POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 3 grudnia 2020

Prośba o modlitwę

 Prosimy o modlitwę w następującej intencji:

 "za duszę śp. Walentyny w 15. rocznicę śmierci".