POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 11 lutego 2016

POKUTY, POKUTY, POKUTY…


kolbe1
[Grodno, przed lutym 1926] [1]

   Używać, używać, używać – woła świat. Aby umożliwić sobie jak największe używanie, popełnia się kradzieże, oszustwa, przekupstwa, zdrady, a nawet zabójstwa. A gdy się używać nie udaje, albo serce przesycone brudem moralnym widzi całą czczość i znikomość w złudnym szczęściu, za którym goniło, wtedy, jeżeli zbraknie pokory, która zwraca na drogę pokuty, do Boga, życie brzydnie i nieraz kończy się nikczemnym samobójstwem.

Dnia 11 bieżącego miesiąca obchodzimy rocznicę głośnego na całym świecie objawienia się Niepokalanej w Lourdes.

Co nam poleca Ona?

Oto, co opowiada szczęśliwa wybranka Niepokalanej, Bernadeta, swemu księdzu proboszczowi, który zażądał, by zjawiająca się Pani, na znak, że jest Istotą z nieba, sprawiła, by róża zakwitła w zimie.

Widziałam, mówi ona, Cudowną Istotę i powiedziałam Jej: „Ksiądz Proboszcz żąda jakichś dowodów, na przykład, aby Pani kazała zakwitnąć róży, którą ma pod swoimi stopami, bo moje słowo nie wystarcza księżom i nie chcą ze mną o tym (o zbudowaniu kaplicy) mówić. Ona się wtedy uśmiechnęła, ale nie rzekła słowa; potem powiedziała mi, abym się modliła za grzeszników i trzy razy zawołała:

Pokuty! pokuty! pokuty!

Zakwitnięcie róży w zimie to drobiazg, chociaż i to Niepokalana zdziałała, wobec nawrócenia grzeszników za pomocą – pokuty.

W tym miesiącu Kościół św. wzywa nas w szczególny sposób do pokuty, posypując popiołem głowy i mówiąc: „Pamiętaj, człowiecze, żeś proch i w proch się obrócisz” [por. Rdz 3, 19]. A z dniem 17 lutego nakazuje rozpoczęcie postu (w tym roku post rozpoczął się 10 lutego - przyp. Bractwo Modlitewne Czcicieli św. Michała Archanioła).

Na czym polega post wedle przepisów najnowszego prawa kanonicznego?

Nowe prawo rozróżnia dwie rzeczy: powstrzymanie się od mięsa (abstinentia) i post (ieiunium).

Powstrzymanie się od mięsa obowiązuje we wszystkie piątki całego roku.

Powstrzymanie się od mięsa i post obowiązują w środę popielcową, w piątki i soboty Wielkiego Postu, w suche dni, w wigilię: Zielonych Świąt, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia.

Sam post obowiązuje we wszystkie inne dni Wielkiego Postu.

Ani powstrzymanie się od mięsa, ani post nie obowiązują, jeżeli przypadną na niedziele albo święta obowiązujące, z wyjątkiem świąt podczas Wielkiego Postu. Także w Wielką Sobotę po południu wolno już spożywać pokarmy mięsne. (Wielki Post kończy się o północy z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę, a nie jak dotychczas, w Wielką Sobotę w południe. Zobacz: http://www.ultramontes.pl/o_postach.htm - przyp. Juan Arecharaleta.)

Czego zabrania powstrzymanie się od mięsa?

- Zabrania używania mięsa i rosołu z mięsa.

A jaja i nabiał są wtedy zabronione?

- Nie. Nawet dozwolona jest jakakolwiek omasta (kraszenie) chociażby tłuszczem zwierzęcym.

Kogo obowiązuje powstrzymanie się od mięsa?

- Wszystkich, którzy ukończyli 7. rok życia.

A czego zakazuje post w ścisłym rozumieniu nowego prawa?

- Zakazuje jedzenia do syta więcej jak raz na dzień; dozwala więc tylko na lekki posiłek z rana i wieczorem.

Co i ile można jeść przy lekkim posiłku?

- To zależy od utartych zwyczajów w poszczególnych okolicach.

Kogo obowiązuje post w znaczeniu ścisłym?

- Wszystkich, którzy ukończyli 21. rok życia, a nie zaczęli jeszcze 60. roku.

A jeżeli kto czy to z braku zdrowia, czy też z innych powodów nie może pościć, tj. nie jeść mięsa (lub rosołu) albo raz tylko na dzień do syta?

- Najlepiej niech przedstawi swoje powody własnemu ks. proboszczowi albo spowiednikowi, a ten już wyjaśni, czy w danych okolicznościach post obowiązuje, czy też nie.

Gdyby jednak kto chciał pościć tak jak dawniej było w zwyczaju, dodając jeszcze do obecnych przepisów?

- Ten tym większą sobie zjedna zasługę u Boga; może też i innych do tego zachęcać.

Źle by jednak czynił, gdyby strofował tych, co ograniczają się do obecnie przepisanego sposobu poszczenia, a już dawałby dowód nieprawdziwej pobożności, gdyby uważał się za coś lepszego dlatego, że więcej pości.

Czy więc będzie wskazane polecać innym, by ograniczali się tylko do postów nowym prawem złagodzonych?

- Oczywiście tych, którzy i przepisanych postów nie zachowują, należy nakłaniać, by przynajmniej obowiązkowe zachowali, innym jednak raczej radzić trzeba, by o ile zdrowie i obowiązki stanu pozwalają, pokutowali za swoje grzechy i za tyle obrazy Bożej na świecie.

Rycerz Niepokalanej

Pisma, cz. II, Niepokalanów 2008, str. 413-414.

[1] Zamieszczone w numerze lutowym z 1926 r.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2016/02/09/pokuty-pokuty-pokuty/#more-1040