POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 19 sierpnia 2015

UZDROWIENIE WYCHOWANKI CHOREJ NA TYFUS

The Patriarch, St. Joseph
Siostra zakonna pisze:

Jedna z naszych wychowanek, licząca 4 lata, zachorowała na tyfus, do którego dołączyło się zapalenie mózgu. Przywołany lekarz oświadczył, że dziecko jednego dnia nie przeżyje. Niewypowiedziana była boleść rodziców dziecka. Próżne były nasze przedstawienia i pociechy, że ich córeczka pójdzie do nieba: nic ich uspokoić nie mogło. Wtedy przyszła nam szczęśliwa myśl polecić dziecko opiece św. Józefa i jeżeli wyzdrowieje, opisać jego wyzdrowienie w gazecie św. Józefa.

Zaledwieśmy przyrzekli to uczynić, pokryło się całe ciało dziecka ranami. Widząc to lekarz, zawołał: „Szczęśliwe rany! wyratowane dziecko!”.


Jednak niedługo trwała nasza radość, gdyż pokazała się inna słabość piersiowa, a dziecko było znów w niebezpieczeństwie życia.

„Święty Józef chce doświadczyć naszej wiary i chce nam jasno okazać potęgę swego orędownictwa,” mówiłyśmy do siebie, a nie tracąc ufności, podwoiłyśmy swe modły, nakazawszy również wszystkim dzieciom się modlić, a przed ołtarzem św. Józefa zapaliłyśmy świece.

Po sześciotygodniowych troskach i modlitwach zobaczyłyśmy, że niebezpieczeństwo śmierci minęło; wprawdzie dziecko jeszcze przez trzy miesiące było osłabione, ale z dnia na dzień czuło się zdrowsze i dziś każdemu mówi: „Święty Józef mię uzdrowił!”.

Święty Józefie módl się za nami, Kraków 1933, str. 115-117.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/08/19/uzdrowienie-wychowanki-chorej-na-tyfus/#more-738