krzyża.

Święci nie mieli nigdy dosyć boleści, tyle znajdowali w nich przyjemności. Wielki papież Innocenty I, pokryty wrzodami od stóp do głowy, nieustannie wzdychał za nowymi cierpieniami i modlił się: „Boże, pomnóż moje boleści, ześlij na mnie dużo cięższe choroby, byłeś mi tylko udzielił nowych łask!" — „Dlaczego prosisz Boga o przymnożenie boleści? I tak już cały jesteś pokryty ranami" - mówiono mu. - „Nie wiecie - odpowiadał Innocenty - jaka to wielka zasługa cierpieć z miłości do Chrystusa. Gdybyście pojęli znaczenie krzyża, pokochalibyście go z całej duszy."

Św. Jan Maria Vianney

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1106461419539544&set=a.348095165376177&type=3&theater

niedziela, 23 czerwca 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na Niedzielę II po Świątkach


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia wg Łukasza św. w rozdz. 24 


Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 14

Człowiek niektóry sprawił wieczerzę wielką i wezwał wielu. Pan Jezus według tłumaczenia Ojców świętych, przez człowieka niektórego rozumie siebie samego, a przez wieczerzę, bankiet, który dla wiernych swoich w postanowieniu Najświętszego Sakramentu zgotował. O jakże wielka i okazała jest ta uczta, gdzie dla posilenia dusz naszych chleb Anielski z Nieba zstępuje, ciało Boskie pożywać nam się daje, gdzie pokarm zaspakajający wszelkie potrzeby nasze duchowne i wszystkie pragnienia serc naszych udzielanym nam bywa. Uczta, na której Pan zasadza do stołu swego sługę nikczemnego i wzgardzonego, i sam go samym sobą częstuje.

I wezwał wielu. Wszyscy bez wyjątku stanu, znaczenia i godności, wszyscy powołani do wiary chrześcijańsko-katolickiej wezwani są do uczestnictwa tej wielkiej i niepojętej godności uczty, jakże jednak mało ją cenią, jakże mało z niej korzystać umieją.

sobota, 22 czerwca 2019

Prośba o modlitwę

       Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla mamy i dziecka w ciąży zagrożonej i szczęśliwego rozwiązania. Bóg zapłać!".

czwartek, 20 czerwca 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na dzień Bożego Ciała


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Jana św. w rozdz. 20 


Ewangelia u Jana św. w rozdz. 6


Ciało moje prawdziwie jest pokarm: a krew moja prawdziwie jest napój. W słowach tej Ewangelii świętej, zawarta jest cała godność Najświętszego Sakramentu, i wszystkie korzyści, jakie dla nas z postanowienia jego wynikają, z postanowienia tego czci godnego Sakramentu, któren w istocie wymysłem niepojętego miłosierdzia i miłości Boskiej ku nam nazwać można. Ciało moje prawdziwie jest pokarm, a krew moja prawdziwie jest napój. Dlaczegóż to Pan Jezus nazywa Ciało swoje Przenajświętsze pokarmem, a krew swoją napojem? oto dla dania nam do wyrozumienia, iż jako życie nasze doczesne bez pożywania pokarmów utrzymać by się nie mogło tak i życie wewnętrzne dusz naszych, życie łaski nie może w nas być, jak tylko przez pożywanie Najświętszego ciała i krwi Pańskiej Sakramentu utrzymane. Ciało i krew Pańskie tuczy dusze nasze na żywot wieczny, wzmacnia siły duszy naszej, posila ją rzeczywiście karmiąc ją świętymi natchnieniami, zbawiennymi myślami, pobudzając ją do czynienia mocnych przedsięwzięć, dodając tej pomocy do uskutecznienia świętych zamiarów, wznosząc ją ku pożądaniu rzeczy Niebieskich. Nie może się stać świętym i utrzymać się w świętobliwości, kto nie jest tym Anielskim chlebem wykarmionym. Dlaczegóż my tak snadno w grzechy wpadamy, tak do ziemi przylgnięci, tak względem Boga i Zbawienia naszego oziębli i obojętni jesteśmy, dlaczego? oto dlatego, że nie dbamy posilać dusz naszych pokarmem Niebieskim ciała i krwi Pańskiej. Dusze nasze głodne, zesłabione nie mogą postępować na drodze zbawienia, nie może ten ujść daleko, którego głód dręczy i przyciska i siły mu odbiera. Nie czuje tego głodu, kto o Boga nie dba, Boga nie kocha, bo też nie po ciasnej drodze do żywota wiecznego, lecz po szerokiej i wygodnej do zatracenia prowadzącej postępuje. Lecz kto Boga kocha, kto Mu wiernie służyć pragnie, ten nie może nie czuć potrzeby zasilenia duszy swojej, tym Niebieskim pokarmem, tym chlebem Anielskim, w którym odżywienie miłości swojej ku Bogu, wzmocnienie swych dobrych przedsięwzięć, zachętę do cnoty, zaspokojenie pragnień serca swojego, i wszystkich swych duchownych potrzeb znajduje. Lecz jako człowiek chory, żadnego pokarmu nie przyjmuje, i wszystkie mu w niesmak idą, tak też i dusza człowieka bezbożnego, lub przynajmniej względem Boga obojętnego będąc jakby chorą, nie smakuje w tym Boskim pokarmie. Najlepszy znak zdrowia duchownego, jest pragnienie i smak do pożywania ciała i krwi Pańskiej.

