POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 7 października 2017

Pielgrzymka do Rud Raciborskich

Kaplica maryjna z obrazem Matki Boskiej Pokornej
       W pierwszą niedzielę października kilkoro członków Bractwa Najświętszych Serc Jezusa i Maryi odbyło zmotoryzowaną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej zwanej Pokorną. Po odmówieniu modlitw przypisanych członkom Bractwa zwiedziliśmy piękny zabytkowy kościół przyklasztorny z XIV wieku dawnego opactwa cystersów oraz park wchodzący w skład Zespołu Klasztorno-Pałacowego. 

DEO GRATIAS!