POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 13 lipca 2019

Św. Augustyn: Ambicja szuka honorów i sławy*


Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku
         I tak, pycha jest naśladowaniem wielkości, gdy Ty nad wszystko wielkim jesteś, Boże! Ambicja szuka honorów i sławy, gdy Tobie jednemu należy cześć i chwała na wieki, Surowość władców chce, żeby się ich lękano, a kogóż lękać się należy, jeżeli nie Boga jednego, z pod którego władzy nic, nigdy, nigdzie, od nikogo wyrwanem być nie może? Przymilania się kochanków mają na celu wzajemne pieszczoty, lecz cóż może być milszego od Twej miłości, co może być pożądańszego nad ową najpiękniejszą i najświętlejszą prawdę Twoją? Ciekawość udaje częstokroć żądzę nabycia nauki, gdy w Tobie samym najwyższa połączona nauka. Nieświadomość nawet i głupstwo przybierają na siebie nazwę prostoty i niewinności, ale nic prostszego, nic niewinniejszego nad Cię niema, gdyż złym własne ich tylko dzieła szkodzą. Lenistwo udaje, niby pokoju szukało, lecz gdzież znaleźć prawdziwy spoczynek krom Ciebie? Zbytek mieni się być dostatkiem i obfitością , Ty zaś jesteś pełnością i niewyczerpaną obfitością rozkoszy nieskazitelnych. Rozrzutność zasłania się pokrywką szczodrobliwości, lecz dóbr wszelkich dawcą najhojniejszym Ty jesteś. Łakomstwo chce posiadać wiele, a Ty posiadasz wszystko. Zawiść spór wiedzie o pierwszeństwo, cóż pierwszego nad Ciebie? Gniew zemsty szuka, któż sprawiedliwiej mści się nad Ciebie? Bojaźń lęka się rzeczy nadzwyczajnych i niespodziewanych, grożących zniszczeniem temu, co kochamy, co zabezpieczyć sobie życzymy, lecz dla Ciebie co nadzwyczajnego, co nadspodziewanego! Nikt Oddzielić nie potrafi do Ciebie tego, co kochasz, stąd najpewniejsze bezpieczeństwo u Ciebie? Smutek trapi nas po utracie rzeczy, którą się chciwość nasycała, bo nie chciałby nic tracić, jak Ty tracić nic nie możesz. 

Tym sposobem dusza odstępująca od Ciebie cudzołoży, szukając krom Ciebie tego, co czyste i jasne może znaleźć tylko w Tobie. Przewrotnie naśladują Cię wszyscy, którzy się oddalają od Ciebie i wynoszą się przeciwko Tobie. Lecz nawet tym sposobem naśladując Cię, pokazują, że Ty jesteś całej natury Stwórcą, a następnie, że niema sposobu oddalać się od Ciebie zupełnie.