POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 30 lipca 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "O łaską Bożą dla Emili i Rafała o poprawę ich wzajemnych relacji".