POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 22 listopada 2017

Modlitwy św. Ignacego Loyoli


 

Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinie śmierci mojej wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
abym ze świętymi Twoimi chwalił Cię
na wieki wieków. Amen.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna

W modlitwie przygotowawczej należy Boga,
naszego Pana, prosić o łaskę,
żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace
skierowane były wyłącznie ku służbie
i chwale Jego Boskiego Majestatu.


Odwieczny Panie wszystkich rzeczy

Odwieczny Panie wszystkich rzeczy!
Oto przy Twej łaskawej pomocy ofiaruję się w obliczu
nieskończonej dobroci Twojej
i przed chwalebną Matką Twoją
i wszystkimi świętymi dworu niebieskiego.
Chcę i pragnę i taka jest moja dobrze przemyślana decyzja,
byle to tylko było ku lepszej służbie Tobie
i większej Twojej chwale,
że Cię będę naśladował w znoszeniu wszystkich zniewag,
w pogardzie i całkowitym ubóstwie,
tak rzeczywistym jak duchowym,
jeżeli Twój najświętszy Majestat zechce mnie wybrać
i przyjąć do takiego rodzaju życia i stanu.

Zabierz Panie i przyjmij

Zabierz, Panie, i przyjmij całą moją wolność,
pamięć moją, mój rozum i całą moją wolę,
wszystko, co mam i co posiadam.
Ty mi to, Panie, dałeś, Tobie to zwracam.
Wszystko jest Twoje.
Rozporządzaj tym według Twojej woli.
Daj mi tylko miłość Twoją i łaskę,
a to mi wystarczy.

Ad maiorem Dei gloriam (AMDG)