wtorek, 18 czerwca 2019

+ PIUS XII - CI RIESCE - WSPÓLNOTA MIĘDZYNARODOWA A TOLERANCJA RELIGIJNA - PRZEMÓWIENIE

 
+ PIUS XII - CI RIESCE - WSPÓLNOTA MIĘDZYNARODOWA A TOLERANCJA RELIGIJNA

       Do uczestników Piątego Krajowego Zjazdu Związku Włoskich Prawników Katolickich!
To dla Nas ogromna satysfakcja, umiłowani synowie ze Związku Prawników Katolickich, że widzimy was tu przy Nas zgromadzonych. Serdecznie witamy! ( 06.XII.1953)

Stosunki pomiędzy narodami

Na początku października w Naszej letniej rezydencji zgromadziła się inna grupa prawników, zajmująca się prawem karnym. Wasz zjazd ma charakter raczej narodowy, jednak jego temat: Naród a wspólnota międzynarodowa ponownie dotyka stosunków pomiędzy narodami i suwerennymi państwami. Nie przez przypadek odbywają się liczne kongresy poświęcone zagadnieniom międzynarodowym – naukowe, ekonomiczne czy polityczne. Coraz liczniejsze i coraz bardziej intensywne kontakty pomiędzy poszczególnymi osobami z różnych narodów, oraz pomiędzy samymi narodami sprawiają, że z dnia na dzień coraz bardziej nagli kwestia prawa regulującego stosunki między narodami, zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i publicznej. Tym bardziej, że przyczyną owego wzajemnego przyciągania jest nie tylko ogromny postęp technologiczny i swobodny wybór, ale także głębsze działanie wewnętrznego prawa rozwoju. Ruchu tego nie trzeba więc tłumić, lecz go wspomagać i popierać.

niedziela, 16 czerwca 2019

KS. PIOTR XIMENES: NA DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Mateusza św. 


Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 28


Wiedział Pan Jezus na jak trudne prace wysyłał Uczniów swoich, każąc im nawracać świat cały do wiary świętej, do wiary w ukrzyżowanego Zbawiciela, którego nauka tak sprzeciwiającą się skażonej naturze naszej i gwałtowno­ści namiętności była, nie więcej jak umartwienie duszy, ciała i gwałt sobie czynienia nie nakazywała, a dlatego też wiedząc, ile by ich odstraszały trudności w dopięciu tak wielkiego celu, zaczął rozkaz swój od wysławienia im swojej potęgi i wszechmocności, dla wzmocnienia ich od­wagi przez ufność w pomocy Jego i rzekł: Dana mi wszelka władza na Niebie i na ziemi. A tymi słowy nauczył ich, iż idąc za rozkazem tak wszechmocnego Pana, nie mogli się jak tylko spodziewać szczęśliwego skutku swych usi­łowań. I to pewna, iż ze wszystkich cudów, które Pan Jezus zdziałał, żaden więcej Jego potęgi nie dowodzi, jak nawrócenie świata całego do wiary, którą ogłosił, a to za pomocą 12 ubogich rybaków, którzy bez wziętości, bez znaczenia, bez żadnej pomocy ludzkiej, oprócz niewidzial­nej ręki Boskiej, która ich zamiary wspierała, samym opowiadaniem nauki, cudów i życia Jezusa Chrystusa, największych mocarzy, królów i panów świata pod jarzmo wia­ry świętej podbili. Pan Jezus jako Bóg i jako człowiek miał wszelką władzę na Niebie i na ziemi; na Niebie, gdyż Jemu jednemu zostawiono było otworzyć bramę królestwa Niebieskiego, która przez grzech pierwszych rodziców na zawsze przed ludźmi zamkniętą została była; na ziemi, gdyż On jeden władzę odpuszczania grzechów, udzielania przez Sakramenty darów Niebieskich, i rządzenia Kościołem świętym, mieć i udzielić jej ludziom mógł. O jakże wielkie i niedocieczone rozumowi ludzkiemu pożytki z tej władzy Jego, dla dusz naszych spłynęły.

