POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 13 marca 2021

Prośba o modlitwę

 

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "za Jarosława i Mariusza  o zdrowie duchowe i cielesne".