POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 19 stycznia 2017

Módlmy się o nawrócenie heretyków i schizmatyków!

Z okazji tzw. "tygodnia modlitw o jedność chrześcijan" przypominamy, co zawsze na ten temat nauczał nas Kościół katolicki: 
Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej i wszystkich heretyków razem i każdego z osobna, jakiegokolwiek są imienia i do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę.
~ Papież Pius IX - Konstytucja Apostolicae Sedis.


Tekst uwspółcześniony:

MODLITWA
Za wykorzenienie herezji
Wszechmogący wieczny Boże, który chcesz, aby wszyscy byli zbawieni, i nie chcesz, aby któraś dusza zginęła; wejrzyj okiem miłosiernym na ludzi, zdradą czartowską zwiedzionych, aby kacerską złość złożywszy, błądzące serca ich opamiętały się, i do prawdziwej Twojej wrócili się Jedności. Wykorzeń Panie z nich wszelkie błędy, i nawróć ich do Świętej Wiary Kościoła Katolickiego Apostolskiego. Amen.

Podobną modlitwę znajdziemy w Mszale Rzymskim, w modlitwach wielkopiątkowych:

Módlmy się także za heretyków i schizmatyków, ażeby Bóg i Pan nasz uwolnił ich od wszystkich błędów i przywrócić raczył do świętej Matki Kościoła Katolickiego i Apostolskiego.
Módlmy się. Zegnijmy kolana. Powstańcie. 
Wszechmocny, wiekuisty Boże, Ty wszystkich zbawiasz i nie chcesz, aby ktokolwiek zginął, wejrzyj łaskawie na dusze zwiedzione sidłami szatana, aby odrzuciwszy wszelką złość uporczywej herezji, opamiętały się serca błądzących i do jedności twej prawdy powróciły. Przez Pana... Amen.

Przy okazji należy jasno i wyraźnie stwierdzić, że użyte w tzw. Nowej Mszy posoborowego "kościoła" stwierdzenie "doprowadź do pełnej jedności" jest jawną i oczywistą herezją. W rzymskokatolickiej, tradycyjnej łacińskiej Mszy Św. to zdanie brzmi: "umacniaj (lub utwierdzaj) w jedności".

Modlitwa w "mszy" Novus Ordo:

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności.

Modlitwa w katolickiej Mszy Św.:

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł Apostołom Swoim: Pokój zostawiam wam, pokój Mój wam daję, nie zważaj na grzechy moje, lecz na wiarę Kościoła Swego i według woli Swojej racz go darzyć pokojem i utwierdzać w jedności: Który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nad owym "dążeniem do pełnej jedności" nie ma co się rozwodzić, gdyż sprawa jest prosta - Kościół nigdy nie dążył do jakiejkolwiek jedności, czy to pełnej, czy półpełnej, czy może 3/4. Kościół był, jest i będzie jeden, cały i nienaruszony. Jedność jest niezbywalnym przymiotem Kościoła, w który wiarę wyznajemy w Credo. Każdy, kto od Kościoła się odłącza, jest heretykiem, który jest jak gałązka winnego krzewu. Chociaż ona więdnie, jednak zostaje odcięta, a sam krzew nie doznaje szkody, nadal jest zielony i wydaje przepiękne owoce (J 15,1-8).