POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 6 lutego 2016

Pierwsza Sobota Miesiąca


    Każda pierwsza sobota miesiąca poświęcona jest Najświętszej Maryi Pannie. Wszystko zaczęło się w Fatimie w 1917 roku, gdy trójce dzieci: Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi objawiła się Matka Najświętsza. Objawiała się przez sześć miesięcy od maja do października, każdego trzynastego dnia miesiąca. Podczas drugiego objawienia Piękna Pani oznajmiła, że niedługo zabierze Franciszka i Hiacyntę do wiecznego raju, natomiast Łucję zostawi, ponieważ sam Bóg chce się nią posłużyć do szerzenia nabożeństw ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, co symbolizowały otaczające Je ciernie. Maryja powiedziała też do dzieci i innych zgromadzonych:

Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec.

Trzynastego lipca dzieci podczas objawień ujrzeły wizję piekła. Piękna Pani, widząc przerażenie dzieci, powiedziała:

Widziałyście piekło, do którego trafiają dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczynią to, co wam powiem, wiele dusz się zbawi i zazna pokoju... Przybędę, aby zażądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój.

Miesiąc później w sierpniu Matka Boża poprosiła o modlitwę w intencji grzeszników i ich nawrócenie:

Módlcie się, módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać.


10 grudnia 1925 roku w Pontevedra (Hiszpania) Matka Boża objawiła się s. Łucji już po śmierci Hiacynty i Franciszka, tak jak obiecała. Tym razem Matka Boża trzymała w swych ramionach Dzieciątko Jezus. Również teraz, jak i wcześniej Maryja zwróciła uwagę na swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami.

Po orędziu Maryi Jezus powiedział:

Współczuj Sercu swojej Najświętszej Matki, które jest ukoronowane cierniami, jakie przez cały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają, a nie ma nikogo, kto czyniłby akt zadośćuczynienia, żeby owe kolce wyrwać.

Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca:

Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Od 13 września 1939 roku Stolica Apostolska zezwoliła na rozpowszechnianie i stosowanie w kościołach nabożeństw Pierwszych Sobót Miesiąca. Przez to nabożeństwo wynagradzamy pięć różnych zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi:


      1. Bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu, 
 
      2. Bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu, 
 
      3. Bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi, 
 
      4. Znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki, 
 
      5. Obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach. 
 

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez Maryję i Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.

CZTERY WARUNKI NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

 1. w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego; 

2. przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji; 

3. odmówić pięć tajemnic różańcowych; 

4. przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.

  Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa w sobotę, może, za zgodą kapłana, praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie.

 W pobożnym wzbudzaniu właściwej intencji potrzebnej do dobrego odprawienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi pomoże nam modlitwa pozostawiona przez Piękną Panią 13 lipca 1917 roku:

Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu.