POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Bractwo działa na podstawie reguły III Zakonu św. Dominika)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI


       Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości. Ześlij Ducha Twego a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

Boże, któryś serca ludzi światłem Ducha Świętego oświecił, daj nam w tymże Duchu wszystko co dobre poznać i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej, cieszę się i pozdrawiam z pokorą najgłębszą. Przez tą miłość najczystszą i najgorętszą jaką pałało Twe Serce, o Maryjo od pierwszych chwili istnienia mego, rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością do Boga i ku ludziom. Udziel im również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.


Zdrowaś Maryjo...

O Matko pięknej miłości, zapal me serce żarem serca Twego. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, niezgłębiona przepaści pokory, która sprowadziła Jezusa do łona Twojego, błagam Cię, zmiażdż pychę i wyniosłość serca mego. Obdarz mnie tą cnotą, bez której nie mogę podobać się Najświętszemu Synowi Twojemu. Udziel mi również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.

Zdrowaś Maryjo...

O Najczystsze Serce Maryi Panny, uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca. O Serce Niepokalanej Matki Boga mojego, całe jaśniejące czystością i niewinnością oczyść serce moje ze wszystkich grzechów i niedoskonałości, strzeż zmysłów moich, bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą nie zasmuciła Syna Twojego. Udziel mi również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.

Zdrowaś Maryjo...

Przez Twoje Niepokalane Poczęcie, o Maryjo, oczyść ciało moje i uświęć duszę moją.
Amen