POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 27 lutego 2017

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji: 
"o uwolnienie od grzechu nieczystości, o siłę do walki z myślami i pokusami do grzechu, o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi oraz światło i dary Ducha Świętego dla Artura i całej jego rodziny oraz o pozytywne zaliczenie poprawkowe na studiach w dniu 15 marca".