POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

MODLITWY PRYWATNE

Modlitwa do św. Michała Archanioła papieża Leona XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Litania do św. Michała Archanioła 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas; Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Symu Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, Módl się za nami.
Święty Michale Archaniele
Święty Michale Książę przesławny
Święty Michale dzielny w walce
Święty Michale pogromco Szatana
Święty Michale postrachu złych duchów
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały
Święty Michale radości Aniołów
Święty Michale zaszczycie nieba
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych
Święty Michale posłanniku Boga
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie
Święty Michale nasza tarczo w pokusach
Święty Michale warownio ludu Bożego
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła
Święty Michale dobroczyńco sławiących cię narodów
Święty Michale chorąży zbawienia
Święty Michale Aniele pokoju
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości
Święty Michale zwierzchniku w niebie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

A: Módl się za nami święty Michale Archaniele.
R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Wszechmogący, Wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Nowenna do Świętego Michała Archanioła 
Wezwanie Chórów Anielskich
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego Zastępy.

Niech Imię Jego zawsze i wszędzie rozbrzmiewa hasłem: „Któż jak Bóg!"
P. Serafy płomienne, rozniećcie miłość w sercach naszych i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Cheruby pełne wiedzy, pouczcie nas prawd zbawienia i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Trony najwyższe, oczyśćcie nas z mamideł pychy i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Panowania niebiańskie, zapanujcie przez dobro w naszych duszach i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Potęgi mocarne, uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Moce niezwyciężone, brońcie nas w walce ze złem i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Księstwa najszlachetniejsze, kierujcie nas ku Prawdzie i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Archaniołowie najdostojniejsi, prowadźcie nas wytrwale i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Aniołowie Święci, czuwajcie na drogach naszego życia i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
Wszystkie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze godnie wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięcznością rozgłaszać Jego chwałę teraz i po wszystkie wieki wieków.
Amen.

Godzinki ku czci św. Michała Archanioła 
To nabożeństwo swoim ogólnym schematem nawiązuje do „Liturgii godzin". Antyfony zaczerpnięto z dawniejszego brewiarza, hymny z pism <w. Alfonsa Liguorego, modlitwy z książek aprobowanych przez władze kościelne. Autor — ks. Bartłomiej Sławiński, michalita z U.S.A., napisał Godzinki w latach międzywojennych, posługując się językiem prostym, ale nacechowanym wiarą. Melodię opracował w kilkanaście lat później autor niniejszego podręcznika. Teksty, według oceny ks. Jana Korzonkiewicza z Kurii Metropolitalnej w Krakowie, „oparte na zdrowej nauce dogmatycznej i na dobrej katolickiej tradycji praktyk pobożności, nadają się wyśmienicie do tego, aby odnowiły zaniedbane nabożeństwo do św. Michała, którego opieki winniśmy wzywać szczególnie w obecnych czasach, doniosłych dla królestwa Bożego na ziemi".

JUTRZNIA
Zacznijmy społem chwalić Księcia niebieskiego
Michała Archanioła, Patrona naszego.
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
l wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu
l równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Witaj Duchu potężny, święty Archaniele,
Któryś pogromił rokosz złych aniołów śmiele:
„Któż jak Bóg" hasłem swoim na nich uderzając,
O znieważony honor Boga się stawiając.
Buntowników strąciłeś aż na dno piekielne,
Tym sobie zdobywając imię nieśmiertelne:
„Michael", Wódz i Książę wojska niebieskiego,
Przyjaciel i Powiernik Pana Najwyższego.
Blaskiem mądrości Bożej cudnieś ozdobiony,
Rzecznikiem, opiekunem ludzi uczyniony.
O, dopomagaj swoim czcicielom na ziemi
w walce z duchami złymi, daj nam moc nad nimi.
Byśmy zawsze zwycięsko z boju wychodzili,
Miejsca stracone przez nich dla siebie zdobyli.

Antyfona
Stało się milczenie na niebie, gdy walczył smok i Michał z nim i odniósł zwycięstwo.

P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który w dobroci swojej i miłosierdziu Księciu Twego Kościoła najchwalebniejszemu Michałowi Archaniołowi powierzyłeś pieczę nad ludźmi, spraw prosimy, abyśmy za jego łaskawą opieką wolni od przemocy nieprzyjaciół naszych za życia, zwłaszcza w godzinę śmierci, zostali wprowadzeni do chwały wiecznej przed Boskie oblicze Twoje.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

PRYMA
Przybądź nam, miłościwy Boże itd.

