POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 5 grudnia 2020

Prośba o modlitwę

         Prosimy o modlitwę w następującej intencji:  

"O spokój duszy dla śp. Feliksa"