POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

        Zgodnie z programem Rycerstwa Niepokalanej założonym przez o. Maksymiliana Kolbego celem Rycerzy Niepokalanej jest:

Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a zwłaszcza masonów oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.


Warunki:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej Niepokalanych rękach.

2. Wpisać się do księgi Rycerstwa w miejscu, gdzie Rycerstwo Niepokalanej jest założone[*].

3. Nosić Cudowny Medalik.

*W Polsce proszę zgłosić się do ks. Rafała Trytka w Krakowie; więcej informacji w zakładce kontakt

STRONA INTERNETOWA "RYCERZA NIEPOKALANEJ": https://rycerzniepokalanej.com/

 
Środki:

1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.

2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności — co zostawia się gorliwości i roztropności każdego rycerza.

3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika.


Uwaga:

— środki te są tylko zalecane,
— nie obowiązują pod grzechem, choćby najmniejszym; jedynym bodźcem jest miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim połączyć przez Niepokalaną.


Osoby wstępujące w szeregi MI oddają się Niepokalanej, odmawiając akt napisany przez o. Maksymiliana Kolbego:

Akt poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja (imię i nazwisko) niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.
Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: «Ona zetrze głowę twoją», jako też: «Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie», abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zabłąkanych i obojętnych duszach, a ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski Najsłodszego Serca Jezusowego spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

=======================================================================

MILITIA IMMACULATAE 

Pogromicielka [Niepokalanów, przed grudniem 1937] [1]

MI [2]

Celem Milicji Niepokalanej jest: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów… a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

W tych kilku słowach objęte są potrzeby duchowego życia ludzi o wrogim nastawieniu do Chrystusa – przedstawiona jest konieczność pracy apostolskiej wśród ludzi odstępujących od Boga przez grzech ciężki.

Milicja Niepokalanej nie poprzestaje na tej tylko stronie działania. Prowadzi ona jeszcze dalej wychowanie człowieka – aż do zupełnego wykończenia jego charakteru. MI (jest to skrót wzięty z języka łacińskiego od słów „Militia Immaculatae” – co znaczy Milicja Niepokalanej) zmierza bowiem do uświęcenia wszystkich.

Lecz co nas najbardziej uderza w tej pracy – to kierunek maryjny. Wynika on z dokładnego zdania sobie sprawy z posłannictwa Niepokalanej.

Ściślej mówiąc cel Milicji Niepokalanej jest celem Niepokalanej. Ona przecież jako Współodkupicielka pragnie rozszerzyć na całą ludzkość owoce odkupienia dokonanego przez Jej Syna, stara się pozyskać Chrystusowi heretyków, schizmatyków, masonów, żydów itd. Jedynym pragnieniem Niepokalanej jest podnieść poziom naszego życia duchowego aż do wyżyn świętości.

Do zrealizowania tych planów apostolskich Niepokalana nie zmierza bezpośrednio – raczej nas wciąga do tej pracy.

Stąd konieczny warunek, jaki każdy wstępujący do MI musi wypełnić: ODDAĆ SIĘ NIEPOKALANEJ NA WŁASNOŚĆ.

Można poświęcić się Maryi w dowolnych słowach – bylebyśmy tylko zrzekli się własnej woli na korzyść Jej rozkazów, podanych nam w przykazaniach Bożych, kościelnych, w obowiązkach stanu i natchnieniach.

To działanie Niepokalanej o tyle będzie sprawniejsze, o ile z naszej strony będziemy starali się więcej duchowo siebie urabiać. Oddanie się więc Niepokalanej – pociąga za sobą konieczność pracy nad doskonaleniem naszego charakteru.

Dopiero wówczas – będąc już całkowicie posłusznymi Niepokalanej – staniemy się wzorowym narzędziem w Jej apostolskich rękach.

Będziemy apostołami przez przykład własnego życia – apostołami za pomocą czynu.

W pracy, jaką zakreśla nam MI, możemy posługiwać się jakimikolwiek dobrymi środkami. Wszystkie środki, byle godziwe, są polecone w dyplomiku. Nie ma więc tutaj zacieśnienia się do ram organizacyjnych.

Szczególny jednak nacisk kładzie się w Milicji Niepokalanej na wybór środków, które sama Niepokalana nam zaleca. Do nich należy Cudowny Medalik.

Milicja Niepokalanej, jak widzimy, to całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa.

O. Maksymilian Kolbe

Pisma, cz. II, Niepokalanów 2008, str. 598.

[1] Zamieszczone w numerze grudniowym z 1937 r.
[2] W tekście ilustracja bez podpisu, przedstawiająca Niepokalaną Pośredniczkę Łask.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/08/20/militia-immaculatae/