sobota, 15 czerwca 2019

Św. Bazyli Wielki: Droga poznania Boga pochodzi od jednego Ducha, przez jednego Syna do jednego Ojca

Obraz może zawierać: 1 osoba 
      Zatem droga poznania Boga pochodzi od jednego Ducha, przez jednego Syna do jednego Ojca. I odwrotnie, naturalna dobroć i świętość natury, i królewska godność, przenikają do Ducha od Ojca przez Jednorodzonego. W ten sposób wyznaje się także hipostazy, a prawowierna doktryna Jednej władzy boskiej nie rozpada się na kawałki.

Św. Bazyli Wielki

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1100908916761461&set=a.277597432425951&type=3&theater

czwartek, 13 czerwca 2019

Ks. prałat Robert Mader: Prawda przy modlitwie u stopni ołtarza!

Obraz może zawierać: w budynku i na zewnątrz 
     Prawda przy modlitwie u stopni ołtarza! Kapłan pochylony w poczuciu swych win bije się w piersi. Jeżeli twoja Msza św. ma być prawdziwa, to zacznij ją w usposobieniu wielkiej skruchy, wyznaj przed Bogiem twoje winy, Uciekaj od brzydkich przyzwyczajeń i okazji do złego. Dopiero wtenczas idź dalej. 

Prawda przy ofiarowaniu! Jeżeli twoja Msza św. ma być prawdziwa, to złóż wraz z kapłanem coś na patenie. Zrzeknij się czegoś z jedzenia, z przyjemności, z pieniędzy. Kto sobie niczego nie potrafi odmówić, ten właściwie nie ma prawa składać ofiarowania."

Ks. prałat Robert Mader

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1100834063435613&set=a.348095165376177&type=3&theater

poniedziałek, 10 czerwca 2019

KS. PIOTR XIMENES: NA PONIEDZIAŁEK ŚWIĄTECZNY


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Jana św. w rozdz. 20
Ewangelia u Jana św. w rozdz. 3


Onego czasu rzekł Jezus Nikodemowi: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale iżby świat był zbawiony przezeń. Nie wymówił tych słów Pan Jezus dla nauki samegoż Nikodema, lecz chciał, abyśmy i my wszyscy, je na rozwagę biorąc, z nich korzystać mogli. Przywodzi nam Pan Jezus na pamięć dobroć niepojętą Boga, Ojca swojego, która Go skłoniła do wydania własnego Syna swojego, dla zbawienia narodu ludzkiego, przywodzi nam na pamięć sposoby i środki, jakie nam, do osiągnięcia żywota wiecznego podał, aby wszelki, który wierzy weń nie zginął, ale miał żywot wieczny, naucza nas, jako celem poselstwa Jego nie było potępienie świata, lecz i owszem zbawienie jego, bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale iżby świat był zbawiony przezeń. A to wszystko czyni, dla okazania nam chęci i pragnienia, jakie ma Bóg: uczynienia nas wiecznie szczęśliwymi, i doprowadzenia nas do Nieba, do którego od przyjścia naszego na tę ziemię przeznaczonymi zostaliśmy, i jako mając do niego zupełnie przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa ułatwioną drogę, z własnej woli chyba na potępienie nasze zasłużyć możemy.

niedziela, 9 czerwca 2019

KS. PIOTR XIMENES: NA NIEDZIELĘ ŚWIATECZNĄ


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Jana św. w rozdz. 20 


Ewangelia u Jana św. w rozdz. 14

Jeśli mnie kto miłuje, będzie chował mowę moją. Oto w tych słowach wyraża Pan Jezus sposób jakim Mu mi­łość naszą okazać zdolni jesteśmy. Najlepszy jej dowód z naszej strony, jest wierne zachowanie przykazań Boskich. Kto Jezusa Chrystusa kocha, ten ma upodobanie w słucha­niu słów Ewangelii świętej, nauczania się prawd Religii, rozmyślania ich w sercu swoim, stosowania do nich życia swojego. Kto Jezusa Chrystusa kocha, ten szczerze na uświęcenie duszy swojej pracuje, obecność Boską w pamięci swojej zachowuje, w cnotach się ćwiczy, dobre uczynki wykonywa, siebie ciągle przezwycięża, z namiętnościami swoimi walczy, cienia grzechu się strzeże i lę­ka, natchnieniom Boskim powolnym się staje. Jednym sło­wem, świętobliwość i pobożność życia oto jedyny dowód miłości, któren Bóg przyjmuje, jedyne oświadczenie, które Mu jest miłe.

