POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 23 sierpnia 2018

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Za powrót do zdrowia osoby Bogu wiadomej"