POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 6 sierpnia 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "O powrót do zdrowia z ciężkiej choroby dla Klaudii".