POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 26 marca 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "za Magdę i jej dwóch synów pogrążonych w chorobie"