Hymn
Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy przed Panem stojący.
Któremu ważne sprawy zleca Wszechmogący.
Osobliwszą masz władzę na niebie i ziemi
I niezrównaną chwałę pomiędzy Świętymi.
Tyś Górnego Syjonu blaskiem i ozdobą,
Najpierwszą po Królowej Niebieskiej osobą,

Wszystkie chóry Aniołów, Święci Pańscy w niebie
I wierni Chrystusowi modlą się do Ciebie,
I kochają serdecznie za Twój bój o Boga,
Za miłość, za pokorę i za pogrom wroga,
I my, co Ciebie z nimi wielbimy, kochamy,
Spraw niech Twe hasło w życiu wiernie wypełniamy.
Niech nic nad Boga więcej nie mamy droższego,
Zapałem niech płoniemy w walce o cześć Jego.

Antyfona
Kiedy walczył Michał Archanioł ze smokiem, dał się słyszeć głos mówiących: Zbawienie Bogu naszemu.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

TERCJA
Przybądź nam, miłościwy Boże itd.

Hymn
O wielbicielu wielki Słowa Wcielonego,
Czcicielu niezrównany Panny, Matki Jego.
Po Niej w modłach my Ciebie pierwszego wzywamy,
Tobie się chyląc głowy, kornie spowiadamy.
Jednasz z Bogiem grzeszników, łaskę im przywracasz,
Gdy Ci się polecają, z błędnej drogi zwracasz.
Starą Tyś Synagogę niegdyś strzegł i bronił,
Aby Izrael wiary w Boga nie uronił.
Strzeżesz teraz Kościoła jako patron jego,
Lud swój w obronę bierzesz, ratujesz od złego.
Kraje, narody, wojska, zakony przez wieki
Patronem Cię swym czynią, żądni Twej opieki.
Bo w Twą wierzą potęgę, wierzą Twej miłości,
Którą otaczasz ludzi z hojnej łaskawości.

Antyfona
Ten jest Michał Archanioł, Książę wojsk anielskich, którego cześć świadczy dobrodziejstwa i którego modlitwa prowadzi do Królestwa niebieskiego.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Prymę.

SEKSTA
Przybądź nam, miłościwy Boże itd.

Hymn
Święty Michał Archanioł tak ludzi miłuje,
Że im się i widzialnie nieraz ukazuje,
Wśród sławnych Jego zjawień jest góra Gargano,
Którą dla znaków z nieba godną czci uznano.
Zabłąkanemu chłopcu w lesie się pokazał,
I kościół na tym miejscu wystawić nakazał,
Ażeby z Aniołami mógł tam cześć odbierać
I wpływ dobroci Boskiej i swojej wywierać.
Zjawił się z wojskiem Niebian, jak podanie głosi,
Zwycięstwo ponad wrogiem dla Polski wyprosił.
Zjawia się niewidzialnie, kiedy jest wzywany,
Odpiera wrogów duszy Patron nasz kochany.
A za tę wielką miłość wzajem go miłujmy,
Cześć, ufność w jego dobroć szerzyć usiłujmy.

Antyfona
Michał Archanioł przybył na pomoc ludowi Bożemu, stanął na ratunek duszom sprawiedliwym.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Prymę.

NONA
Przybądź nam, miłościwy Boże itd.

Hymn
Walka, która na niebie kiedyś się odbyła,
Dotąd się jeszcze w świecie Bożym nie skończyła.
Ciemność walczy z światłością, zło się ciągle sroży
I chce świat opanować, znieść porządek Boży.
Bo tu chodzi o dusze, by się nie dostały
Na trony, które w niebie duchy postradały.
Książę niebios, Michale, Tobie jest moc dana
Przeciw zasadzkom wszelkim i złości szatana.
Tyś odwiecznym zwycięzcą i pogromcą złego,
Skróć władzę, zetrzyj pychę smoka przeklętego.
„Niechaj mu Bóg rozkaże" pokornie prosimy,
Strąć mocą Bożą czarta w piekielne głębiny.
O zwyciężaj tak dalej, jak zacząłeś w niebie,
Walczącym dopomagaj, gdy wzywają Ciebie.

