POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 7 czerwca 2017

Suche dni letnie


AshWednesday 

Suche dni (łac. „quattuor tempora”), występujące cztery razy w roku, należą do dni pokutnych, podczas których wszystkich katolików od 21 do 60 roku życia (wyłącznie) obowiązuje post ścisły. Pochodzą z czasów apostolskich i mają każde (zimowe, wiosenne, letnie i jesienne) swoje własne znaczenie, liturgię, intencje modlitewne, ponadto są tradycyjnymi dniami udzielania święceń (zwyczaj udzielania święceń kapłańskich w święto apostołów Piotra i Pawła jest „nowoczesny”). Dziś, w piątek oraz w sobotę, 7, 9 i 10 czerwca wypadają suche dni letnie (środa, piątek i sobota w oktawie Zesłania Ducha Świętego). Podobnie jak w ubiegłą sobotę, wigilię tejże uroczystości, obowiązuje post ścisły. Poniżej zamieszczam wszystkie zasady postu obowiązujące katolików.

Pelagiusz z Asturii

wtorek, 6 czerwca 2017

Św. Norbert, Biskup

Znalezione obrazy dla zapytania św norbert

   Św. Norbert urodził się około roku Pańskiego 1080 w Nadrenii. Był kanonikiem w Xanten. Pragnąc życia ściślej opartego na Ewangelii, w roku Pańskim 1120 założył wspólnotę kanoników regularnych, z której rozwinął się Zakon Premonstratensów. W r. Pańskim 1126 mianowano go arcybiskupem Magdeburga; pracował nad odnową życia kościelnego. Był wielkim obrońcą Najświętszego Sakramentu przeciwko heretykom. Zmarł w Magdeburgu 6 czerwca 1134 r. Pańskiego.


 Modlitwa

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Norbert, biskup, odznaczył się w służbie Kościoła duchem modlitwy i pasterską gorliwością, za jego wstawiennictwem daj swojemu ludowi pasterzy według Twojego Serca, * aby go prowadzili do zbawienia. Przez naszego Pana.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Krótkie nauki homiletyczne... Poniedziałek Świąteczny - Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki

Podobny obraz 

KRÓTKIE

 

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

 

WEDŁUG

 

Postylli Katolickiej Większej


KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Poniedziałek świąteczny

Chociaż dzisiejsza Ewangelia wyraźnie nic o Duchu Świętym nie mówi, przecież nie bez powodu wyznaczona jest na tę uroczystość. Największym bowiem darem Ducha Świętego jest dar miłości, do przyjęcia zaś tego daru Kościół katolicki zachęcić nas pragnie przypomnieniem miłości Bożej ku nam, tej miłości, która jest źródłem wszystkiego dobrego, jakie otrzymaliśmy i otrzymujemy od Pana Boga. O ile zaś wielką jest pobudka do miłowania Go, o tyle większą niewdzięczność tych, którzy nie tylko nie miłują swego Pana, lecz wszystkimi niejako siłami odrzucają światło prawdy i natchnień Bożych. Lepiej jeszcze da nam to zrozumieć krótki wykład powyższej Ewangelii.

niedziela, 4 czerwca 2017

Krótkie nauki homiletyczne... Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki

Podobny obraz 

KRÓTKIE

 

NAUKI HOMILETYCZNE


na niedziele i uroczystości całego roku

 

WEDŁUG

 

Postylli Katolickiej Większej


KS. JAKUBA WUJKA SI


OPRACOWAŁ

 

BP WŁADYSŁAW KRYNICKI


––––––––

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Ewangelia dzisiejsza, jak i niektórych poprzedzających niedziel, jest wyjątkiem z owego pięknego kazania, które Zbawiciel nasz wypowiedział w wieczerniku po ostatniej wieczerzy, odbytej z Apostołami przed męką swoją. Dlatego zaś Kościół nasz święty wyznaczył ją na tę uroczystość Zesłania Ducha Świętego, bo w niej jest mowa o błogosławionych skutkach, jakie Duch Święty sprawuje w sercach wiernych wyznawców Chrystusowych, co łatwo zrozumiemy, gdy się nieco zastanowimy nad jej znaczeniem.

