POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 31 lipca 2018

Modlitwa o ducha zakonnego

Znalezione obrazy dla zapytania św ignacy loyola
Święty Ignacy, którego Bóg miłosierny potęgą swej łaski przeobraził z rycerza światowego w nowego człowieka według obrazu Jezusa Chrystusa, wyjednaj nam u Boskiego majestatu, abyśmy wyrzekli się całkowicie tego wszystkiego, czego świat szuka, a przyoblekli się w Jezusa Chrystusa i Jego znamiona sobie doskonale przyswoili. Ciebie, święty bojowniku, Bóg obdarzył nadprzyrodzoną mądrością i roztropnością, aby przez ciebie nie tylko wzbudzić w Kościele nową rodzinę zakonną, ale także odnowić i wzbogacić życie zakonne nowymi zadaniami apostolskimi. Uproś przeto wszystkim zakonnym rodzinom u Ojca światłości jak najgłębsze zrozumienie życia zakonnego jako wyłącznej służby Boskiemu majestatowi. Niechaj wszystkich przeniknie to jedno pragnienie: Żyć całkowicie dla większej chwały Boga i zbawienia ludzi! - Ożyw naszą wiarę, abyśmy wszystko w jej świetle oceniali! Natchnij nas niezachwianą ufnością w pomoc łaski Bożej, abyśmy wielkodusznie służyli Bogu! Uproś nam, by Duch Święty rozlał w nas swoją miłość, abyśmy radośnie podejmowali się wszelkich trudów dla chwały Boga i zbawienia ludzi. Amen. 

(Wierni, którzy przez 10 niedziel z rzędu spełnią jakieś praktyki nabożne ku czci św. Ignacego Loyoli, zyskują odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. - Ench 497.)