POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 1 października 2017

NOWENNA POMPEJAŃSKA

Znalezione obrazy dla zapytania nowenna pompejańska

        Początki Nowenny Pompejańskiej wiążą się z dwiema postaciami: Bartolomeo Longo, działającym w Pompejach od 1872 r., oraz Fortunatiną Agrelli z Neapolu, której Maryja objawiła się jako Królowa Różańca Świętego. Nieuleczalnie chora Fortunatina została uzdrowiona w 1884 r. po tym, jak wypełniła prośbę Maryi i odprawiła 6 nowenn, odmawiając każdego dnia cały różaniec. Bartolomeo Longo rozpropagował wówczas tę formę Nowenny w Kościele, a Papież Leon XIII uznał objawienia, które dały jej początek. 

O Nowennie Pompejańskiej mówi się, że jest nie do odparcia, ponieważ Matka Boża dała obietnicę, że każdy, kto będzie modlić się na różańcu przez 54 dni, ten otrzyma łaskę, o którą prosi. Potwierdza to ogromna liczba świadectw o spełnieniu się próśb zanoszonych do Boga tą drogą. I to próśb najtrudniejszych: o uzdrowienie z nieuleczalnej choroby, o pracę, wyjście z długów, nawrócenie, czy ocalenie małżeństwa. Wielu modlących się mówi również o doświadczeniu własnej przemiany podczas odprawiania Nowenny.

JAK ODPRAWIĆ NOWENNĘ 


Nowenna Pompejańska to 6 nowenn po 9 dni każda, czyli łącznie 54 dni.
Każdego dnia modlimy się cały różaniec: część radosną, bolesną i chwalebną wraz z krótkimi modlitwami towarzyszącymi.

Pierwsze 3 nowenny mają charakter błagalny (pierwsze 27 dni)  a kolejne 3 – dziękczynny (kolejne 27 dni), co wyraża się poprzez inne modlitwy końcowe.

PLAN MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY

  • Rozpoczynamy znakiem krzyża, mówimy: Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy 1 intencję.
  • Odmawiamy modlitwy początkowe różańca: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu – robimy to tylko raz, przed pierwszą częścią różańca
  • Modlimy się 3 części różańca: 3 x 5 tajemnic, czyli 15 dziesiątek; każda dziesiątka to Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu; pomiędzy częściami lub dziesiątkami można robić przerwy
  • Odmawiamy modlitwę końcową – odpowiednią do charakteru nowenny – błagalną lub dziękczynną (zob. poniżej),
  • Modlimy się słowami Pod Twoją obronę… a na samym końcu trzy razy wołamy: Królowo Różańca świętego, módl się za nami!

Modlitwa końcowa | CZĘŚĆ BŁAGALNA


Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwa końcowa | CZĘŚĆ DZIĘKCZYNNA

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.