POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 12 stycznia 2017

Modlitwa dla uproszenia skupienia ducha przy modlitwie


Zdjęcie użytkownika Jantek Gall.
O Panie mój! jakaż to przykrość jest dla mnie, gdzie wpośród myśli o rzeczach niebieskich, myśli często ziemskie tłumnie mi się nasuwają i zamącają modlitwę. Boże mój, nie oddalaj się ode mnie i nie opuszczaj sługi Twego w gniewie. Rozprosz te widziadła, które mnie niepokoją, skieruj ku Sobie wszystkie zmysły moje. Spraw, niech choć na tę chwilę zapomnę o wszystkiem na świecie i daj mi siłę do oderwania myśli mojej od tego wszystkiego, co nie jest Tobą, mój Boże! Wspieraj mnie, o Prawdo wszechwładna, aby mnie żadna próżność nie zajęła. Pójdź do mnie, o niebieska słodyczy, aby wszystko, co nie jest czystem, w niwecz się obróciło przed Tobą. Przebacz mi także, o Boże, i bądź miłosiernym, ilekroć przy modlitwie myślę o czem innem, zamiast o Tobie jedynie, bo wyznaję pokornie, że roztargnienie jest u mnie zwykłą rzeczą. Najczęściej nie jestem tam, gdziem jest obecny ciałem, lecz tam, gdzie mnie wyobraźnia moja unosi. Jestem tam, gdzie są myśli moje, a myśli moje zazwyczaj są tam, gdzie jest to, co kocham. Dla tego to, o wiekuista Prawdo, powiedziałeś nam: Gdzie jest skarb Twój, tam jest serce Twoje. Jeśli miłuję niebo, wtedy chętnie myślę o rzeczach niebieskich; a jeśli miłuję świat, wspomnienie jego tkwi ciągle w moim umyśle. Szczęśliwy jest ten, o Panie, kto przez miłość dla Ciebie wyrzuca ze swego serca wszelkie stworzenie; który z głębi duszy swojej składa Ci modlitwę czystą, godną złączenia się z modlitwami Aniołów w niebiosach.

O Boże mój! kiedyż mi będziesz wszystkiem we wszystkiem? kiedyż ja o Tobie jednym myśleć i pamiętać będę?

Brewiarzyk Tercjarski (1900 r.)