sobota, 3 czerwca 2017

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA CZERWIEC

Miesiąc czerwiec -
Aby Serce Jezusowe
owładnęło wszystkie serca

 

"Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko" 

 

 

Aby Serce Jezusowe owładnęło wszystkie serca


Jeszcze na kilkaset lat przed bł. Małgorzatą miała św. Gertruda objawienie, w którym ukazał się jej św. Jan Ewangelista i pouczył, że Pan Bóg w skarbnicy miłosierdzia swego przechowuje dla przyszłych pokoleń znakomitą łaskę szczerego nabożeństwa do Najsłodszego Serca Jezusowego, które uzdrowi ludzkość z jej chorób i pobudzi ją do nowego zapału w służbie Bożej i szukania wiecznego zbawienia. Czasy te już niejako nadeszły, kiedy Ojciec święty Leon XIII w encyklice swojej z dnia 25 maja 1899 roku do biskupów całego świata odezwał się w następujących słowach: "Kiedy Kościół w pierwszych wiekach swego istnienia uginał się pod krwawym jarzmem cezarów, młodemu cesarzowi Konstantynowi Wielkiemu ukazał się na niebie krzyż, który był zapowiedzią i który też przygotował wspaniałe i bliskie już zwycięstwo. Za dni naszych inny oto znak mocy Bożej, ze szczęśliwszą jeszcze zapowiedzią, przedstawia się oczom naszym. Jest nim Najsłodsze Serce Jezusowe, na którym zatknięty jest krzyż i które rozpłomienione, niezrównanym jaśnieje blaskiem. W Nim powinniśmy pokładać wszystkie nasze nadzieje; u Niego żebrać i spodziewać się ratunku dla rodzaju ludzkiego". 

piątek, 2 czerwca 2017

Bł. Sadok i Towarzysze, męczennicy sandomierscy

http://rytdominikanski.pl/wp-content/uploads/2015/06/Meczennicy_Sandomierscy1.jpg
Błogosławiony Sadoku i Towarzysze, módlcie się za nami!

W noc poprzedzającą rzeź klasztoru błogosławiony przeor Sadok, otoczony pobożną gromadką braci, przebywał w kościele św. Jakuba w Sandomierzu, aby odśpiewać Jutrznię. Zgodnie z pradawnym zwyczajem zakonnym brat nowicjusz przystąpił do odczytania listy męczenników, jaka przypadała na następny dzień. Nagle widzi wypisane złotymi okrągłymi literami takie oto słowa: „W Sandomierzu, męczeństwo czterdziestu dziewięciu męczenników”. Ogarnęła go wątpliwość: przeczytać czy pominąć milczeniem? Odrzucił wszakże lęk i dźwięcznym, choć drżącym głosem odśpiewał złotą zapowiedź. Zdumiał się Sadok niesłychanym czytaniem, a pozostali bracia zesztywnieli, słysząc wyjąkaną, niemogącą wyjść z gardła, ale przecież zrozumiałą zapowiedź nowicjusza. Przeor pragnie zobaczyć czytanie, tak samo pozostali, niezmiernie przestraszeni zakonnicy. Nowicjusz podaje księgę, wszakże złote litery, które mówiły o Sandomierzu, zniknęły. Powiada Sadok: „Bracia, to jest przestroga od Boga! Z nieba został zesłany ten napis i nie na próżno zauważyły go oczy niewinnego chłopca. Nie w powietrze wypowiedziało te słowa jąkające się dziecko, lecz abyśmy je usłyszeli. To Pan życia i śmierci zaprasza nas do nieśmiertelności! Chodźmy więc bez wahania za Tym, który nas wzywa, choćby przez obosieczne miecze! […]”

czwartek, 1 czerwca 2017

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA CZERWIEC

Bractwo Różańcowe pw. św. Piusa V 
W miesiącu CZERWCU modlimy się szczególnie w następującej intencji: 

"o Królestwo Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy".