POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 20 lutego 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Za duszę niedawno zmarłego śp. Piotra M."