piątek, 7 czerwca 2019

Prośba o modlitwę

    Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego nienarodzonego synka - Franciszka, u którego została zdiagnozowana wada genetyczna - zespół Patau. Wierzę, że wolą Bożą będzie cud uzdrowienia mojego synka".

wtorek, 4 czerwca 2019

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA CZERWIEC

Cześć Najświętszego Serca Jezusowego

      Cześć Najświętszego Serca Jezusowego jest poza sakramentami świętymi jednym z najważniejszych środków uświęcenia serc naszych. Mijały jednak wieki, zanim doszła do dzisiejszego, pewnie jeszcze niedostatecznego rozkwitu.
Już średniowiecznych mistyków (św. Bernarda, św. Gertrudę, przede wszystkim świętego Bonawenturę) otwarcie boku Jezusowego, opisane w ewangelii świętego Jana, naprowadzało do rozważania tajemnicy Serca Zbawiciela, "do którego włócznia otworzyła drogę, w którym dusza znajduje spokój i ukojenie". Od rozważania dobroci Serca Jezusowego do Jego czci był już tylko krok. To też owocem owych rozmyślań były przeróżne nabożeństwa na cześć Najsłodszego Serca. Pielęgnowane zrazu przez zakony, później bardzo gorliwie przez zakon jezuitów, przeszły one do nabożeństw ludowych. "Atoli jako narzędzie zupełnego i doskonałego zaprowadzenia i rozpowszechnienia czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na całym świecie wybrał sam Bóg cichą i skromną zakonnicę: Św. Małgorzatę Alacoque, która od najwcześniejszej młodości pałała gorącą miłością ku Najświętszemu Sakramentowi, raczył Chrystus Pan wyjawić bogactwa i życzenia Swego Najświętszego Serca. Z pośród jej widzeń najsławniejsze jest to, w którym ukazał się jej Jezus podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem; wskazał wówczas na Swoje Najświętsze Serce i, żaląc się, że za niezgłębioną miłość Swoją doznaje tyle zniewag niewdzięcznych ludzi, nakazał jej, aby postarała się o ustanowienie nowego święta w piątek po oktawie Bożego Ciała, które miało przywrócić cześć należną Jego Sercu i być wynagrodzeniem za wszystkie krzywdy, wyrządzone Mu przez grzeszników w sakramencie miłości. Wielkie i niezliczone przeszkody musiała pokonać służebnica Boża, nim wypełniła zlecenia Chrystusa Pana; ale gdy Pan sam poświadczył posłannictwo jej, przy gorliwej pomocy swych kierowników duchownych, którzy z niewypowiedzianym zapałem pracowali nad podniesieniem owej czci, nie ustawała aż do śmierci w dokonywaniu dzieła, nałożonego przez nieba" (Z encykliki papieża Piusa XI). 

niedziela, 2 czerwca 2019

KS. PIOTR XIMENES: NA NIEDZIELĘ PO WNIEBOWSTĄPIENIU


Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia u Jana św. w rozdz. 20

Ewangelia u Jana św. w rozdz. 15 i 16


Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Ducha prawdy, który od Ojca pochodzi: on o mnie świadectwo dawać będzie. Przyczyny, dla których Pan Je­zus nazywa dziś Ducha Świętego Duchem Pocieszycielem są te, iż nam chce dać poznać jako Duchowi Świętemu zostawiona jest jedynie moc udzielania sercom naszym pra­wdziwych pociech, rozkoszy, i jako w Bogu jednym, w stra­pieniach, uciskach i potrzebach naszych, pociechy i ulgi szukać powinniśmy. Nie ma rzeczy na świecie choćby też i najbardziej cenionej od ludzi, która by pragnienia serca naszego doskonale zaspokoić mogła, choćby człowiek cały świat posiadał, zawsze mu jeszcze coś do żądania zosta­nie, jednej to łasce i miłości Boskiej zostawionym jest napełnienie duszy prawdziwymi i istotnymi pociechami i rozkoszami, którym się nic zrównać nie może. Królowie, panowie, bogacze świata choć opływają we wszystkie dostatki, i używają największych uciech, są często najnędzniejsi i najnieszczęśliwsi, człowiekowi choćby najuboższemu, które­go serce ogniem miłości Boskiej pała, i w którym Duch Święty Pocieszyciel łaską swoją przemieszkuje, nie zostaje nic do żądania. Dobra światowe jątrzą pragnienia i żądze serca, dobra niebieskie przeciwnie darami łaski nasycają i zaspakajają je doskonale.

sobota, 1 czerwca 2019