POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 3 lipca 2015

POSTĘPUJ, JAK WIERZYSZ

Garcia Moreno     Garcia Moreno, przyszły prezydent Ekwadoru, rozprawiał pewnego razu z kilku kolegami studentami o Kościele katolickim. W porywających słowach opisywał tak piękno jego nauki, jak i szczytne zasługi historyczne chrześcijaństwa. Koledzy uśmiechali się jednak niedowierzająco i ciągle jeszcze nieprzekonani podważali jego twierdzenia. Garcia odpierał je spokojnie i logicznie, dopóki jeden z ateistów nie przerwał mu nieoczekiwanym zarzutem:

– Jeżeli twoja religia jest tak piękna, jak ją przedstawiasz, to zdaje mi się, że jesteś nieco niedbały w jej wykonywaniu.

Garcia Moreno umilkł zaskoczony.

– Twój zarzut – odpowiedział po chwili – może jest słuszny dzisiaj, ale jutro będzie już bezpodstawny.

Tej samej jeszcze nocy poszedł do spowiedzi i odtąd praktyki jego gorącej wiary wzrastały wraz z latami. Zabito go w pierwszy piątek miesiąca (6 sierpnia 1875), gdy wracał po nawiedzeniu Najśw. Sakramentu. Każdego dnia udawał się na Mszę św. i przyjmował Komunię św. Szczególniejsze nabożeństwo żywił zwłaszcza do Najśw. Serca Jezusowego i poświęcił Mu tak swój naród, jak i kraj.

Postępował, jak wierzył.

Posłaniec Serca Jezusowego, rocznik 78, nr 7, lipiec 1949, str. 199.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/07/03/postepuj-jak-wierzysz/