POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 14 grudnia 2016

Modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości świętego JózefaZnalezione obrazy dla zapytania św Józef 
(Modlitwy te odmawia się przez 7 kolejnych dni - tzw. septenna)

1. O najświętszy Oblubieńcze najświętszej Maryi Panny, chwalebny Józefie święty! Jak wielka była boleść i troska serca Twojego miotanego niepewnością, gdy chciałeś opuścić przeczystą Oblubienicę Twoją: tak niewymowną była radość Twoja, gdy anioł Boży objawił Ci tajemnicę Wcielenia. 

Przez tę boleść i przez tę radość Twoją prosimy Cię, byś teraz i w boleściach zgonu pocieszył duszę naszą radością dobrego życia i świętej śmierci na podobieństwo Twoje w przytomności Jezusa i Maryi. Amen. 

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała.

2. Najszczęśliwszy patryarcho, chwalebny Józefie światy, wybrany na urząd mniemanego Ojca Słowa wcielonego, boleść Twa, której doznałeś widząc, w jakiem ubóstwie narodziło się Dzieciątko Jezus, wnet Ci się zmieniła w niebiańską radość, gdyś usłyszał śpiewy anielskie i ujrzał chwałę tej jaśniejszem światłem oświecony nocy. 

Przez tę boleść i przez tę radość Twoją błagamy Cię, uproś nam, abyśmy po ukończeniu pielgrzymki tego żywota godni byli usłyszeć anielskie śpiewy i cieszyć się chwałą niebieską. 

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała.


3. O najposłuszniejszy wykonawco prawa Bożego, chwalebny Józefie święty, krew przenajdroższa, którą wylało Boskie Dzieciątko, Zbawiciel nasz, w obrzezaniu swojem, zraniła serce Twoje, ale imię Jezus nadane mu wnet je pocieszyło i ożywiło najwyższą radością. 

Przez tę boleść i przez tę radość Twoją błagamy Cię, wyjednaj nam łaskę, byśmy wolni od wszelkiego grzechu w tem życiu i z Najświętszem Imieniem Jezus w sercu i na ustach radośnie zeszli z tego świata.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała. 

4. O najwierniejszy Święty, powierniku tajemnic Odkupienia naszego, chwalebny Józefie święty, jeżeli proroctwo Symeonowe o tem, co Jezus i Marya cierpieć mieli, śmiertelną zadało Ci boleść, tedy przejęło Cię coraz najszczęśliwszą radością, przepowiadając zarazem zbawienie i chwalebne zmartwychwstanie niezliczonych dusz, mające nastąpić po tych cierpieniach. 

Przez tę boleść i przez tę radość Twoją błagamy Cię, uproś nam, byśmy byli z liczby tych, co przez zasługi Jezusa i za przyczyną Maryi chwalebnie zmartwychwstaną. 

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała. 

5. O najczujniejszy Stróżu i najserdeczniejszy wcielonego Syna Bożego poufniku, chwalebny Józefie święty, jak wielkich podjąłeś się trudów, by utrzymać i pilnować Syna Najwyższego, szczególnie gdy z nim do Egiptu uciekać musiałeś, ale zarazem jakiejże doznawałeś pociechy w ciągłem towarzystwie z Bogiem Twoim i patrząc, jak przed nim padały bałwany Egiptu. 

Przez tę boleść i przez tę radość Twoją błagamy Cię, zjednaj nam tę łaskę, ażebyśmy oddalając od siebie piekielnego nieprzyjaciela, szczególnie ucieczką od wszelkich okazyi do grzechu, ujrzeli kruszące się w sercach naszych wszelkie bałwany przywiązań ziemskich, a cali oddani służbie Jezusa i Maryi, dla nich tylko żyli i z nimi błogo umarli. 

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała. 

6. O aniele ziemski, chwalebny Józefie święty, podziwiający posłuszeństwo Króla niebieskiego na wszelkie skinienie Twoje, jakkolwiek pociecha Twoja z odprowadzenia Jezusa z Egiptu zamącona była boleścią, którą Cię przejmowała obawa Archelausa, wnet jednak przez anioła uspokojony, w pełnej radości z Jezusem i Maryą zamieszkałeś w Nazarecie. 

Przez tę boleść i przez tę radość Twoją błagamy Cię, uproś nam, abyśmy sercem wolnem od szkodliwej trwogi doznawali zawsze pokoju dobrego sumienia, a z Jezusem i Maryą bezpiecznie żyjąc, w środku ich umierali. 

Ojcze nasz. Zdrowaś. Chwała. 

7. O wzorze wielkiej świętości, chwalebny Józefie święty, bez Twojej winy zgubiwszy dziecię Jezus, z największą boleścią trzy dni Go szukałeś, dopókiś Go, życie Twoje, z największą radością i uwielbieniem nie znalazł w kościele między doktorami. 

Przez tę boleść i przez tę radość Twoją błagamy Cię sercem i usty, przyczyń się za nami, niech się nigdy nam nie zdarzy, abyśmy ciężką winą mieli utracić Jezusa, a gdybyśmy mieli kiedy to wielkie nieszczęście utracić Go, wtedy daj, niech bez ustanku, i z boleścią szukamy, dopóki Go i łaskę Jego z radością nie znajdziemy, zwłaszcza w godzinę śmierci, abyśmy wtenczas do nieba weszli i tam na wieki Go posiadając z Tobą opiewali Boskie zmiłowanie Jego. 

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała. 

Antyfona.

 

Ten Jezus poczynał być jakoby w trzydziestu lat, jako mniemano, Syn Józefa.

V. Módl się za nami święty Józefie;
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, któryś z niewymownej opatrzności Twojej Błogosławionego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej obrać raczył, daj nam, błagamy, ażebyśmy tego, któremu jako opiekunowi naszemu cześć oddajemy na ziemi, obrońcą mieć w niebie sobie zasłużyli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.