POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 11 listopada 2018

O tradycji słów kilka

Znalezione obrazy dla zapytania o tradycji katolickiej 
"Apologetyka Podręczna" Ks.Stanisław Bartynowski

Imprimi Potest. Petrus Babst
Nihil Obstat M.Czermiński S.J censor Cracoviae 1915
L.6799

Chociaż Pismo św. ze względu na swoje pochodzenie jest pierwszym i najważniejszym źródłem historycznego objawienia, to jednak ono nie jest jedynym źródłem nauki objawionej- jak mylnie utrzymują protestanci.

Historia objawienia sięga przecież początku rodzaju ludzkiego i rozpoczyna się objawieniem pierwotnym, które otrzymali nasi pierwsi rodzice w raju. To objawienie następnie dalej się rozwija w czasach patriarchalnych, a prawdy objawione przechodzą tylko ustnie z pokolenia na pokolenie. Tak więc zanim Pismo św. jeszcze istniało, ustne podanie czyli tradycja już była tym źródłem, z którego ludzkość czerpała wiadomość o religii objawionej.

Tradycja nie przestała być nadal tym źródłem objawienia,  kiedy zaczęły się już pojawiać poszczególne księgi Pisma św.  a to z następujących racji:

1) Przez setki lat wiele prawd objawionych nie było spisanych; 2) gdy druk nie istniał, posiadanie Pisma św. było bardzo utrudnione; 3) ci tylko mogli bezpośrednio z niego korzystać, którzy umieli czytać; wreszcie 4) zrozumienie prawdy w Piśmie św. zawartych wymagało umiejętności objaśnienia, a to znów przeważnie drogą ustnego podania przechodziło z pokolenia na pokolenie.

W Nowym Zakonie tradycja obok Pisma Św. była również źródłem objawienia Bożego.

Najpierw 1) zanim wszystkie Księgi N. Testamentu zostały spisane , wierni przyjmowali naukę Chrystusową, ogłaszaną tylko ustnie. 2) Apostołowie nie chcieli wcale uczynić Pisma św. jako jedynego źródła nauczania, ale uważali go tylko jako środka pomocniczego, jak to widać ze słów św. Jana 21,25: A jest i innych wiele rzeczy, które czyni Jezus, które gdyby się z osobna pisały, tuszę, iż i sam świat nie mógłby ogarnąć ksiąg, któreby się spisać miały. Pisali listy do wiernych, kiedy nie mogli ich ustnie pouczyć, co wyraża św. Jan słowami: Mając wam więcej pisać, nie chciałem. albowiem spodziewam się być u was i ustnie mówić.  II.12

3) cała osnowa ksiąg Nowego Testamentu zasługiwałaby na liczne zarzuty, gdyby one miały być jedynym źródłem wiary. I tak: najważniejsze prawdy poruszają apostołowie w swych pismach nieraz tylko mimochodem, a przeciwnie rzeczy mniej ważne niekiedy traktują obszerniej; nigdzie zaś nie zestawiają razem najkonieczniejszych artykułów wiary, jak to n.p uczynił Kościół w Składzie Apostolskim. A wszystko to się tłumaczy tym, że pisma ich były spowodowane szczególnymi okolicznościami, potrzebą pojedynczych gmin,a nawet osób; to że zawierają pozdrowienia różne i takie opowiadania lub wzmianki, które byłyby zbytecznym, gdyby celem tych ksiąg było wyłożyć systematycznie całą naukę Chrystusa.- Apostołowie nie zostawiwszy całokształtu nauki Chrystusowej w Piśmie- przekazali ją w tradycji czyli ustnemu podaniu, a przez św. Pawła wyraźnie nakazali trzymać się tego podania, tak bowiem czytamy w drugim liście do Tessaloniczan 2, 14: Bracia trzymajcie się podania któregoście się nauczyli, bądź to przez mowę bądź przez list nasz.

Wszystko to dowodzi,  że nawet po spisaniu ksiąg Nowego Testamentu źródłem religii objawionej jest obok nich nadal ustne nauczanie, czyli tradycja, obowiązująca wiernych do posłuszeństwa zarówno jak i Pismo św.  Dlatego to Chrystus nie tylko Sam swoją naukę ogłaszał ustnie, ale też i uczniom swym polecił ustnie ją szerzyć, mówiąc do nich.
 
Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody. Mat 28, 19. - Kto was słucha, mnie słucha. Łuk 10, 16 Wiara tedy ze słuchania- a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Rzym 10, 17. - Ten sposób nauczania i rozkrzewiania po całym świecie religi objawionej był najodpowiedniejszy. 

Tradycja jednak, to znaczy, to wszystko, co z nauki objawionej pierwotnie znajdowało się poza Pismem św., zostało z czasem spisane; a kiedy mówić będziemy o Kościele, określimy bliżej wszystkie źródła obecnej tradycji.