POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 26 grudnia 2019

Nowy (1) numer pisma dominikańskich tercjarzy "Veritas"

      Oddajemy do rąk Państwa pierwszy numer biuletynu tercjarzy dominikańskich Rzymsko-Katolickiego Apostolatu w Polsce.

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej lub cyfrowej wersji tego numeru jak również otrzymywaniem prenumeraty kolejnych numerów (cyfrowej bądź papierowej) proszone są o kontakt na adres e-mail naszej redakcji: