POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 31 grudnia 2017

OGŁOSZENIE - zmiana formuły funkcjonowania strony

     Z dniem 1 stycznia Anno Domini 2018 pragniemy jako Redakcja zmienić nieco formułę funkcjonowania naszej strony. 

Posty, które do tej pory ukazywały się codziennie, publikowane będą w dni powszednie we wtorki, czwartki i soboty oraz w dzień Pański (niedziela). Formuła funkcjonowania strony ulega zmianie z powodów reorganizacyjnych.

Veritas liberabit vos!

sobota, 30 grudnia 2017

Wieczór sylwestrowy w kościele i domu


Znalezione obrazy dla zapytania sylwester liturgia 

         Nam, chrześcijanom przypomina wieczór sylwestrowy łaski i dobrodziejstwa, odebrane w minionym roku i każe poważnie zastanowić się nad ostatnim przeznaczeniem człowieka i nad szybkim biegiem czasu. Wierni zbierają się jeszcze raz w świątyni na zakończenie roku. Najwięcej bodaj wzrusza serce ludzkie wspomnienie tych, co z nami rozpoczęli rok, ale wśród niego przeszli do wieczności. Nie ma chyba miejscowości, której by nie dotknęła śmierć, bo każdy opłakuje albo matkę, ojca, brata, siostrę lub serdecznego przyjaciela, którego nieubłagany żeniec nam zabrał. Nic dziwnego, że smutek opanuje niejedno serce na wspomnienie tych drogich zmarłych i łza zwilży oko.

piątek, 29 grudnia 2017

“Habit tercjarza dominikańskiego” (1923—1972)

I Zakon Dominikański - brat
ROZDZIAŁ III.
O ubiorze Braci i Sióstr.
12. Całkowity ubiór Trzeciego Zakonu, sporządzony ze zwykłej materji wełnianej, składa się z habitu białego koloru, z skórzanego paska, którym się biodra opasuje a nadto dla braci z płaszcza z kapturem czarnego koloru, dla sióstr zaś z welonu i opaska z białego płótna.
13. Zwykli tercjarze zamiast pełnego ubioru, mają nosić pod świeckiemi szatami przynajmniej mały z wełnianej materji biały szkaplerz.
14. Tercjarze podczas publicznych św. obrzędów mogą nosić pełny ubiór Trzeciego Zakonu lub inne szczególne odznaki, według zwyczajów miejscowych, ale tylko za pozwoleniem biskupa miejscowego (raz na zawsze otrzymanem).
15. Zakazuje się publicznie nosić pełnego ubioru Trzeciego Zakonu poza św. obrzędami, chyba za specjalnem pozwoleniem Generała Zakonu i miejscowego biskupa.
16. Po śmierci wszyscy Tercjarze mogą być przybrani w pełny ubiór albo Trzeciego Zakonu albo też samego wielkiego Zakonu Braci i Sióstr.
17. Ubranie świeckie niech będzie odpowiednie do wieku i stanu; w niem ma się przebijać skromność chrześcijańska, zwłaszcza co do formy należy usunąć wszelką próżność światową, jak to przystoi sługom i służebnicom Chrystusa.

wtorek, 26 grudnia 2017

niedziela, 24 grudnia 2017

Narodzenie Pańskie w obrazach

Podobny obraz
 Drodzy sympatycy całego Zakonu Kaznodziejskiego, sobie i Wam życzymy, aby nowo narodzone Dzieciątko przemieniło nas i obdarzyło nas wiarą twardą i mocną. 

Służmy z pokorą Bogu Najwyższemu i sobie nawzajem.

REDAKCJA 
christmas-Filippino Lippi       File:Lippi, adorazione del bambino, prato.jpg 

środa, 20 grudnia 2017

Suche Dni Adwentu (zimowe)


Suche Dni
       Na środę, piątek i sobotę (20, 22, 23 grudnia) przypadają Suche Dni, w Kościele katolickim. Obowiązuje post ścisły. 

Środa Suchych Dni Zimowych

       Każda z czterech pór roku rozpoczyna się okresem pokutnym, zwanym po łacinie dla tejże przyczyny - Quatuor tempora – czyli suche dni. Zwyczaj ten sięga już pierwszych wieków Kościoła, ale formę dzisiejszą przybrał dopiero za papieża Grzegorza VII w XI wieku. Suche dni składają się z trzech dni postu: środy, piątku i soboty, z których sobota jest najważniejszym. Celem ich jest poświęcenie Bogu poszczególnych okresów uprawy ziemi i przygotowanie do święcenia duchownych przez pokutę i modlitwę całego Kościoła.

Dzisiejszą Mszę nazwano Missa aurea. Z niej to początek wzięły t. zw. Roraty. Postać Maryji jest tu myślą przewodnią. Do niej słowo Boże przyszło jak rosa z niebios. Na Nią wskazywał Izajasz, jako na znak Zbawienia: << Oto Dziewica porodzi... >>  

Fiat Maryji niech nam będzie przykładem w spełnianiu naszego powołania. Prostota i posłuszeństwo, oto cechy chrześcijanina, który oczekuje na przyjście Chrystusa Pana.

Maryjo, Królowo Kapłanów, módl się za nami.

niedziela, 17 grudnia 2017

17- 23 grudnia: Wielkie Antyfony - "O" Antyfony

Podobny obraz

       Ostatni tydzień Adwentu to czas, kiedy w liturgii Kościół przygotowuje się do przyjęcia Zbawcy świata. Przez liturgię Nieszporów prowadzą nas tzw. Wielkie antyfony („O” antyfony).  Tradycja przypisuje je św. Grzegorzowi Wielkiemu, a obecny ich układ powstał dzięki Amalariuszowi z Metzu (IX w.).

Antyfony, których treść jest zaczerpnięta z ksiąg Starego Testamentu, zaczynają się od słów: O Sapientia (Mądrości); O Adonai (Panie); O radix (Korzeniu); O clavis (Kluczu Dawida); O oriens (Wschodzie); O rex (Królu); O Emmanuel. Pierwsze litery tych antyfon, poczynając od ostatniej do pierwszej, tworzą zawołanie: "ero cras" - jutro przybędę.

 
17 grudnia - I antyfona "O Sapientia" - POSŁUCHAJ - plik MP3
O Sapiéntia, quæ ex ore Altíssimi prodísti, attíngens a fine usque ad finem, fórtiter suavitérque dispónens ómnia: veni ad docéndum nos viam prudéntiæ.
O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od końca do końca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą, przyjdź i naucz nas dróg roztropności.


sobota, 16 grudnia 2017

Św. Bernard z Clairvaux - Krzyżowcy


Znalezione obrazy dla zapytania Św. Bernard z Clairvaux 

        Rycerz Chrystusowy to krzyżowiec, który prowadzi podwójną walkę: z ciałem i krwią oraz z mocami piekielnymi. Idzie śmiało naprzód, czujnie spoglądając na prawo i na lewo. Swoją pierś przyoblekł w kolczugę, a dusze okrył pancerzem wiary. Z tą podwójną zbroją nie obawia się już ani człowieka, ani szatana. Idźcie zatem, rycerze, śmiało naprzód, idźcie z sercem nieustraszonym przepędzić wszystkich wrogów Krzyża Chrystusowego! 

A tę pewność miejcie, że ani śmierć, ani życie, nie odłączą was od Chrystusowej miłości. Jakże chwalebny jest powrót rycerza po zwycięskim boju! A jak błogosławiona jego męczeńska śmierć w walce!

czwartek, 14 grudnia 2017

" O naszym duszpasterzu "

        "ks. Rafal Trytek, ur. 18.II.1979 r.w Tarnowie, wyświęcony na kapłana  25.VI. 2005 r. przez ks. biskupa Bernarda Tissier de Mallerais. Od 28 sierpnia 2017 r - święto św. Augustyna, Ojca Kościoła - członek Instytutu Rzymskokatolickiego, którego Przełożonym Generalnym jest J.E. ks. bp Donald J. Sanborn."


wtorek, 12 grudnia 2017

poniedziałek, 11 grudnia 2017

O wiecznej szczęśliwości Świętych w niebie, Kardynał Bellarmin Doktor Kościoła


Zdjęcie użytkownika Paweł Sudewicz. 

      "Wiara katolicka uczy, że należy wszystkich grzechów unikać tak, że nawet za próżne słowo trzeba będzie zdać rachunek; a jeśli kto wpadnie w grzech ciężki, trzeba się spowiadać przed kapłanem i przez szczerą skruchę i zadośćuczynienie go zgładzić; że należy wykonywać uczynki dobre, choćby nie wiem jak trudne i przykre, jeśli je władza kościelna nakaże; że na królestwo niebieskie trzeba sobie zasłużyć dobrymi uczynkami jako koronę sprawiedliwości i zapłatę za pracę; że kapłani i zakonnicy powinni być bezżenni; że śluby zakonne mają być zachowane. Te i tym podobne rzeczy, które zanadto wielką ciasnotą się zdawały, tak znieśli heretycy, że szeroką i bardzo przestronną bramę otworzyli. Głosili bowiem, że sama wiara wystarcza i konieczna jest do zbawienia tak, że chrześcijanin, choćby był największymi grzechami obciążony, nie może być potępiony, jeśli wierzy; nadto, że nie potrzeba się spowiadać przed kapłanem, lecz wystarcza spowiadać się przed Bogiem; że nie potrzeba skruchy, wystarczy bowiem jakaś trwoga duszy; nie potrzeba ani uczynków pokutnych ani zadośćuczynienia; wolno kapłanowi pojąć żonę, a zakonnikom i zakonnicom wszystkimi ślubami pogardzać; że władza kościelna nie może zobowiązać poddanych do spełniania uczynków pobożnych. 

sobota, 9 grudnia 2017

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Niepokalane Poczęcie – o. Maksymilian Maria Kolbe


Niepokalana NMP z Cudownym Medalikiem_ogienmilosci.pl
          W  objawieniach  w Lourdes Matka Boża przekazała  Bernadecie Soubirous  —  „Jestem Niepokalane Poczęcie!” — Jest to objawienie najgłębszej tajemnicy wewnętrznego życia Maryi. 
 
Ojciec Maksymilian Maria Kolbe tak o tym pisze:

— I miłym Jej bardzo musi być ten przywilej, jeżeli sama nazywa się w Lourdes:  — „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.
I nie mówi tu: —  „Jestem Niepokalanie Poczęta”,  — ale „Niepokalane Poczęcie”,  — stąd wynika, że Ona to Niepokalaność sama…
Czy jest różnica między wyrazami: ‘Niepokalane Poczęcie’ a ‘Niepokalanie Poczęta’?
— Różnica istnieje taka,  jaka np. między wyrażeniem ‘biały’ i ‘białość’.
Jeżeli jest biały – to może się pobrudzić, ale białość nie ulega już żadnym zmianom.
 „Celem każdego człowieka jest być Bożym przez Jezusa Pośrednika u Ojcaa Jezusowym – przez wszelkich łask Pośredniczkę, Niepokalaną” .

piątek, 8 grudnia 2017

8 grudnia - Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny


Zdjęcie użytkownika Grzegorz Gierula.
     Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony konstytucją apostolską "Ineffabilis Deus" 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX.


"(...) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć".

środa, 6 grudnia 2017

Pierściec: Pielgrzymka do św. Mikołaja

     W dniu dzisiejszym członkowie Bractwa Najświętszych Serc Jezusa i Maryi wybrali się na zmotoryzowaną pielgrzymkę do Sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu, które znajduje się na Śląsku Cieszyńskim. 

     Kult figury św. Mikołaja jest ważny dla historii Pierśćca. Pierwsza kaplica poświęcona św. Mikołajowi powstała prawdopodobnie w XIV wieku. W 1616 r. pożar strawił całą wieś. Z żywiołu uratowano jedynie figurę św. Mikołaja, co uznano za cudowny znak. W 1618 r. protestanci (heretycy) wybudowali nowy kościółek pw. św. Mikołaja, co jest ewenementem w historii rewolucji protestanckiej na Śląsku Cieszyńskim, gdyż luteranie nie dedykują swych świątyń świętym. W 1718 r. kościółek przeszedł z powrotem w ręce katolików. Wkrótce postanowiono wybudować nowy, większy kościół. Świątynia powstała w ciągu jednego roku. Poświęcona została w 1888 roku, a konsekrowana w 1889 r. przez biskupa cieszyńskiego Franciszka Śniegonia. Relikwie świętego z Bari (które trafiły tam z tureckiej Miry w czasie wypraw krzyżowych) przywiózł do Pierśćca w 1964 r. bp Bolesław Kominek.

Powszechny wśród pielgrzymów odwiedzających sanktuarium jest zwyczaj dotykania chusteczkami lub częściami ubrania osób chorych figury św. Mikołaja. W ten sposób proszą o wstawiennictwo świętego i modlą się o uzdrowienie bliskich, co uczynili również członkowie naszej pielgrzymki.

Dziękujemy Ci św. Mikołaju za możliwość odwiedzenia Twojej świętej Osoby.

Deo gratias!

wtorek, 5 grudnia 2017

PROŚBA O MODLITWĘ

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: 

"moja młodsza bratanica Maja jest prawdopodobnie chora na nieuleczalną chorobę, której koniec jest niewiadomy. Proszę o modlitwę.".

sobota, 2 grudnia 2017

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA GRUDZIEŃ

Jak myśli i działa Rycerz (Rycerka) Niepokalanej

Przypatrzmy się dziś obrazowi prawdziwego Rycerza i Rycerki Niepokalanej.

        Nie zacieśnia on swego serca do siebie tylko, ani do rodziny, krewnych, bliskich, przyjaciół, współrodaków, ale obejmuje niem świat cały, wszystkich i każdego z osobna, bo oni wszyscy bez wyjątku odkupieni Krwią Pana Jezusa, wszyscy nasi bracia. Dla wszystkich pragnie szczęścia prawdziwego, oświecenia światłem wiary, oczyszczenia z grzechów, rozpalenia serca miłością ku Bogu, i to miłością bez stawiania żadnych granic. Szczęście całej ludzkości w Bogu, przez Niepokalaną - oto jego marzenie.

Nie jest więc obojętny na szerzące się zło, ale nienawidzi całem sercem i prześladuje przy każdej sposobności, na każdym miejscu i w każdym czasie wszelkie zło zatruwające dusze ludzkie.

Nie ufa jednak sobie, ale pomny, że sam ze siebie nic nie może, a cokolwiek ma i może to otrzymał od Boga, a także wiedząc, że Pośredniczką wszelkich łask jest Niepokalana, w Niej bezgraniczną pokłada nadzieję.