POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 16 marca 2016

Pomoc świętego Józefa 
   Pewien człowiek szukał usilnie pracy. Chwytał się różnych zajęć, ale jak to w „wolnym rynku” bywa, zbyt długo nie utrzymał się na jednej posadzie. Jego sytuacja materialna nie była zbyt dobra, a miał wiele ważnych zobowiązań do uregulowania. Modlił się i prosił Pana Boga oraz św. Józefa o ratunek. Pewnego razu przechodząc obok kościoła, w którym był obraz św. Józefa, wstąpił doń i gorąco modlił się przed obrazem. Nazajutrz miał iść na rozmowę kwalifikacyjną do nowej firmy i był niepewny jej pozytywnego wyniku. Następnego dnia idąc na rozmowę i przechodząc obok innego zakładu, poczuł wewnętrzny nakaz, aby wstąpić do niego i zapytać o wolną posadę. Św. Józef mu dopomógł i pobłogosławił. Ów człowiek dostał pracę i powoli zaczął „stawać na nogi”.

I my wszyscy, jeżeli jesteśmy w potrzebie wszelakiej, zwracajmy się o pomoc do Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, św. Józefa, a On nigdy nas nie zawiedzie, jeśli intencje i prośby nasze będą prawdziwe, żarliwe i przepełnione wiarą. Św. Józefie, módl się za nami!