POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 15 sierpnia 2015

W pamiątkę urodzin św. Antoniego

S. Anthony 
Modlitwa w dniu 15 sierpnia
Czyli w rocznicę urodzin św. Antoniego.

     Z uczuciem czci i uwielbienia zbliżam się do stóp Twoich, św. Antoni, w dzień urodzin Twoich pokorną zanosząc prośbę: naucz mnie przykładem Swoim, bym tak jak Ty mógł ukochać Najśw. Marię Pannę, w której święto Wniebowzięcia ujrzałeś światło dzienne. Pod Jej opieką Tyś się wychowywał, u Jej stóp wyprosiłeś sobie łaskę powołania. Ona kierowała krokami Twymi wśród zakonnego i apostolskiego żywota, w Jej uścisku i z Jej Imieniem na ustach Tyś umierał. Uprośże mi gorące nabożeństwo do Najśw. Marii Panny, naśladownictwo Jej wzniosłych cnót, bo i ja pragnę pod opieką Marii zostawać, Ją czcić i uwielbiać, Jej przykładem do pełnienia obowiązków mego stanu się zachęcać, aby zasłużyć sobie z Jej Imieniem na ustach i pod Jej opieką umierać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nabożeństwo ku czci św. Antoniego Padewskiego, Nakładem OO. Reformatów, Kraków 1938 r., str. 56-57.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/08/15/w-pamiatke-urodzin-sw-antoniego/