POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 26 stycznia 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: 

"Za Szymona o powrót do zdrowia po przebytej operacji serca".