POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 16 października 2018

Przepuść Panie!


Znalezione obrazy dla zapytania przepuść Panie 

      O Jezu, którego Serce tak bardzo umiłowało ludzi, żeś dla nich przyjął naturę ludzką i zstąpił z nieba na ziemię, by tutaj, wśród nas. przez prace, trudy, cierpienia i krwawą Mękę wyjednać nam zbawienie — ulituj się nad tylu naszymi zbłąkanymi braćmi, którzy odeszli od Ciebie, podeptali święte przykazania Twoje i oddali się na służbę szatana. O Jezu, racz ich nawrócić!

Ulituj się nad tymi, którzy dopuszczają się najcięższych grzechów i występków, pociągając złym przykładem dusze sprawiedliwe na drogę grzechu. O Jezu, racz ich nawrócić!

Ulituj się nad tymi, którzy bezczeszczą świątynie Twoje, dopuszczając się najcięższych świętokradztw i zniewag. O Jezu, racz ich nawrócić!

Ulituj się nad tymi, którzy w swym zaślepieniu i nienawiści szatańskiej zaprzeczają istnieniu Twemu i walczą z Tobą, dopuszczając się okrutnego prześladowania sług Ołtarza i dusz wyłącznie na służbę Twoją poświęconych. O Jezu, racz ich nawrócić!
Ulituj się nad tymi, którzy nastają na życie i mienie bliźniego, dopuszczając się niesłychanych zbrodni i kradzieży. O Jezu, racz ich nawrócić!

Ulituj się wreszcie nad tymi, którzy dopuściwszy się najcięższych nadużyć i zbrodni, bez skruchy, żalu i pokuty sami odbierają sobie życie, narażając się na wieczne potępienie. 0 Jezu, racz ich nawrócić!

O Jezu, na widok tych wszystkich grzechów i zbrodni padam w najgłębszym żalu do stóp Twych Najświętszych i wołam z głębi duszy: Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu, a nie bądź na i nas zagniewany na wieki (3 razy)!

Nawróć nas, Boże Zbawicielu nasz, a odwróć gniew Twój od nas (3 razy)!

Nie odwracaj, Najsłodszy Jezu, zagniewanego Oblicza Twego od tych dusz nieszczęsnych! Wszak żeś i dla nich poniósł krwawą Mękę i wylał Najświętszą Krew aż do ostatniej kropelki... wszak żeś i dla nich umarł w strasznych cierpieniach na krzyżu... Okaż im Twe miłosierdzie i dla nieskończonych zasług Twej bolesnej Męki, racz na nie miłosiernie wejrzeć, racz zmiękczyć ich serce żalem za popełnione grzechy, racz je zawrócić z drogi zatracenia i przyprowadzić do owczarni Twojej. Amen.

Za: "Przepuść Panie, Krótkie nabożeństwo za nawrócenie grzeszników" (1938r.)