POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 14 października 2015

POWODY NASZEGO NABOŻEŃSTWA DO ŚW. JÓZEFA

San_Giuseppe Kim jest św. Józef?

Święty Józef jest owym Świętym, co najwięcej zasługuje na to, aby był od nas czczony.

Pan Bóg sam chce, żebyśmy czcili św. Józefa, ponieważ On sam go uczcił, wybrawszy go na Opiekuna Pana Jezusa tu na ziemi i na Oblubieńca Panny Marii. Kościół św. pragnie, żeby, gdziekolwiek się czci Jezusa i Marię, czczono również św. Józefa i żeby cześć tego Świętego rozszerzała się z każdym dniem coraz więcej. W końcu także nasze własne sprawy do tego nas pobudzają, gdyż świętą i konieczną jest potrzebą nabożeństwo do św. Józefa. Powinna nas zachęcać do nabożeństwa do tego wielkiego Świętego uległość i posłuszeństwo, okazywane mu przez Jezusa i Marię i miłość najczulsza, jaką dlań żywili. Powinien nas do tego zachęcać przykład świętych Aniołów, którzy go swoim uznali rówieśnikiem i w cnotach i z uszanowaniem spoglądali na wyższość jego władzy. Powinny nas zachęcać przykłady Świętych i wielka liczba dobrych chrześcijan, którzy niezmiernie kochają i czczą świętego Józefa.

Takie nabożeństwo powinienby każdy dobry ojciec wszczepiać w młodziutkie serca swoich synów, aby tym sposobem przechodziło jako drogocenny spadek na wnuków i całe potomstwo. To nabożeństwo powinienby każdy chrześcijanin i każdy młodzieniec skwapliwie zaskarbić w sobie, aby pokonać złą i zepsutą naturę i przygotować ją do dzieł świętych. Czy można wątpić o mocy i dobroci tego, który tak wielce został uczczonym przez Pana Boga – tego, którego Kościół św. wybrał za swego Opiekuna i od którego my jako chrześcijanie otrzymaliśmy tyle oznak opieki nad nami. Miejmy więc do św. Józefa prawdziwe nabożeństwo, czcijmy go, jak możemy i starajmy się również o to, aby go czcili nasi znajomi i przyjaciele. Udawajmy się wytrwale do jego pośrednictwa, oddajmy jego opiece siebie samych, naszych rodziców, krewnych, wszystkie nasze przedsięwzięcia; polećmy mu szczególnie duszę naszą, aby ją zachował dla nieba, jako Bóg ojciec polecił mu osoby najdroższe, Jezusa i Marię, a bądźmy pewni, że zawsze będziemy wysłuchani w sposób dla nas najkorzystniejszy.

Ks. Antoni Kotarski T. S., Miesiąc marzec św. Józefa, Warszawa 1939, str. 8-9.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/09/30/powody-naszego-nabozenstwa-do-sw-jozefa/