Antyfona
Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z nieba.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Prymę.

NIESZPORY
Przybądź nam, miłościwy Boże itd.

Hymn
Święty Michał wyznacza z Aniołów jednego
Na stróża dla człowieka na świat zrodzonego,
l sam z wielkiej dobroci strzeże go i wspiera
Za życia, a szczególnie gdy człowiek umiera.
Nie opuści go wtenczas, lecz na pomoc śpieszy,
Ze swymi Aniołami obecnością cieszy.
l odpędza szatanów, wzbudza ufność w Boga,
Jakżesz obecność jego jest dla duszy błoga.
Potem w czyśćcu pociesza, cierpienia osładza,
Do nieba po pokucie odbytej wprowadza.
O jak szczęśliwy człowiek, co za życia swego
Czci i pomocy wzywa Michała Świętego.
Zapewnioną ma pomoc we wszelkiej potrzebie;
Po śmierci zapewniony tron u Boga w niebie.

Antyfona
Przybył Michał Archanioł z mnóstwem Aniołów, któremu powierzył Pan dusze Świętych, by je zawiódł do raju radości.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Prymę.

KOMPLETA
Niech nas Święty Archanioł do Boga nawróci, A zagniewanie Jego niech od nas odwróci.
Przybądź nam, miłościwy Boże itd.

Hymn
W dniu ostatnim głos trąby tego Archanioła
Wszystkich umarłych wskrzesi i na sąd powoła.
Stanie przy trybunale ważyć ludzkie sprawy
I wstawiać się dla wiernych o wyrok łaskawy.
On Zwiastunem wyroków Pana Najwyższego,
Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem raju niebieskiego.
Krzyż Chrystusa podejmie i pod nim zgromadzi
Na sądzie sprawiedliwych i w niebo wprowadzi.
Kto czci tego obrońcę i grzechów się strzeże,
Tego Archanioł święty pod swój sztandar bierze.
A pisarze Kościoła są takiego zdania,
Że mieć doń nabożeństwo znakiem jest wybrania.
Kogo Bogu poleca i za kim się wstawia.
Taki unika piekła i swą duszę zbawia.

Antyfona
Michale Archaniele, postanowiłem Cię Księciem dusz,
które mają być przyjęte do Królestwa mego.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK
Przyjmij te nasze pienia, święty Archaniele,
Które Ci oddajemy, my, Twoi czciciele.
Oby należna Tobie od nas grzesznych chwała,
Wdzięczność, gorąca miłość wciąż się powiększała.
Wspieraj nas modlitwami, w walce dodaj męstwa,
Walczących doprowadzaj do chwały zwycięstwa.
Byśmy miejsca upadłych aniołów zdobyli
I z Tobą wiecznie Boga w niebiosach chwalili.

Antyfona
Książę niebios, Michale Archaniele święty, pomnij zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do Syna Bożego.
P. Ubłogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Aniołów Twoich.
W. Upadnę czołem przed świątynią majestatu Twego i oddam chwałę Imieniu Twemu.

Módlmy się. Boże, który w porządku przedziwnym
wkładasz obowiązki na Aniołów i ludzi, pozwól
z dobroci swojej, aby Aniołowie, którzy nieustannie
są przy Tobie dla wykonania rozkazów Twoich,
stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa
Patronie nasz, święty Michale Archaniele, Obrońco Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przybądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają duchy ciemności. Miłość Twoja i moc, święty Archaniele, większa jest, niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas hamować racz od grzechu. Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty jako Anioł pokoju i jeden z książąt Górnego Syjonu racz nas zachować i utwierdzić w jedności. Gdy oni rozkładają przed nami sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich podstępy.
Obronie Twojej poruczony jest Kościół cały. Strzeż go w Ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby chwała Boża szerzyła się i wzrastała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


Poświęcenie się św. Michałowi Archaniołowi 
O wielki Książe niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża, Świętych i Błogosławionych, a nade wszystko błogosławionego Bronisława Markiewicza Twego wielkiego czciciela. Biorę ich za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.
Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź móją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.
Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do Ojczyzny wiecznej.
Amen.

Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem 
Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi, Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył.
Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo.
Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją.
Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych.
Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia.
Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem "Któż jak Bóg" - przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen.