POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 19 marca 2020

Św. Cyryl Jerozolimski: Moc wiary jest większa niż ludzkie możliwości


Obraz może zawierać: 2 osoby
        Słowo "wiara" posiada dwa znaczenia. Pierwsze z nich odnosi się do prawd wiary i jest przyzwoleniem duszy danym tej prawdzie. Ta wiara jest konieczna do zbawienia, bo Pan powiedział: "Kto słucha mego słowa i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd". I powiedział także: "Kto wierzy w Syna, nie podlega potępieniu, lecz ze śmierci przeszedł do życia".

Jakże wielką jest miłość Boga ku ludziom! Mężowie sprawiedliwi dawnego Przymierza przez długie lata swego życia wiernie służyli Bogu i Jemu się podobali, a to, co otrzymali za swoje trudy, daje ci teraz Jezus w przeciągu krótkiego czasu. Jeżeli bowiem uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem i że Bóg wskrzesił Go z martwych, zbawi cię i wprowadzi do raju Ten, który i łotra tam wprowadził. I nie miej wątpliwości, nie mów: Czyż to możliwe? Bo Ten, który zbawił łotra na świętej górze Golgoty dlatego, że uwierzył, zbawi i ciebie, jeśli tylko uwierzysz. 

Ale wiara jest także łaską i darem Chrystusa i na tym polega drugie jej znaczenie. "Jednemu dany jest przez Ducha Świętego dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania". Ta wiara, dar łaski pochodzący od Ducha Świętego, dotyczy również prawdy ukazanej nam przez Boga, ale ponadto daje moc przekraczającą granice ludzkich możliwości. Kto posiada taką wiarę, powie tej górze: "Przesuń się stąd tam, i przesunie się".
Kto więc tak powie z wiarą, przekonany, że się tak stanie i nie wątpi o tym w sercu, ten otrzyma ową łaskę.
O tej wierze jest powiedziane: "Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy". Ziarnko gorczycy jest wprawdzie małe, ale ma w sobie siłę ognia. Zasiane na skrawku ziemi rozrasta się szeroko, a w gałęziach jego i ptaki znajdą schronienie. Tak samo i wiara w jednej chwili wielkie rzeczy zdziała w duszy. Oświecona wiarą przeżywa ona Boga, ma o Nim wyobrażenie i w Niego patrzy, w miarę jak to jest możliwe; wznosi się ponad krańce ziemi i jeszcze za dni tego świata widzi już sąd i spełnianie się Bożych obietnic. Miejże tę wiarę, która ku Bogu wiedzie, a otrzymasz od Niego i tę także, która przekracza granice ludzkich poczynań.