POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 25 października 2014

Modlitwa o rozeznanie powołania                                     
„Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieje
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym mógł wypełniać
Twoje święte i prawdziwe posłannictwo”.

     Modlitwa św. Franciszka z Asyżu