POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 15 czerwca 2014

List papieża Piusa XII do Generała Zakonu Karmelitów z okazji przeniesienia ciała św. Szymona Stocka

Ukochanemu Synowi Kilianowi Lynch przełożonemu generalnemu Karmelitów

Różnorodne formy i objawy szczerej pobożności chrześci­jańskiej, z jaką na całym świecie odbyły się obchody z okazji 700 lat Karmelitańskiego Szkaplerza, sprawiły nam wiele ra­dości i duchowych pociech. Dlatego ze szczególną życzliwo­ścią przesyłamy Ci Drogi Synu i wszystkim Dzieciom karmelitańskiej rodziny nasze ojcowskie życzenia, niejako hymn pochwały i podziękowania za tak piękne uroczystości, które im bliżej końca, tym bardziej były imponujące.
Jak delikatny powiew fal, które muskają brzegi Kentu, będzie ten hymn śpiewany przez wiernych całej kuli ziemskiej, wpisanych do Karmelitańskiego Szkaplerza, otoczonych opieką Matki Bożej, aby łatwiej iść śladami Jej Syna Je­zusa. Ten hymn uroczysty na cześć Dziewicy będzie się roz­nosił w akordach jeszcze słodszych i natchnionych po świę­tych ziemiach Aylesford, jako dalszy ciąg anielskiej sym­fonii, przerwanej przez cztery wieki.

Według wyroków Opatrzności, która "sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią" (Mdr 8,' 1) pragniesz, Drogi- Synu, zamknąć ten cykl jubileuszowych Ob­chodów uroczystością o historycznym znaczeniu, przeniesie­niem ciała św. Szymona Stocka z grobu wygnania na gościn­nym brzegu Francji, do domu rodzinnego - "do posagu Maryi" w Aylesford. Dla Was, jak również dla wszystkich synów Anglii, to historyczne zdarzenie ma być powodem radości w tym roku narodowych uroczystości.
Siedemset lat upływa od czasu, kiedy według świętych tradycji Karmelitańskiej Rodziny, św. Szymon Stock miał widzenie Najśw. Maryi Panny z Góry Karmelu, a jednak jeszcze w świetle tej wizji niezliczone zastępy dusz po całej ziemi walczą i zwyciężają bitwy, przechodząc pośród ciem­ności i cieni śmierci aż na Górę Pana.
Przeniesienie zwłok (relikwii) do Aylesford tego, który pierwszy śpiewał chwałę Szkaplerza NMP z Góry Karmel, jest najodpowiedniejszą formą zakończenia jubileuszowych uroczystości Szkaplerza.
Maryja, jako Matka Pięknej Miłości, mądrości i świętej nadziei, niech raczy wzmocnić więzy wiary, nadziei i miłości wszystkich, którzy wzięli udział w jubileuszowych obchodach.
Wyrażając  takie  życzenia  naszego   serca,  udzielamy  Ci, ; Drogi Synu, i wszystkim, którzy z Wami są złączeni w tych dziękczynnych i błagalnych uroczystościach, Naszego Apo­stolskiego Błogosławieństwa.
Z Watykanu 30 czerwca 1951 r.
PIUS XII

 Druk. AAS 43(1951), 589-590.