POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 9 października 2017

Litania dominikańska starsza niż litania loretańska


Modlitwa Dominika
Panno, usłysz nas,
Panno, wysłuchaj nas.

Ojca z niebios oblubienico uwielbiona, zmiłuj się nad nami.
Syna Bożego Matko błogosławiona,
Ducha Świętego mocą zapłodniona,
Trójcy Świętej siedzibo niesplamiona,

Nad wszystkie zastępy błogosławionych duchów wyniesiona,
Jana Chrzciciela dzieciństwem uweselona,
Przez Patriarchów upragniona,
Przez Proroków oznajmiona,
Z Apostołami w wieczerniku zjednoczona,
Z Męczennikami męką uświęcona,
Przez Wyznawców wysławiona,
Przez dziewice ulubiona,
Z Marią Magdaleną pod krzyżem w łzach pochylona,
Nad wszystkich świętych, nad wszystkie święte ozdobiona,
Święta Maryjo, przez Anioła pozdrowiona.

 Święta Maryjo, módl się za nami.
Manno słodkości
Płomieniu miłości
Gałązko wonności
Władczyni godności
Obrończyni naszej słabości

Święta Maryjo, módl się za nami.
Perło kosztowna
Komnato stosowna
Królowo cudowna
Bramo warowna
Aniołów radości bezmowna

Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko wybrana
Przed wiekami umiłowana
Linio prosto narysowana
Wieżo ku niebu zbudowana
Przyjaciółko niezrównana

Święta Maryjo, módl się za nami.
Piersi miodna
Aniołom podobna
Różami zdobna
Niebios godna
Miłością płodna

Święta Maryjo, módl się za nami.
Owieczko łagodna nad panny
Córko matki swej Anny
Gładząca czyn Ewy zachłanny
Okrzyku nieustanny
Słodyczy anielskiej manny

Święta Maryjo, módl się za nami.
Najśliczniejsze stworzenie
Wyższa nad pokolenie
Bożych sprawa utwierdzenie
Cała czysta jak istnienie
Przyjaźni połączenie.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Miłosierdzia naczynie
Pogodo co nie przeminie
Łaskiś pełna Twe imię
Wśród niewiast świecąca jedynie
Proś niech nas kara ominie.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Piersi słodka krynico
Wysoka służebnico
Sybillińska dziewiczo
Pod krzyżem lamentnico
Jasna miłości świeco.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Pana i Boga
Człowieka nadziejo droga
Bóstwa sługo uboga
Szatana klęsko sroga
Aniołów Pani błoga.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Boża, Maryjo, lekarstwo duszy, zdrowaś,
Skłoń ku nam uszy, Maryjo, a usłysz nasze słowa
Tyś Królową, Maryjo, rządź nami, prowadź
Oświecaj nas, Maryjo, lampo purpurowa
Zapalaj nas, Maryjo, gwiazdo porankowa.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Bądź nam łaskawa, Maryjo najlitośniejsza
Bądź łaskawa, Maryjo, Najłagodniejsza.

Przez święty dzień Twojego Narodzenia, wspomagaj nas, Pani.
Przez święty dar Twojego przyzwolenia
Przez święty ślub dziewictwa Twojego Panno, gwiazdo morza.
Przez dziewięć świętych miesięcy, kiedyś Syna Bożego w żywocie nosiła
Przez święty połóg Twój, gdyś Boże Niemowlątko karmiła
Przez radość Twoją, kiedyś przez Mędrców z Synem odnaleziona była
Przez święte ofiarowanie w świątyni, przykładny wzór pokory
Przez święte siedem lat, kiedyś w Egipcie z Synem swym Błogosławionym przebywała
Przez święte trzy dni, gdyś z boleścią Go szukała
Przez święty dzień sobotni, kiedyś wiarę zachowała.

My grzeszni Ciebie, Maryjo, prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś Kościół Twój błogosławiła i w stanie łaski na zawsze utwierdziła,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś zastępy dominikańskie wmieszała w orszaki niebiańskie
Byśmy dla Twojej i Syna Twojego miłości, żyli jak lilie w czystości
Aby przez wieki trwała w mocy nasza Reguła
By przez Twe święte staranie, owocne było nasze kazanie
By podobał się Tobie nasz klasztor w każdej próbie
Byś od nas w miłości wzajemnej wiernych nie odwracała oczu miłosiernych
Byś swych przyjaciół zawsze i teraz raczyła miłować i wspierać
Byś się do naszych próśb przychylała i dary Syna Twojego nam jednała
Byśmy z Owocu żywota Twojego korzystali do dnia ostatecznego

Córko Boga, Maryjo, wejrzyj na nas
Córko Joachima, Maryjo, kochaj nas
Córko Anny, Maryjo, przyjmij nas

Owieczko Boża, Tyś nadziei Brama, przenieś nas do Syna Maryjo
Owieczko Boża, połącz nas z Synem sama, dziewicza lilijo
Owieczko Boża, królestwo odpocznienia daj nam, wszystkim,
co czas wygnania przeżyją. Amen.

Módlmy się.
Prosimy Cię, Panie Boże,
za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bożej Rodzicielki Maryi
wraz ze wszystkimi świętymi,
ochraniaj nasz dom i nasz Zakon od wszystkich przeciwności
oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek wrogów.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.