POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 24 października 2015

Modlitwa do św. Rafała Archanioła

   Panie Boże, racz zesłać nam pomoc świętego Rafała Archanioła; ponieważ, jak wierzymy, przebywa on zaw­sze w obecności Twojego majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby i wyjedna nam Twoje błogosławień­stwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


   Św. Rafale, prowadź nas ścieżkami,
     Co wiodą prosto do niebiosów,
     Zachowaj nas od chorób ciała
     I zdrowie przynieś naszym duszom. Amen.