POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 11 września 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o spokój duszy dla zmarłego księdza Antoniego Cekady".