POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 10 kwietnia 2014

WARUNKI PRZYNALEŻNOŚCI DO BRACTWAZapisy przez prostą deklarację chęci przystąpienia i obietnicę codziennej modlitwy do Xięcia Wojsk Niebieskich i odmówienie nowenny przed świętem naszego Wodza. 

x. Rafał Trytek