POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 18 stycznia 2017

Oktawa modłów o jedność Kościoła


Prośmy Boga wszechmogącego, aby wszyscy pozostający poza prawdziwym Kościołem, a w szczególności wszyscy chrześcijanie, którzy mają błędne pojęcie o Kościele Chrystusowym, poznali, że jedynie ten Kościół katolicki jest prawdziwym i aby doń wrócili. Dziś zaś przede wszystkim módlmy się: 

Pierwszy dzień, 18 stycznia:

O powrót do owczarni Piotrowej tych wszystkich "innych owiec", które nie słuchają głosu Boskiego Pasterza.

Drugi dzień, 19 stycznia:

O powrót do jedności ze Stolicą Apostolską prawosławnego Wschodu.

Trzeci dzień, 20 stycznia:

O powrót do jedności z Kościołem anglikanów.


Czwarty dzień, 21 stycznia:

O powrót do Kościoła luteranów i innych europejskich protestantów.

Piąty dzień, 22 stycznia:

O powrót do Kościoła chrześcijańskich sekt w Ameryce, hodurowców i innych.

Szósty dzień, 23 stycznia:

O nawrót do praktyk religijnych wszystkich oziębłych katolików.

Siódmy dzień, 24 stycznia:

O nawrócenie żydów i mahometan.

Ósmy dzień, 25 stycznia:

O podbój całego świata Chrystusowi prawdziwemu Bogu i Zbawcy.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ant. Aby wszyscy byli jedno, jako Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie; aby i oni w nas jedno byli, aby uwierzył świat, iżeś Ty mię posłał.

V. Ja tobie powiadam, iżeś ty jest Piotr.
R. A na tej opoce zbuduję Kościół mój.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

MÓDLMY SIĘ:

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł Apostołom; Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie patrz na grzechy nasze, lecz na wiarę Kościoła Twego i racz go według Twej woli obdarzyć pokojem i zjednoczyć. Który żyjesz i królujesz Bóg po wszystkie wieki wieków. 

R. Amen.

Missye Katolickie: czasopismo miesięczne illustrowane. R. 58, 1939, nr 1.