POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 18 lutego 2020

o. Réginald Marie Garrigou-Lagrange OP: Trzy okresy życia


Obraz może zawierać: 1 osoba 

       „Gdy pełnisz te akty pobożności, nie zabrania ci się byś był widziany, ale byś chciał być widziany, gdyż przez to utraciłbyś czystość intencji, która powinna zmierzać wprost do Ojca, obecnego w skrytości twojej duszy."

„Chrześcijanin powinien być oderwany od wszystkiego co ziemskie, pełen specjalnego wyrzeczenia, wymaganego przez nieskończoną wzniosłość celu wiecznego, ku któremu powinien dążyć, i to dążyć z każdym dniem szybciej; bo im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej jesteśmy przez Niego pociągani."

,,Wtedy zamiast instynktownie wszystko sprowadzać do siebie, jak czynimy, gdy rządzi nami wada główna, stajemy się skłonni wszystko sprowadzać do Boga, myśleć prawie ciągle o Nim i żyć tylko dla Niego, pociągając jakby do Niego wszystkich, którzy zbliżają się do nas.”

„Aby zdyscyplinować uczucia trzeba starać się zwalczać z jednej strony żywość temperamentu połączoną z zarozumiałością, pochodzącą z przeceniania siebie, z drugiej zaś – miękkość, lenistwo, które byłoby jeszcze szkodliwsze dla życia wewnętrznego.”

„Wiara skłania nas najpierw do przyjmowania prawd objawionych ze względu na autorytet Boga, który je objawia; następnie skłania nas ona do rozważania i sądzenia wszystkiego według tych prawd.”

„Im bardziej człowiek boleje nad swymi grzechami, tym bardziej pewny jest, że miłuje Boga.”

„W Komunii Zbawiciel nie ma nic do zyskania, to tylko dusza coś otrzymuje, jest ożywiona i wprowadzona w życie nadprzyrodzone; cnoty Jezusa Chrystusa do niej przenikają; jest ona jakby wcielona w Jezusa i staje się bardziej żywym członkiem Jego Mistycznego Ciała.”

Cytaty pochodzą z pracy ,,Trzy okresy życia"

Za:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270897824